Ce trebuie să facă păgubiţii City Insurance pentru a încasa despăgubirile. Paşi de urmat şi model de cerere DOCUMENT

Ce trebuie să facă păgubiţii City Insurance pentru a încasa despăgubirile. Paşi de urmat şi model de cerere DOCUMENT

Ordonanţa care grăbeşte acordarea despăgubirilor celor care au încheiat poliţe de asigurare RCA cu societatea City Insurance, înainte ca instanţa să se pronunţe asupra falimentului acesteia, a fost publicată vineri 24 septembrie în Monitorul Oficial.

Actul prevede că Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) va putea face plăţi către creditorii City Insurance, la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei de retragere a autorizaţiei de funcţionare a asigurătorului.
 
„Ordonanţa de urgenţă reglementează reducerea considerabilă a termenului de la care Fondul de garantare a asiguraţilor este îndreptăţit să efectueze plăţi către creditorii de asigurări, la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei de retragere a autorizaţiei de funcţionare a asigurătorului, comparativ cu situaţia actuală în care creditorii de asigurări trebuie să aştepte o perioadă semnificativă de timp, respectiv până la momentul rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, implicit până la soluţionarea unei eventuale căi de atac împotriva sentinţei de deschidere a procedurii de faliment.", se arată în actul publicat vineri în Monitorul Oficial.
 

Care este plafonul pentru fiecare contract de asigurare

 
Fondul de Garantare a Asiguraţilor poate plăti maxim 500.000 de lei pentru fiecare contract de asigurare. Plafonul de garantare este nivelul maxim al garantării pentru o creanţă de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat de asigurătorul aflat în insolvenţă.
 
Astfel asiguraţii City Insurance pot deschide la FGA dosarele de daună, Fondul urmând  să acopere şi plăţile care erau aproape de a fi finalizate şi dosarele în curs de soluţionare.
 
Concret, după publicarea ordonanţei în Monitorul Oficial, cei care au încheiat poliţe cu City Insurance pot depune cereri de plată la FGA( Anexa nr 10) sau cereri de restituire primă (Anexa nr 9). Cererile de plată se pot depune deja începând cu data de 17 septembrie, când Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat decizia de retragere a autorizatiei asiguratorului şi până la maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment. Pentru creanţele de asigurări născute ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de faliment, cererile de plată pot fi depuse în maximum 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă al creditorului de asigurări. Anexele se pot descărca mai jos sau direct de pe site-ul FGA.
 

 

Cum se transmite cererea de plată către FGA

 
Cererea de plată (Anexa 9-restituiri primă/ Anexa 10-despăgubiri) se adresează Fondului şi se depune la sediul acestuia, direct sau prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, prin poşta electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. 
 
Cererea, precum şi documentele justificative se depun în limba română. În cazul în care sunt redactate într-o limbă străină de circulaţie internaţională, acestea se depun însoţite de traducerea autorizată.
 
Formularele PDF completate vor fi transmise la adresa cerere.plata@fgaromania.ro.  Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de completare a cererilor de plată puteţi apela nr. de telefon 021.201.10.60.
 

Ce documente trebuie anexate cererii de plată

 
La cererea de plată se anexează, în copie legalizată, actele/înscrisurile doveditoare ale sumelor pretinse cu titlu de creanţe de asigurări. În cazul imposibilităţii de prezentare a actelor/înscrisurilor doveditoare în copie legalizată, petentul poate să prezinte copii ale acestora sau poate include în cuprinsul cererii de plată o declaraţie pe propria răspundere, în sensul susţinerii acestor documente justificative.  În cuprinsul cererii de plată se va preciza motivul imposibilităţii de depunere a înscrisurilor justificative.
 
În cuprinsul cererii de plată, petentul declară pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal, dacă suma pretinsă de la Fond a fost încasată în cadrul procedurii de faliment şi/sau în urma exercitării altor acţiuni de recuperare a sumelor cuvenite, îndreptate împotriva asigurătorului debitor faţă de care s-a stabilit starea de insolvenţă.
 

Cum se face plata indemnizaţiilor/despăgubirilor acceptate 

 
Plata se va putea face începând cu data de 24 noiembrie (60 de zile de la data publicării OUG în Monitorul Oficial), în moneda naţională-leu, iar în cazul creanţelor în valută, plata se va efectua la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R. din ziua efectuării plăţii.
 
Indemnizaţiile/Despăgubirile cuvenite creditorilor de asigurări se pot plăti de către Fond prin poştă până la nivelul sumei de 5.000 lei şi/sau prin instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României, inclusiv online. 
 
Creditorul de asigurări a cărui creanţă depăşeşte plafonul de garantare prevăzut de lege se poate înscrie la masa credală în vederea recuperării creanţei sale din activele asigurătorului aflat în procedură de faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depăşeşte plafonul de garantare.
 

 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările