Ce trebuie să facă cei 3 milioane de români care au poliţe RCA la City Insurance. Ghid pentru obţinerea despăgubirilor

0
0
polita rca masina calculator bani

Aproximativ 3 milioane de români au încheiat poliţe de asigurare auto obligatorie cu City Insurance, motiv pentru care Uniunea Societăţilor de Asigurări a publicat un ghid informativ cu scopul de a-i îndruma pe asiguraţi în cazul în care se City Insurance va intra în faliment.

a) În cazul în care deţineţi o poliţă de asigurare emisă de CITY Insurance, Poliţa dumneavoastră de asigurare rămâne în continuare valabila, producându-şi efectele.

Puteţi însă denunţa în orice moment poliţa şi să încheiaţi una nouă la un alt asigurator autorizat. Dacă denunţaţi poliţa şi nu aţi avut daune în perioada de valabilitate de până la denunţare, pentru perioada neexpirata aveţi dreptul să vă recuperaţi diferenţa de primă de la FGA - Fondul de Garantare a Asiguraţilor urmând procedura menţionată la lit.b) pct.(ii) de mai jos.

ATENŢIE! Poliţa dumneavoastră de asigurare rămâne valabilă conform prevederilor legale, până cel târziu la 90 de zile după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului. Asta înseamnă că, în cazul în care valabilitatea poliţei înscrisă în documentul de asigurare depăşeşte termenul menţionat anterior, nu veţi mai fi asigurat.

Precizările de mai sus sunt valabile şi pentru situaţia în care deţineţi o poliţă de asigurare RCA emisa de CITY Insurance. Prin urmare, puteţi circula pe drumurile publice, iar în cazul unor controale în trafic din partea organelor abilitate, nu veţi fi sancţionaţi, poliţă dumneavoastră RCA fiind valabila. Pe scurt, sunteţi în continuare asiguraţi, desigur cu luarea în considerare a atenţionării de mai sus.

De asemenea, în cazul în care sunteţi vinovat de producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale şi/sau vătămări corporale, terţul păgubit vă fi despăgubit în baza acestei poliţe în limitele stabilite de Legea 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor, respectiv 450.000 lei şi prin înscriere la masa credală în cadrul procedurii de faliment care se vă soluţionă în prima instanţă de Tribunalul Bucureşti, iar în faza apelului de Curtea de Apel Bucureşti.

b) În cazul în care sunteţi victima unui accident rutier produs de un conducător auto prin intermediul unui autovehicul asigurat printr-o poliţă RCA emisa de CITY Insurance:

(i) Daca nu aţi avizat încă dauna la CITY Insurance, aveţi dreptul să o faceţi adres\ndu-vă Fondului de Garantare a Asiguraţilor cel tărziu până la data denunţării poliţei RCA de către asigurat, dar nu mai mult de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului;

(îi) Pentru încasarea indemnizaţiilor/despăgubirilor veţi putea depune o cerere de plata motivata şi însoţită de documente justificative, începând cu data publicării deciziei ASF de retragere a autorizaţiei pentru CITY Insurance în Monitorul Oficial şi până la maximum 90 de zile de la rămânerea definitiva a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior.

FGA are dreptul de a începe plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurări (asiguraţi, beneficiari, terţe persoane păgubite) de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului împotrivă CITY Insurance.

IMPORTANT! Totodată, trebuie precizat şi că, în acest moment, exista în dezbatere publica un proiect de Ordonanţă de Urgenta care modifica unele dintre prevederile legii actuale privind activitatea FGA (Legea 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor) în beneficiul creditorilor de asigurări.

Una dintre cele mai importante schimbări preconizate se refera la scurtarea termenului în care FGA poate începe efectuarea plaţilor către păgubiţi, respectiv la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiara de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi constatare a existentei indiciilor stării de insolvenţă a asigurătorului (şi nu de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului împotrivă CITY Insurance, aşa cum este în acest moment). De asemenea, proiectul prevede majorarea plafonului de garantare de la 450.000 lei la 500.000 lei şi acordarea despăgubirilor pe fiecare creanţă de asigurare datorata în temeiul unui contract de asigurare.

Aceaste prevederi propuse vizează protejarea suplimentara a păgubiţilor în cazul insolvenţei unui asigurator.

(iii) Indiferent daca v-aţi adresat sau nu FGA în vederea încasării despăgubirii, aveţi dreptul să formulaţi şi o cerere de admitere a creanţei (despăgubirii pretinse) în cadrul procedurii de faliment în termenele şi urmând instrucţiunile lichidatorului judiciar care vă fi desemnat de Tribunalul Bucureşti. Trebuie să ştiţi că, în măsură în care aţi încasat sume de la FGA, acestea vor fi deduse în cadrul procedurii de faliment din sumele pe care aţi mai fi eventual îndreptăţit să le primiti.

România este una dintre ţările din Uniunea Europeană care beneficiază de o plasă de siguranţă pentru asiguraţi în cazul falimentului unei companii de asigurări: FGA - Fondul de Garantare a Asiguraţilor.

Fondul, ca o soluţie de garantare în domeniul asigurărilor, are că scop protejarea creditorilor de asigurări de consecinţele insolvenţei unui asigurator intrat în procedura de faliment.

Destinaţia principala a sumelor aflate la dispoziţia FGA este plata către creditorii de asigurări a indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii şi a primelor datorate de asigurator pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, că urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri