Pe scurt despre proiect

La sfârşitul lunii ianuarie 2018, în evidenţele AJOFM Prahova şi Giurgiu se aflau aproximativ 10.737 de persoane, dintre acestea doar 2.847 primeau indemnizaţie de somaj. Nivelul educaţional scăzut corelat cu lipsa resurselor financiare, determină un nivel ridicat al gradului de săracie şi o speranţă mică de viaţă. Şansele acestor persoane la calificare, obţinerea unei profesii sau chiar angajarea, în lipsa unui suport consistent şi concret, devin nule.

Din acest motiv, scopul proiectului este acela de a creşte nivelul de calificare pentru 452 şomeri şi persoane inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de educaţie, precum şi persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă şi cetăţeni români aparţinând minorităţii rome, cu domiciliul sau reşedinţa în Judeţele Giurgiu şi Prahova, în vederea asigurării unei ocupări sustenabile şi de lungă durată a acestora.

În comunităţile rurale există acces limitat la activităţi de formare şi calificare datorită costurilor, distanţei sau lipsei oportunităţilor de formare profesională a adulţilor. Din această perspectivă, proiectul ''Şanse sporite la angajare prin calificare'' devine poate singura speranţă şi acces la un trai mai bun pentru majoritatea persoanelor din această regiune. În zona vizată (judeţele Giurgiu si Prahova), peste jumatate din populaţie trăieşte în rural, iar o mare parte a acesteia este dezavantajată atât din punct de vedere al veniturilor, cât şi al lipsei infrastructurii şi a serviciilor de bază.

Obiectivele specifice ale proiectului

O.S.1: Creşterea ocupării pentru un număr de 452 de şomeri şi persoane inactive, cetăţeni români aparţinând minorităţii romă şi persoane din mediul rural din judeţele Prahova şi Giurgiu.

O.S.2: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal pentru un număr de 425 de şomeri şi persoane inactive, cetăţeni români aparţinând minorităţii romă şi persoane din mediul rural din judeţele Giurgiu şi Prahova.

O.S.3: Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale pentru un număr de 27 de persoane (din judeţele Giurgiu şi Prahova) înscrise în grupul ţintă al proiectului, în domenii identificate în cadrul sesiunilor de informare şi consiliere.

Ob S4: Creşterea abilităţilor de utilizare a sistemelor informatice pentru 452 de persoane din grupul ţintă, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţele Giurgiu şi Prahova.

Ob S5: Promovarea antidiscriminării şi egalităţii de şanse în rândul a 452 de persoane din judeţele Giurgiu şi Prahova în vederea combaterii segregării comunitare.

Pornind de la premisa că angajarea în muncă reprezintă un pas esenţial al reintegrarii în comunitate, ne propunem să sprijinim grupurile vulnerabile, prin oferirea de programe de calificare în diferite ocupaţii, cum ar fi: PATISER, CAMERISTĂ, AGENT DE CURĂŢENIE, LUCRĂTOR ÎN COMERŢ, AGENT DE SECURITATE, BUCĂTAR, BRUTAR şi OSPĂTAR.  Cei care le finalizează (în baza unui examen), sunt ulterior implicaţi în cursul de competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere (cursuri de calculator nivel mediu).  Totodată, beneficiarii sunt consiliaţi şi instruiti de către o serie de experţi (consilieri vocationali, psihologi, responsabili cu medierea muncii) în vederea accesării şi menţinerii unui loc de muncă.

Platforma eangajare.ro

În cadrul proiectului, a fost realizată platforma eangajare.ro care funcţionează ca un târg virtual de locuri de muncă.

  • Platforma nu presupune costuri de folosire pentru cei care o utilizează şi care îşi creează conturi de utilizatori.
  • Platforma îşi propune să pună în legatură, angajatorii din judeţele Giurgiu şi Prahova, cu beneficiarii proiectului - persoanele calificate în diferite meserii, care sunt interesate să îşi găsească un loc de muncă.
  • Cei care îşi doresc să se angajeze îşi pot crea conturi şi CV-uri în format electronic şi pot aplica la joburi care sunt de interes pentru ei.
  • Companiile/Angajatorii îşi pot crea conturi şi pot adăuga locuri de muncă disponibile, pot căuta persoane interesate să lucreze într-un anumit domeniu sau care au o anumită calificare.
  • Platforma oferă posibilitatea creării unor grupuri de discuţii pe domenii de interes, în care angajatorii pot interacţiona cu angajaţii ce au anumite calificări.

 

Parteneri în proiect

Fundatia Estuar a fost fondată în septembrie 1993 de către Asociaţia Penumbra din Scoţia şi Liga Română de Sănătate Mintală şi este prima organizaţie din România care a creat pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală, o reţea de servicii de îngrijiri comunitare de zi şi locative acreditate şi recunoscute la nivel local, naţional şi internaţional. Misiunea Fundaţiei Estuar este de a oferi opţiuni sociale şi alternative, adulţilor cu probleme de sănătate mintală, pentru incluziunea acestora în comunitatea românească.

Asociaţia Four Change este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2012 de o serie de experţi ai societăţii civile româneşti care şi-au propus să producă schimbări pozitive, majore în sectorul neguvernamental, dar şi în cadrul comunităţilor în care acţionează. Prin activităţile sale, asociaţia contribuie la creşterea nivelului de profesionalizare a ONG-urilor, oferind sprijin în domenii precum: cercetare, promovare, planificare strategica, management de proiect etc. Misiunea organizaţiei este să susţină organizaţiile societăţii civile pentru a deveni actori relevanţi în dezvoltarea societăţii româneşti.

Logics. Centru de pregatire profesională a fost înfiinţat în anul 2002 din dorinţa de a contribui la creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii pentru meseriile din alimentaţie, turism, estetică şi construcţii. Din anul 2004, LOGICS organizează cursuri de calificare autorizate de Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC). Până în prezent, centrul are peste 7000 de cursanţi absolventi din diverse categorii sociale.