CNA are obiecţii la calitatea mai multor proiecte de acte normative de pe agenda Parlamentului şi Guvernului: Sunt ambiguităţi şi riscuri de corupţie

0
0
Parlamentul R. Moldova
Parlamentul R. Moldova

Mai multe proiecte de acte normative, de pe agenda Parlamentului şi Guvernului, au fost supuse expertizei anticorupţie, săptămâna aceasta, iar experţii CNA au constatat multiple riscuri de corupţie şi abuzuri în textele documentelor.

Printre proiectele expertizate sunt: proiectul de hotărâre de Guvern privind transmiterea unor bunuri pe de str. A. Mateevici din mun. Chişinău, din administrarea Cancelariei de Stat în administrarea Ministerului Culturii; proiectul de lege care împuterniceşte Curtea de Conturi să facă audit extern la societăţile comerciale din domeniul gazelor naturale, dar şi proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de concurs pentru ocuparea funcţiei de registrator în domeniul cadastral.

Analizând proiectul de hotărâre de Guvern privind transmiterea unor bunuri pe de str. A. Mateevici din mun. Chişinău, din administrarea Cancelariei de Stat în administrarea Ministerului Culturii, experţii CNA au constatat că, în urma aprobării  proiectului, Muzeul Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu” ar urma să gestioneze patru construcţii şi un teren. Potrivit experţilor, textul proiectului vine în contradicţie cu datele din Registrul bunurilor imobile şi cu prevederile cadrului normativ aferent, iar acest fapt poate conduce la promovarea unor interese private, în detrimentul interesului public.

Experţii CNA atenţionează că promovarea proiectului, în prezenta formulă, ar putea conduce la gestionarea ilegală a proprietăţii publice, iar eventualele abuzuri comise ar putea fi „legalizate”. Totodată, pierderea proprietăţii publice a statului asupra imobilelor propuse transmiterii ar fi ireversibilă. Prin urmare, există riscul ca interesele statului să fie grav prejudiciate. 

Obiecţii au fost formulate şi la proiectul de lege care împuterniceşte Curtea de Conturi să facă audit extern la societăţile comerciale din domeniul gazelor naturale. Din start, proiectul stabileşte norme ce derogă de la cadrul normativ general, fapt ce ar admite interpretări abuzive. Proiectul de lege creează precondiţii ca potenţialii subiecţi ai auditului să recurgă la acte de corupţie pentru a determina funcţionarii să-i scutească de audit sau să-i auditeze nejustificat. Concomitent, există riscul ca agenţii publici responsabili de audit să nu poată fi atraşi la răspundere pentru posibile incidente de integritate sau manifestări de corupţie admise, se menţionează în raport. CNA recomandă o specificare exhaustivă a subiecţilor şi stabilirea unor criterii clare, potrivit cărora aceştia vor fi calificaţi pentru a fi supuşi auditului de conformitate.

Un alt act, supus expertizei, este proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de concurs pentru ocuparea funcţiei de registrator în domeniul cadastral. În expertiza anticorupţie se menţionează că cerinţele pe care trebuie să le întrunească un candidat fac trimitere la prevederi legale defectuoase, iar acesta este un factor de risc major.

De exemplu: în textul regulamentului se regăseşte expresia „registratorul cadastral trebuie să aibă o reputaţie ireproşabilă”. În normă, însă, nu sunt specificate ce condiţii trebuie să întrunească candidatul pentru această calificare. Astfel, în lipsa unor criterii clare prestabilite, apare riscul ca o persoană sa fie desemnată conform propriilor convingeri ale membrilor Comisiei de concurs, se spune în raport.

Experţii anticorupţie recomandă revizuirea şi excluderea normelor cu potenţial coruptibil reflectate în raportul de expertiză, astfel încât actul normativ să fie aplicat eficient, iar riscurile de corupţie să fie minime.

Republica Moldova


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri