Cum îşi apără România resursele de petrol în faţa unor posibile atacuri ale ruşilor sau chinezilor

Cum îşi apără România resursele de petrol în faţa unor posibile atacuri ale ruşilor sau chinezilor

Foto Shutterstock

Interesul crescut al unor companii petroliere pentru resursele noastre au fost remarcate şi de oficialii de la Bucureşti, aceştia încercând să le protejeze cât mai mult posibil, inclusiv prin modificări legislative.

Ştiri pe aceeaşi temă

Aşa se face că proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004, a fost deja aprobat după cum a anunţat chiar ministrul Energiei, Virgil Popescu.
 
Acesta a spus: “Le mulţumesc colegilor deputaţi pentru că au adoptat cu unanimitate de voturi, 311 pentru, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004. Prin aceste modificări am întărit siguranţa naţională. Astfel că am transpus în legislaţia noastră prevederile Directivei nr. 94/22/CE, de la art. 2, alin. (2) ”statele membre pot refuza, din motive de siguranţă naţională, să permită accesul la exercitarea acestor activităţi oricărei entităţi care este efectiv controlată de ţări terţe sau de resortisanţi ai ţărilor terţe”.
 
De asemenea, ”în cazul acordurilor petroliere în vigoare, la propunerea autorităţii competente, din motive de siguranţă naţională, prin hotărâre a Guvernului se poate aproba denunţarea unilaterală a acordului petrolier”.
 

Statul îşi ia măsuri de precauţie

 
Surse avizate au declarat pentru „Adevărul” că statul român încearcă astfel să-şi protejeze resursele de petrol.
 
„Statul îşi ia măsuri de precauţie în cazul în care terţe state din afara UE ar putea cumpăra participaţii de la companii petroliere care au deja contracte de concesiune pentru zăcăminte, existând astfel pericolul de a leza interesele şi siguranţă naţională”, a precizat sursa citată.
 
Aceasta a explicat însă că „măsura poate fi uşor păcălită”, iar contractele nu pot fi anulate de statul român fără a i se percepe penalităţi de către instanţele internaţionale, perecum ICSID.
„De exemplu, o companie din Rusia sau China îşi face o firmă în România şi cumpără participaţii la compania care deţine dreptul de exploatare al zăcămintelor petroliere. Legea despre care vorbim, de protejare a intereselor naţionale nu i se aplică, pentru că noua firmă nu este înfiinţată într-un alt stat, ci chiar în România.
La fel se poate întâmpla şi dacă o companie din Turcia sau Ucraina îşi deschide o firmă în Bulgaria”, a precizat sursa citată.
 
„Seamănă cu schemele de spălare de bani, doar că este perfect legală”, a adăugat specialistul. „Vă rog să mă credeţi, această lege e o formă fără fond”, a mai spus acesta, precizând că de resursele petroliere ale ţării noastre sunt deopotrivă interesate companii din Rusia, China, Turcia şi Ucraina.
 

Ce spune legea

 
Expunerea de motive a proiectului preciza: “Prin adoptarea prezentului proiect de act normativ se realizează, în perspectiva noilor concesiuni petroliere, consolidarea cadrului legislativ în domeniul petrolier în concordanţă cu legislaţia comunitară în materie, cu legislaţia privind siguranţa naţională a României şi cu art. 135 alin.(2) lit.d) din Constituţia României.
 
De asemenea, actul normativ mai prevede că, în situaţia în care are loc o operaţiune de preluare a controlului titularului unui acord petrolier sau are loc o schimbare în structura acţionariatului cu drept de control asupra titularului, acesta are obligaţia să notifice autoritatea competentă, iar acordul petrolier poate să îşi menţină valabilitatea, să se revizuiască în noile condiţii, sau să fie denunţat unilateral, după caz, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii competente.
 
Nerespectarea acestor prevederi are ca efect pierderea calităţii de titular de acord petrolier a persoanei juridice române sau străine în cauză, în situaţia în care acordul petrolier are mai mulţi titulari, iar în situaţia în care acordul petrolier are un singur titular, acesta încetează de drept”.
 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 precizează:
 
“Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
 
Art. I – Legea petrolului nr.238/2004, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea la, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
 
1. După art.3 se introduce un nou articol, art. 3 1 , având următorul cuprins:
 
„Art. 3 1
Autoritatea competentă poate refuza, din motive de securitate naţională, concesionarea şi executarea de operaţiuni petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare a unui zăcământ petrolier de către persoane juridice care sunt efectiv controlate de ţări terţe Uniunii Europene sau de resortisanţi ai ţărilor terţe Uniunii Europene.
În cazul acordurilor petroliere în vigoare, la propunerea autorităţii competente, din motive de securitate naţională, prin hotărâre a Guvernului se poate aproba denunţarea unilaterala a acordului petrolier.’ ‘
 
2. La art. 34 alineatele (1) şi (2) se modifica si se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6) cu următorul cuprins:
 
„(1) Titularul unui acord petrolier poate transfera altei persoane juridice drepturile dobândite şi obligaţiile asumate, numai după aprobarea, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii competente.
(2) Orice transfer făcut fără aprobarea, prin hotărâre a Guvernului, este lovit de nulitate.
 
În situaţia în care are loc o operaţiune de preluare a controlului titularului unui acord petrolier sau are loc o schimbare în structura acţionariatului cu drept de control asupra titularului, noile condiţii se notifică autorităţii competente în vederea aprobării prin hotărâre de Guvern, cu respectarea alin. (2) al art. 3 1 , a menţineri valabilităţii, a modificării sau a denunţării unilaterale a acordului petrolier, la propunerea autorităţii competente.
Nerespectarea prevederilor de la alin.(l) şi (5) are ca efect pierderea calităţii de titular de acord petrolier a persoanei juridice române sau străine în cauză, în situaţia în care acordul petrolier are mai mulţi titulari, iar în situaţia în care acordul petrolier are un singur titular, acesta încetează de drept”.
 
Art. II. – Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare cel mai târziu la data de 28 februarie 2020.
Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune ultimul paragraf al art. 2 alin. (2) din Directiva nr. 94/22/CE privind condiţiile de acordare şi folosire a autorizaţiilor de prospectare, explorare şi extracţie a hidrocarburilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 164 din 30 iunie 1994″.
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările