Articol publicitar

Conferință de închidere a proiectului „Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace”, cod SIPOCA 587/cod MySMIS 127604

0
0
Publicat:
image

Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.), a organizat în data de 07.06.2023, începând cu ora 9:00, la Hotel Sheraton, conferința de închidere a proiectului „Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” cod SIPOCA 587/cod MySMIS 127604.

Proiectul, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Axa prioritară 1 „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” are o valoare totală eligibilă de 9.552.981,94 lei, din care  8.022.963,26 lei fonduri nerambursabile din FSE, 1.338.959,04 lei fonduri din bugetul național și 191.059,64 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

Scopul urmărit a fost consolidarea capacității I.S.C. de a exercita controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calități în construcții.

Obiectivele specifice ale proiectului:

·      Simplificarea procedurilor ce vizează reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri prin introducerea unor instrumente moderne și eficiente de management și de gestionare a neconformităților constatate în activitatea de control a inspectorilor în construcții în toate domeniile specifice și la îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice oferite de către ISC;

·      Extinderea sistemului informatic integrat de management existent;

·      Dezvoltarea competențelor angajaților Inspectoratului de Stat în Construcții în domeniul politicilor publice.

Perioada de desfășurare a proiectului: 48 de luni, începând cu 17.07.2019, iar prin activitățile desfășurate s-a urmărit atingerea următoarelor rezultate:

·      Procedurile de depunere a documentelor necesare obținerii avizelor și altor documente specifice activității ISC, simplificate;

·      Control de stat, derulat de ISC, cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții, și interacțiunea cu actorii implicați, optimizat;

·      Cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul ISC îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui proiect.

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe pagina de internet a Inspectoratului de Stat în Construcții: https://isc.gov.ro – Proiect SIPOCA 587.

Date de contact pentru detalii proiect: e-mail: isc.poca@isc.gov.ro, website: https://isc.gov.ro/poca.html, adresă: str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3, București.

image
EvenimentePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite