Rezultate Bacalaureat 2022. Astăzi se afişează primele note. Cum se pot depune contestaţii

0
0
FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat vor fi postate astăzi, 27 iunie, până la ora 12:00. Elevii care sunt nemulţumiţi de notele obţinute pot depune contestaţii atât fizic, cât şi online, în aceeaşi zi în intervalul 12:00 - 18:00. Afişarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 1 iulie

Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii studiilor liceale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au fost notaţi cel puţin cu 5 la fiecare dintre acestea, obţinând cel puţin media 6 la probele scrise.

Depunere contestaţii Bacalaureat 2022 

Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevazută de calendarul examenului de Bacalaureat 2022. 

Contestaţiile se pot depune şi online, utilizând adresa de mail comunicată de centrul de examen. La fiecare contestaţie depusă online, centrul de examen va trebui să confirme primirea mesajului. „În cazul în care nu există confirmare de primire, rugăm candidaţii sa contacteze cât mai urgent acel centru de examen”, scrie portalinvatamant.ro.

Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica nota iniţială prin creştere sau descreştere, după caz. 

Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează. 

Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen. 

După centralizarea cererilor prin care se contesta notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face, in toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti. 

După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial.  

În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formata din alţi profesori cu experienta, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.  

Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare si toate procedurile de evaluare. Nota acordata de a treia comisie este nota care va fi acordata de comisia de contestaţii. 

Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse intre 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o nota cel puţin egală cu 9,50, nota definitiva este nota acordata de către comisia de contestaţii. 

Pentru lucrările care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menţionate la aliniatul (1), nota definitivă este nota acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Daca diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordata de comisia din centrul zonal de evaluare. 

Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea august - septembrie 

 18 - 25 iulie 2022 - Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen. 

16 august 2022 - Limba şi literatura română — proba E.a) — proba scrisă 

17 august - Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă 

18 august - Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d)  

19 august - Limba şi literatura maternă - proba E.b). 

22 - 23 august - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A 

24 august - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B 

25 august - Evaluarea competenţelor digitale - proba D  

26 - 29 august - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C. 

31 august 2022 Afişarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor 

3 septembrie - Afişarea rezultatelor finale. 

Educație


Ultimele știri
Cele mai citite