Şcoala pe „module” începe într-o lună. Structura anului şcolar 2022/2023

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Foto: Adevărul
Foto: Adevărul

Mai este mai puţin de o lună până la începerea noului an şcolar care va avea o durată de 36 de săptămâni şi va fi primul organizat cu perioade de învăţare mai scurte şi vacanţe mai dese. Ordinul de ministru care reglementează structura şi calendarul noului an şcolar prevede că acesta va începe la 5 septembrie şi va fi organizat pe 5 module de învăţare şi tot atâtea vacanţe.

O altă premieră este „Săptămâna verde”, care, alături de „Şcoala altfel”, se desfăşoară în perioada 27 februarie - 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, la decizia unităţilor de învăţământ. 

Totodată, elevii din toate clasele şi copiii de grădiniţă vor avea vacanţă în perioada 22-30 octombrie, spre deosebire de anul anterior când intrau într-o vacanţă de o săptămână, în toamnă, doar copiii de grădiniţă şi elevii de clasele primare. O altă vacanţă nou apărută este cea din luna februarie, care va putea fi poziţionată în a doua, în a treia sau în a patra săptămână din a doua lună a anului, în funcţie de decizia inspectoratului şcolar.  

Prin excepţie, la clasele a XII-a zi şi a XIII-a seral, anul şcolar va avea o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se va termina pe 2 iunie. Liceenii care urmează filiera tehnologică vor avea 37 de săptămâni de cursuri şi vor încheia anul pe 23 iunie. Elevii claselor a VIII-a vor avea 35 de săptămâni de şcoală, anul şcolar urmând să se încheie pe 9 iunie.  

Regulament nou în şcoli 

Odată cu începerea noului an şcolar va intra în funcţiune şi noul Regulament-cadru al şcolilor – ROFUIP. Astfel, elevii nu vor mai putea fi exmatriculaţi, profesorii vor încheia o singură medie pe an la o disciplină, iar părinţilor le este interzis să mai adune bani pentru cadouri destinate cadrelor didactice. Potrivit aceluiaşi document, pe parcursul anului şcolar elevii vor beneficia de un plan individualizat de învăţare întocmit de profesori, rezultat în urma evaluărilor susţinute. 

O altă modificare priveşte transferul elevilor de clasa a IX-a, care se va putea face doar din motive medicale, cu avizul comisiei medicale judeţene sau a municipiului Bucureşti, obţinut în urma prezentării documentelor medicale justificative. Pentru a se putea transfera, aceşti elevi trebuie să aibă media cel puţin egală cu media de admitere a ultimului elev de la specializarea unde solicită transferul. 

Tezele nu vor mai fi obligatorii, dar vor putea fi susţinute dacă profesorii consideră necesar, numărul de note urmând a fi puse elevilor, în funcţie de numărul de ore alocat pe fiecare disciplină în parte, dar nu mai puţin de trei.  

Structura anului şcolar 2022-2023 

Modulul 1

cursuri: 5 septembrie - 21 octombrie;

vacanţă: 22 octombrie - 30 octombrie;

Modulul 2

cursuri: 31 octombrie - 22 decembrie; 

vacanţă: 23 decembrie - 8 ianuarie; 

Modulul 3

cursuri: 9 ianuarie - 3 februarie, respectiv 10 februarie sau 17 februarie, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz;

vacanţă: o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare, în perioada 6-26 februarie; 

Modulul 4

cursuri: 13 februarie - 20 februarie sau 27 februarie, la decizia inspectoratelor şcolare, după caz, până la 6 aprilie; 

vacanţă: 7 aprilie - 18 aprilie;

Modulul 5

cursuri: 19 aprilie - 16 iunie; 

vacanţă: 17 iunie - 3 septembrie. 

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite