O nouă categorie de pensii speciale a fost stabilită prin lege DOCUMENT

0
0

O nouă categorie de pensii speciale a fost stabilită printr-o lege deja promulgată de şeful statului şi publicată în Monitorul Oficial, după ce Curtea Constituţională a constatat că înfiinţarea acestora trebuia realizată prin lege, nu prin hotărâri ale Consiliului Naţional al Notarilor.

Astfel, notarii publici vor avea o lege specială, în cuprinsul căreia se vor regăsi toate aspectele referitoare la modalităţile de calcul, dar şi la condiţiile de acordare a fiecărui tip de pensie în parte.

Legea 38/2020, publicată vineri în Monitorul Oficial, stabileşte un cadru legislativ unitar în ceea ce priveşte aspectele esenţiale ale dreptului la pensie al notarilor publici, având în vedere că de-a lungul timpului acestea au fost stabilite prin mai multe acte normative.

Practic, proiectul reuneşte toate aspectele cu privire la acordarea pensiilor pentru notari, într-o singură lege.

Potrivit acesteia, notarii, membri ai Uniunii Notarilor Publici, vor contri bui la sistemul propriu de pensii, gestionat de Casa de Pensii a Notarilor.

Contribuţia individuală datorată de asiguraţi reprezintă 20% din venitul lunar asigurat.

Contribuţiile individuale ale asiguraţilor la sistemul propriu sunt cheltuieli deductibile.

În sistemul propriu, notarii publici vor avea dreptul la aceleaşi categorii de pensii la care au acces şi acum:

  • pensia pentru limită de vârstă;
  • pensia anticipată;
  • pensia de invaliditate;
  • pensia de urmaş.

Calculul pensiilor notarilor

Potrivit legii publicate în Monitorul Oficial, cuantumul pensiilor notarilor se determină prin înmulţirea punctajului mediu acumulat realizat de asigurat în perioada de contribuţie, cu valoarea unui punct de pensie.

Punctajul mediu acumulat realizat de asigurat se determină prin împărţirea sumei punctajelor lunare ale asiguratului la numărul de luni corespunzător perioadei complete de contribuţie.

Prin excepţie, în cazul pensiei pentru limită de vârstă, punctajul mediu acumulat se determină prin împărţirea sumei punctajelor lunare ale asiguratului la numărul de luni corespunzător perioadei complete de contribuţie.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale, la venitul de referinţă, stabilit anual de către Consiliul de Administraţie al

Casei de pensii a notarilor.

Valoarea punctului de pensie se stabileşte prin hotărâre a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici, pe baza propunerii Consiliului de Administraţie al Casei de pensii a notarilor publici şi a ultimului raport actuarial.

Cuantumul pensiei calculat se întregeşte la leu în favoarea asiguratului.

Cine plăteşte pensiile notarilor

Potrivit legii, veniturile Casei de Pensii a notarilor Publici provin din:

a) contribuţii individuale lunare ale asiguraţilor;

b) dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a contribuţiilor individuale lunare;

c) donaţii, legate, subvenţii, precum şi orice alte venituri prevăzute de lege, de Statut, de regulamentele proprii şi de hotărârile Consiliului Uniunii;

d) venituri realizate din folosirea patrimoniului sistemului în activităţi economice producătoare de venituri, în condiţiile legii;

e) venituri realizate din investirea sumelor prevăzute la lit. a)-d), în condiţiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii, ale regulamentelor proprii şi ale hotărârilor Consiliului Uniunii.

Mai multe - Economie

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite