Fostul RODIPET a intrat în faliment. Care era încrengătura de firme care aparţineau lui Hassan Awdi şi ce bunuri a putut sechestra statul

Fostul
 RODIPET a intrat în faliment. Care era încrengătura de firme care 
aparţineau lui Hassan Awdi şi ce bunuri a putut sechestra statul

Hassan A Awdi FOTO Arhiva personala / Facebook

Tribunalul Bucureşti a dispus miercuri falimentul fostului Rodipet, actuala Network Press Concept, companie care a aparţinut controversatului om de afaceri Hassan Awdi.

Ştiri pe aceeaşi temă

Rodipet, actualmente Network Press Concept, a fost principalul jucător de pe piaţa de distribuţie de presă din România. 

„În temeiul art. 107 alin. 1 lit. A pct. c) din Legea nr. 85/2006 dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului SC NETWORK PRESS CONCEPT SRL. În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi trimiterea de notificări tribunalelor din alte judeţe în care debitorul are bunuri în vederea sigilării, în sarcina lichidatorului judiciar.
 
Stabileşte un termen de maxim 5 zile de la data intrării în faliment pentru predarea gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la intrarea în faliment, precum şi lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii. Fixează următoarele termene limită: a) termenul - limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor prevăzute la alin. (3) al art. 108 din lege – 01.11.2021; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora – 02.12.2021; c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor – 21.12.2021; d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat – 31.12.2021.
 
În baza art. 107 alin. 2 lit. b din Legea 85/2006 numeşte lichidator judiciar provizoriu pe GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege, cu o remuneraţie de 2000 lei din averea debitorului. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. În temeiul art. 252 din legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale: pune în vedere lichidatorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.
 
În temeiul art. 108 alin 1 şi 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 61 alin 1-3 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art. 107 alin 2 lit. e), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii.
 
Dispune emiterea unei adrese către lichidatorului judiciar cu următoarele menţiuni, sub sancţiunea amenzii judiciare:
 
- de a analiza cererea depusă CN APM S.A. CONSTANŢA şi de a formula un răspuns în cuprinsul raportului de activitate - de a depune la dosar raportul prevăzut de art. 21 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, ultimul cu minim 5 zile înainte de termenul de judecată acordat - de a efectua adresă către DITL S1-6, Serviciul de Înmatriculări Auto ?i la OCPI (cereri scutite de la plata taxelor în baza art. 96 din Legea 85/2014) pentru a comunica dacă debitoarea de?ine bunuri în patrimoniu, conform evidenţelor acestor instituţii
 
- de a publica atât raportul de activitate cât şi hotărârile adunării creditorilor în Buletinul procedurilor de insolvenţă şi de a indica dacă s-au formulat contestaţii.
 
- de a indica instanţei privind situaţia predării actelor contabile şi de a anexa procesul verbal de predare primire. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 09.02.2022, ora. 10.00.
 
Cu drept de a formula recurs în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Recursul va fi depus la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă”, se arată în sentinţa instanţei.
 

Încrengătura Rodipet - Magnar - Network Press Concept - Rodikiosk

Privatizarea Rodipet a avut loc în 2003, când firma Magnar System Com din Otopeni a cumpărat de la stat întregul pachet de acţiuni al societăţii de distribuţie a presei, printr-o tranzacţie de 6 milioane euro.
 
În 2006, statul a redobândit 45% din acţiunile Rodipet în urma conversiei unor datorii de circa 17 milioane de lei, participaţie pe care a vândut-o ulterior către Magnar Two (fosta Magnar System Com), din grupul Awdi.
 
În urma tranzacţiei, Magnar Two deţinea un pachet de 83,9% din acţiunile Rodipet, restul titlurilor fiind deţinute de Supremo Corporation (15,78%), Monalisa Investments (0,1%), ambele făcând parte din grupul Awdi, şi persoanele fizice Awdi Hassan şi Awdi Mehdi, fiecare având 0,1% din acţiuni. La privatizarea Rodipet, statul a acordat facilităţi fiscale în valoare totală de 48,46 milioane lei.
 
La cinci ani de la privatizare, Rodipet şi-a schimbat denumirea în Network Press Concept, pentru a încheia cu o altă firmă proaspăt înfiinţată, Rodikiosk, contracte comerciale prin care aceasta din urmă preia în întregime obiectul de activitate al fostei Rodipet.
 
În 2009, Network Press Concepta intrat în insolvenţă, ca urmare a cererii formulate de Regia Autonomă Monitorul Oficial (RAMO).
 

Sechestru pe 20 imobile, 5 hoteluri, 156 maşini şi 1.483 chioşcuri 

Sechestrele pe bunurile lui Hassan Awdi au început odată cu urmărirea sa penală, în 2010, când DIICOT l-a acuzat, alături de alţi opt dintre cunoscuţii săi, că a delapidat Rodipet cu 35,5 mil. euro prin crearea a 70 de firme de tip suveică. Pentru recuperarea prejudiciului s-a pus sechestru pe 25 de imobile, printre care cinci hoteluri - inclusiv Caraiman 1 şi 2 din Mamaia şi Orlando din Venus -, dar şi asupra a 156 autovehicule şi utilaje. 
 
În noiembrie 2010, DIICOT a extins sechestrul şi pe toate cele 1.483 de chioşcuri, evaluate la 2,86 mil. euro, considerând că, prin neluarea acestei măsuri, acestea ar putea fi înstrăinate.
 
Printre acuzaţi erau Hassan Awdi şi fraţii săi - Hassan şi Mehdi - dar şi Florin Lungoci, directorul general al grupului, Bassam Istanbouly (mâna dreaptă a lui Hassan) Marwan Matly, Lorica Doina Bejan, Angela Coman şi Iordan Bădeanu.
 

28 de imobile "închiriate" Westland Investment SRL au revenit în patrimoniul Rodipet

La 25 iulie 2010, DIICOT au dispus restabilirea situaţiei anterioare încheierii unui contract de închiriere pentru 28 de imobile între SC Network Press Concept SA şi Westland Investment SRL, prin revenirea acestora în patrimoniul fostei Rodipet.
 
Procurorii susţineau că, la 12 ianuarie 2009, a fost încheiat un contract de închiriere prin care fosta Rodipet, prin reprezentant Marwan Matly în calitate de locator şi Westland Investment STL, prin reprezentant Elie Chehade, în calitate de locatar, a închiriat 28 de imobile pentru o perioadă de 49 de ani, pentru suma de 50 euro plus TVA, pentru fiecare locaţie în parte, cu mult sub valoarea pieţei imobiliare la acea dată. 
 
Conform contractului de închiriere, în ciuda faptului că acestea nu puteau fi înstrăinate sau închiriate timp de cinci ani de la data privatizării, au fost stabilite despăgubiri în cazul în care Rodipet nu predă spaţiile, în valoare de 100 euro/zi pentru fiecare locaţie. De asemenea, a fost o clauză specială, conform căreia în cazul în care Westland pierde folosinţa asupra oricăruia dintre spaţii, Rodipet îi datorează despăgubiri în cuantum de 50.000 euro pentru fiecare locaţie.
 

Sechestru pe clădirea de sticlă din curtea Casei Presei libere

În vara anului 2012 s-a pus sechestru pe clădirea de sticlă situată în curtea Casei Presei Libere. Valoarea de impozitare a imobilului asupra căruia a fost instituit sechestrul este de 2, 11  milioane lei, valoare comunicată de Primăria Sectorului 1 - Direcţia taxe şi impozite locale
 

Administratorul judiciar al Rodipet, Cornel Florea, acuzat de luare de mită

În noiembrie 2012, DNA a dispus disjungerea şi trimiterea spre soluţionare către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dosarului în care  Virgil Cornel Florea, reprezentantul Consulta 99 - administratorul judiciar al Network Press Concept (fostul Rodipet) şi Mehdi Awdi, fratele mai mic al lui Hassan Awdi - fostul patron al Rodipet, sunt cercetaţi penal pentru dare şi luare de mită.
 

Judecătorii arestaţi pentru acte de corupţie

Judecătoarea Elena Rovenţa de la Tribunalul Bucureşti, cercetată de procurorii anticorupţie pentru luare de mită în legătură cu mai multe dosare de insolvenţă, este acuzată de Hassan Awdi, fost patron al Rodipet (actuala Network Press Concept) şi al CFR Mesagerie, că nu ar fi respectat Legea insolvenţei în cazul falimentului CFR Mesagerie.
 
Într-o adresă remisă Tribunalului Bucureşti şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie în 2014, Hassan Awdi arată că judecătorul sindic Elena Rovenţa ar fi închis ochii faţă de posibilele abuzuri săvârşite de administratorul judiciar al CFR Mesagerie – EuroInsol, societate fondată de Remus Borza.
 
Tot în 2014, patru judecători ai Tribunalului Bucureşti, Elena Rovenţa, Ciprian Sorin Viziru, Mircea Moldovan şi Ion Stanciu au fost arestaţi preventiv, sub acuzaţiile de luare de mită.
 

A primit despăgubiri pentru Rodipet şi Casa Bucur

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS, în prezent AAAS) a decis în 2009 să revendice drepturile asupra a 51% din acţiunile Rodipet, pentru că Hassan Awdi nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale asumate în 2003 când a cumpărat societatea.
 
În 2013, acesta s-a adresat ICSID, prin Enterprise Business Consultants, Inc. Alfa El Corporation, cerând despăgubiri de 223 milioane euro, pentru că statul român nu şi-ar fi respectat obligaţia de a-l respecta ca investitor străin.
 
În 2015, ICSID a considerat însă că daunele ce trebuie plătite se limitează numai la suma efectiv achitată de investitorii străini pentru investiţia lor în cadrul Rodipet SA, anume suma de 7.543.176,59 euro, plus dobânda de 9.432.146,85 euro.
 
Al doilea capăt de cerere s-a referit la pretenţiile în legătură cu retrocedarea Casei Bucur către proprietarii de drept. Tribunalul Arbitral a constatat o încălcare a tratamentului echitabil ce trebuia aplicat investitorului străin prin aceea că, ulterior retrocedării imobilului, reclamanţii nu au fost compensaţi pentru valoarea de achiziţie a Casei Bucur, în sumă de 147.352 euro. ICSID a obligat statul român la plata acestei sume, cu dobânzile aferente.
 

CFR Mesagerie, cumpărată în 2004 de Monalisa Investments pentru 7,27 mld. lei vechi

CFR Mesagerie a fost scoasă la licitaţie în perioada 15 septembrie 2003 - 10 noiembrie 2004, interesate arătându-se numai două societăţi comerciale - Guard 24 şi Monalisa Investments - ambele controlate de omul de afaceri Hassan Awdi. 
 
Pachetul de acţiuni a fost adjudecat de către SC "Monalisa Investments" SRL, pe 10 decembrie 2004, cu preţul de 7,27 miliarde de lei vechi, respectiv 25.000 lei vechi/acţiune. 
 
Conform contractului de vânzare-cumpărare, SC Monalisa Investments SRL se angaja, printre altele, ca, pe o perioadă de 5 ani, să nu falimenteze compania CFR Mesagerie SA şi să nu facă disponibilizări de personal, în caz contrar fiind nevoită să renunţe la CFR Mesagerie în favoarea SNTFC "CFR Călători" SA, care i-ar fi restituit jumătate din preţul de vânzare.
 
În acest dosar, Hassan Awdi, Mehdi Awdi, Bădeanu Iordan şi Bassam Raymond Istambouly, persoane cu funcţii de conducere în cadrul SC Expediţie, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă  "CFR Mesagerie" SA, precum şi în cadrul altor societăţi comerciale, au fost acuzaţi că şi-au însuşit din patrimoniul societăţii active patrimoniale în valoare de aproximativ 4.400.000 lei.
 
DIICOT susţinea că  „intenţia membrilor grupării a fost aceea de a falimenta SC "CFR Mesagerie" SA, prin transferarea tuturor activelor către alte societăţi comerciale pe care le controlau, "astfel încât să nu se respecte obligaţiile asumate prin contractul de privatizare al SC "CFR Mesagerie" SA, precum şi în vederea obţinerii unor beneficii financiare substanţiale".


Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările