CCR: E neconstituțională sintagma „sistemul public de pensii” din Legea 8/2006

0
Publicat:

CCR a anunțat că sunt probleme de constituționalitate ale legii care acorda indemnizații doar pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

Președintele CCR, Marian Enache FOTO Mediafax
Președintele CCR, Marian Enache FOTO Mediafax

„În ședința din 17 noiembrie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a posteriori, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că este neconstituțională sintagma „sistemului public de pensii” din titlul Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, precum și din cuprinsul art.1 alin.( 1 ) din această lege”, precizează Curtea Constituțională, potrivit unui comunicat de presă.

În esență, Curtea a reținut că sintagma „sistemului public de pensii” din titlul Legii nr.8/2006, precum și din cuprinsul art.1 alin.(1) din această lege are un caracter discriminatoriu, contrar prevederilor art.16 alin.(1) din Constituție, întrucât legea condiționa acordarea indemnizației de apartenența la sistemul public de pensii. Or, ea trebuie acordată indiferent de sistemul public de pensii din care provine asiguratul”, mai arată sursa citată.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României.

Ce prevede legea

Legea în cauză reglementează dreptul la o indemnizaţie lunară în beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

În înţelesul legii, prin uniuni de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se înţelege persoanele juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, din domenii precum cel al creaţiei muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale, jurnalistice şi al artelor plastice, care sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică”, prevede actul normativ.

Cuantumul indemnizaţiei reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.

Potrivit legii, cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie.

Stabilirea şi plata indemnizaţiei lunare se efectuează de către casa teritorială de pensii în a cărei rază solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa. (1) Indemnizaţia lunară prevăzută de prezenta lege se acordă, la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea la casa teritorială de pensii. Punerea în plată se face în baza deciziei casei teritoriale de pensii competente.

Prevederile au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007, potrivit legii adoptate în septembrie 2006.

PoliticăPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite