Dar, oricare ar fi aceste sisteme de clasificare, două categorii principale se regăsesc întotdeauna: industriile şi tipurile de job. Şi nivelurile de specializare, de senioritate, desigur, dar acelea nu sunt o categorie în sine, precum celelalte. Despre capitalizarea managerului pe cele două componente mari, industria şi tipul de job, am scris un articol separat, nu mai revin cu detalii aici.

Guvernele sunt obligate să folosească sisteme acoperitoare (CAEN pentru industrii şi COR pentru tipurile de job în România), însă acestea sunt mult prea stufoase şi greoaie pentru a putea să fie folosite în activităţile curente ale firmelor, dar, mai ales, de către angajaţi.
 
Şi cele ale marilor firme de recrutare sunt încă prea detaliate pentru uzul curent al pieţei, aşa că noi, la Managero, încercăm acum să impunem pe piaţă un model simplificat de clasificare a profilurilor profesionale ale managerilor, care are şanse bune să ajungă să fie folosit pe scară largă şi în mod curent de către toţi cei vizaţi: angajatorii, angajaţii, recrutorii, candidaţii etc.
 
Sistemul de Clasificare Managero (SCM) a profilurilor profesionale manageriale ar putea părea şi el prea lung, la prima vedere (are aproximativ 200 de itemi de clasificare în varianta extinsă cu anexe), însă e bine structurat şi logic, şi de aceea, după o folosire de câteva săptămâni, devine foarte uşor de mânuit. Mai ales că are o arhitectură matricială cu structură vizuală (foto)grafică foarte intuitivă, ce scurtează foarte mult timpul de procesare şi de internalizare a rezultatelor.
 
Avantajele folosirii unui sistem standardizat de clasificare a profilurilor manageriale pe scara largă pe o piaţă sunt foarte multe şi foarte mari:
 
Reprezentarea mult mai rapidă, mai intuitivă şi mai clară a profilurile ideale şi a celor minimale în anunţurile de angajare
Permite candidaţilor să-şi prezinte sintetic, rapid şi elegant, autoevaluarea profilului profesional şi chiar să şi-l ataşeze în CV-uri.
Permite comparaţii rapide şi precise (numerice) între profilurile ideale şi/sau minimale ale angajatorilor cu cele făcute de către recrutori şi cu cele de autoevaluare ale candidaţilor – o comparaţie tripartită adesea foarte interesantă şi relevantă.
Compararea directă prin profilurile SCM a candidaţilor sau angajaţilor dintr-un grup mic (2, 3, 4, cei dintr-o short list, de exemplu) este foarte rapidă şi sugestivă.
SCM permite automatizarea procesului de filtrare a candidaturilor pe bază de profil, calculatorul făcând cu uşurinţă comparaţia dintre profilul impus şi cel dat de către un evaluator independent.
Se poate face cu uşurinţă un scoring pe baza SCM, cu care să poată să fie ierarhizaţi automat candidaţii de la o recrutare.
SCM poate fi folosit în mod identic şi la reprezentarea evaluărilor interne (ale angajaţilor proprii), în special în raportările către managementul superior, pentru că este foarte clar, concis şi intuitiv.
Un profil SCM poate să fie folosit şi pentru estimarea anonimizată a valorii pe piaţa muncii, adică fără vederea CV-ului. Un simulator de salarii pe baza profilurilor SCM va fi construit de către Managero în prima parte a anului 2022.
 

Cum se face unui profil managerial şi clasificarea lui

 
Schematic, un profil managerial are două mari componente: profilul tehnic (profesional) şi profilul personal (inteligenţă, personalitate, profil moral, motivaţional etc.). Profilul profesional se construieşte pornind de la CV, apoi se ajustează şi se definitivează la interviuri. În cazul recrutorilor şi al managerilor cu foarte multă experienţă, gradul de precizie a profilului profesional construit iniţial doar din CV depăşeşte 80% în marea majoritate a cazurilor. Profilul personal al unui manager se face în cursul interviurilor şi după analizarea referinţelor, desigur. Sistemul de Clasificare Managero (SCM) include doar criteriile de evaluare pentru profilul profesional al unui manager, nu şi pe cele pentru profilul personal.
 
Sistemele de clasificare mai complexe fac o evaluare separată a experienţei şi a competenţelor, rezultând două profiluri distincte. Profilul de experienţă se deduce aproape integral din CV şi se ajustează la interviu, pe când cel de competenţe se schiţează doar din CV, dar se completează consistent la interviu. SCM nu le separă şi nu operează cu liste detaliate de competenţe tehnice, care ar îngreuna excesiv folosirea lui. Însă aceste liste sunt complementare SCM, nu îl înlocuiesc, şi orice utilizator poate să îşi extindă SCM cu oricâte anexe are nevoie.
De asemenea, sistemele de clasificare ale firmelor mari de recrutare fac uneori o distincţie între nivelul de specializare şi nivelul de senioritate, chiar dacă acestea se condiţionează una pe alta şi merg cam „umăr la umăr” în orice profil profesional. În SCM nu facem această separare, aşa că un angajat foarte specializat în domeniul său este considerat senior, şi invers.
 

Sistemul de Clasificare Managero (SCM)

 
Sistemul de Clasificare Managero (SCM) este unul dintre cele câteva nuclee ale conceptului nostru de recrutare. Angajatorii pot publica în anunţuri profilurile ideale şi/sau pe cele minimale ale candidaţilor, dacă doresc, şi le pot folosi la filtrări automate sau la ierarhizări dacă cer unui recrutor intern sau unuia independent să le facă. De asemenea, candidaţii pot să-şi facă propriile profiluri SCM prin autoevaluare, însă acestea nu sunt luate în calcul de către filtrele automate – cel puţin nu în acest moment. Daca SCM se va impune ca standard pe piaţă, vom începe să vedem profilurile SCM incluse în CV-urile candidaţilor, cu siguranţă.
 
Sistemul de Clasificare Managero (SCM) este un sistem matricial, şi de aici vin claritatea sa intuitivă şi uşurinţa folosirii sale. În SCM, un profil profesional se construieşte evaluând nivelul de senioritate (specializare, în sensul detaliat mai sus), cu 5 trepte, pe:
 
Industrii (domeniile de activitate ale organizaţiile în care a lucrat angajatul)
Tipurile de job avute de-a lungul carierei
Alte criterii de clasificare
 
Astfel, Profilul de Autoevaluare SCM al unui finance manager ar putea arăta aşa:Iar cel al unui head of legal astfel:
 
 
 
Iar cel al unui head of legal astfel:
 
 
Iar într-un anunţ de recrutare a unul COO într-o fabrică de produse de panificaţie, profilul minimal al candidatului ar putea fi următorul:

Componentele SCM

 
Industriile sunt grupate în 5 categorii, fiecare cuprinzând între 5 şi 12 domenii mari de activitate:
Consumer products (products for consumer use (B2C))
Industrial products (products for industrial use (B2B))
Consumer Services (services which are nearly identical for individuals and businesses (B2B&C))
Business and Industrial services (industrial services, mainly for business clients (B2B))
Other industries (Different from the above)
 
Domeniile joburilor din SCM cuprind în acest moment doar categoriile de joburi care se regăsesc în mod uzual în aproape toate organizaţiile (firme, ONG, instituţii publice). Joburile care sunt specifice doar unei industrii, sau unui număr foarte restrâns de domenii de activitate (Industry Specific) nu sunt incluse în acest moment în SCM, însă dacă sistemul nostru se va impune pe piaţă şi vom constata utilitatea, vom publica şi această extensie.
 
Executive management
Sales
Marketing
Finance
HR
Supply chain & production (From raw materials to product distribution)
IT&C
Legal
Operations (Specific office (outside of the plant) operations)
 
Alte criterii de clasificare grupează câteva criterii folosite mai des în recrutarea pentru poziţiile de management:
 
Types of activity (production, commercial, services)
Organization types (private, public, NGO)
International exposure (teams and workplaces)
Language profile (English and other foreign languages)
Education profile (formal and additional, volume and quality)
 
În acest moment, Sistemul de Clasificare Managero (SCM) cuprinde puţin peste 100 de itemi de clasificare pentru versiunea de bază (cea fără anexa Industry Specific). Cam în această zonă considerăm noi că se găseşte echilibrul optim între uşurinţa utilizării curente, pe de o parte, şi un nivel rezonabil de detaliere şi de precizie a clasificării, pe de altă parte, pentru majoritatea recrutărilor pentru poziţii de management de pe piaţă, dar şi pentru clasificarea şi autoclasificarea profilurilor profesionale ale angajaţilor din firme şi alte organizaţii.
 
Lista integrală a itemilor SCM este pe site-ul Managero, atât în secţiunea de prezentare, cât şi în cea de anunţuri, desigur.
 
Anexa Industry Specific a SCM va dubla numărul de itemi de clasificare, însă sistemul rămâne totuşi gestionabil pentru folosinţa curentă. Din experienţa curentă şi din cea a altor firme de recrutare care folosesc sisteme similare, un utilizator ajunge să folosească din memorie majoritatea itemilor după câteva săptămâni.
Sistemul de Clasificare Managero (SCM) este flexibil, totuşi, mai ales în această fază de lansare şi impunere pe piaţă, însă dinamica va fi destul de redusă. Estimăm că vor fi puţine adăugiri sau modificări, deoarece nu este un sistem nou, ci este deja folosit în firme de recrutare de zeci de ani. Noutatea este doar lansarea sa publică pe piaţă, pentru uzul general.
 

Scoringul

 
De cele mai multe ori este util ca valoarea unui profil profesional să fie cuantificată, să fie exprimată cantitativ, numeric (scoring), pentru a putea face mai uşor comparaţii şi ierarhii. Sistemul de Clasificare Managero (SCM) se pretează cu uşurinţă unui astfel de mecanism de scoring datorită arhitecturii sale liniare (matriciale, mai precis spus), adică un singur nivel de clasificare pe fiecare dimensiune.
 
Într-o recrutare (într-o evaluare, în general), itemii de clasificare au aproape întotdeauna importanţe şi „greutăţi” diferite în valoarea totală a unui profil profesional. Prin urmare, pentru cuantificare se pot asigna ponderi diferite fiecărui item de clasificare şi, de asemenea fiecărui nivel de senioritate. Într-o asemenea cuantificare, cele 5 trepte de senioritate pot să nu aibă o progresie lineară simplă, ci una logaritmică sau exponenţială, de pildă, dacă se doreşte să se pună mai mult în valoare un anumit nivel de specializare. Scorul general (total) se obţine înmulţind valorile ponderate ale itemilor de clasificare cu cele ale treptelor de senioritate.
 
*
Găsirea unui sistem de clasificare managerială care să răspundă rezonabil de bine unor cerinţe atât de divergente, şi chiar opuse (completitudine şi precizie vs uşurinţă în înţelegere şi utilizare, ergonomie), din partea unor grupuri diferite de utilizatori nu e simplă, fiindcă trebuie făcute multe compromisuri. Sistemul de Clasificare Managero (SCM) este o sinteză a sistemelor găsite până acum şi în România şi în străinătate în firmele şi pe site-urile de recrutare, dar şi în marile corporaţii multinaţionale. Toate sugestiile de completare şi de optimizare a acestui sistem sunt mai mult decât bine primite de catre cei din echipa Managero, şi de către George Butunoiu, în special, arhitectul conceptului şi al sistemului. Şi orice alt comentariu, desigur…