Plafonarea preţului de vânzare al gazelor naturale din producţia internă, inutilă, fără bază legală şi cu mesaj pentru investitorii din Marea Neagra

0
0
a

Buletinul Preţul Gazelor Naturale în România, publicat la 1 iulie 2018, de către Asociaţia Energia Inteligentă, scotea în evidenţă faptul că preţul gazelor naturale pe piaţa românească urmează să crească cu cca. 15,6% în trimestrul IV 2018, faţă de trimestrul IV 2017.

Era gazelor ieftine a luat SFÂRŞIT.

După maximul preţului gazelor naturale atins în anul 2012, pe plan mondial, preţul acestora a coborât la un nivel similar anilor`90. După 6 ani de preţuri scăzute la gazele naturale, vom intra într-o nouă „eră” a preţurilor, semnificativ mai mari. Această perioadă a fost folosită în mod inteligent de companii şi ţări pentru eficientizarea unor activităţi, reducerea costurilor, iniţierea unor investiţii în infrastructură (care nu întruneau condiţiile de fezabilitate, altfel) care au permis repoziţionări în piaţă. În fapt această perioadă a gazelor ieftine, a fost folosită pentru a pregăti următoarea perioadă, cea a gazelor scumpe.

România nu a profitat de pe urma perioadei cu gaze ieftine, ceea ce cert va găsi mulţi consumatori de gaze nepregătiţi pentru următoarea perioadă.

Disperaţi de o situaţie, care se prefigura încă de acum doi ani (pierduţi), creşterea preţului la gazele naturale, i-a adus pe guvernanţii României în situaţia de a lua măsuri. Astfel, s-a „ticluit” o Notă de Justificare a Măsurilor, prin care consumatorii români să fie „pregătiţi” pentru nouă „eră” a gazelor. O Notă, întocmită fără a conţine nici o justificare a acţiunilor pe care doreşte să-le reglementeze, conţinând o enumerare de fapte, omisiuni şi chiar falsuri. A redacta, aviza, semna un astfel de „act”, ar reprezenta un act de inconştienţă. În Nota Justificativă, se arată că acest act normativ pe perioada de valabilitatea, nu va impacta financiar Bugetul General Consolidat. Conform OUG 25/2017, statul suprataxează veniturile obţinute pe gaze din producţia internă de gaze, cu alte cuvinte 60%, din diferenţa de venit obţinută între preţul cu care se vând gazele din producţia internă şi referinţa de 45,71 lei/MWh (din care se scad costurile cu investiţiile şi redevenţa), ajungea la bugetul de stat. Respectiv prin plafonarea preţului de vânzare a gazelor natural la o valoare de 55 lei/MWh, statul nu v-a mai încasa aproape nimic prin suprataxarea pe gaze, aspect care va impacta negativ Bugetul General Consolidat, fapt neevidenţiat în mod intenţionat în Nota Justificativă.

În fapt motivele evidenţiate în Nota Justificativă de emitere a unui HG care să plafoneze preţul gazelor din producţia internă sunt deja cuprinse în Nota Jusitificativă care a stat la baza elaborării OG 7/2013, modificată de OUG 25/2017, privind instituirea impozitulul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. Ordonanta 7/2013 a avut ca şi scop diminuarea creşterii preţului şi în cazul în care preţul pe piaţă creşte, preluarea la bugetul de stat a unei părţi din veniturile obţinute din vânzarea gazelor naturale din producţia internă. Ce nu scrie în Nota Justificativă de aprobare a plafonării preţului gazelor naturale din producţia internă, este legea în baza căreia se va emite HG. Aceasta, este o altă omisiune a celor care au redactat actul, deoarece Legea 123/2012, în baza articolului 180, permite Guvernului sa poată plafona preţul gazelor naturale în anumite condiţii: în situaţia unui dezechilibru major între cerere şi ofertă şi/sau a unei disfuncţionalităţi evidente a pieţei de gaze naturale. Probabil, nu s-a făcut trimiterea la acest articol datorită neîntrunirii condiţiilor din lege, dar şi a faptului că invocarea acestui articol ar fi afectat anumiţi operatori/furnizori finali, care sunt trataţi in mod privilegiat de la apariţia lor pe piaţă şi care în mod constant reuşesc să-şi impună dorinţele în detrimentul interesului public. Inutilitatea pentru iarna 2018/2019 a acestei plafonări a preţului la gazele naturale din producţia internă, rezultă analizând cantităţile de gaze tranzacţionate pe bursă cu livrare în lunile de iarnă şi modul în care s-au vândut gazele pe contractele bilaterale în ani anteriori.

Apreciem astfel, că producţia internă de gaze este vândută aproape integral pentru trimestrul III şi IV 2018, gazele fiind vândute în proporţie de cca. 90% în trimestrul I 2019, şi în proporţie de cca 70% în trimestrui II 2019. Astfel, chiar dacă se plafonează preţul din producţia internă aceasta nu va avea efect în iarna, următoare când se aşteaptă o creştere importantă a preţului gazelor naturale pe piaţa de gaze. Pe termen lung, această plafonare a preţului gazelor naturale va permite creşterea preţului gazelor naturale din import, România nefiind capabilă încă mulţi ani de aici înainte să treacă iarna fără aceste gaze. Astfel, prin această măsură I se permite gazului rusesc sau gazului unguresc să preia o parte din marja de preţ pe care până la această plafonare o preluau gazele din producţia internă (respectiv se constituia în venituri importante la bugetul de stat prin impozite, supraimpozite şi dividende).

Plafonarea preţului gazelor naturale din producţia internă nu poate determina o creştere a concurenţei pe piaţa de gaze natural. Creşterea concurenţei pe piaţa de gaze din România se putea face prin eliminarea blocajelor care se menţin de 3 ani în aplicarea legii 123/2012, care la art 177 la alin (3^12) prevede obligaţia de a se emite reglementări care sa asigure condiţiile de concurenţă şi de acces transparent şi nediscriminatoriu al cumpărătorilor la cantităţile de gaze naturale ofertate pe piaţa concurenţială. Lipsa acestor reglementări, determină în principal lipsa concurenţei. Tendinţa de creştere a preţului gazelor naturale se manifestă pe plan internaţional, şi va aduce preţuri mai mari a gazelor în România, aceasta fiind cauza principală, care nu poate fi întoarsă prin HG-uri. De altfel, această tendinţă de creştere potenţială a preţului gazelor a fost luată în considerare inclusiv în cadrul Legii Offshore, proaspăt adoptată de Parlament, la stabilirea diferenţiată a cotei părţi din supraimpozitul pe venituri, în funcţie de viitoare preţuri de vânzare a gazelor naturale care sunt estimate până la dublarea celui actual. Mesajul, proiectului de plafonare a preţului gazelor naturale din producţia internă, este unul negativ pentru investitorii din Marea Neagră, care probabil erau pe cale să accepte unele din condiţiile impuse prin Legea Offshore şi să se apuce de treabă.

În cadrul Caravanei Preţ Corect la Gaze, Asociaţia Energia Inteligentă militează de 3 ani, pentru protejarea consumatorilor finali prin măsuri reale şi durabile, măsuri care trebuie coroborate cu realităţile în care trăim şi nu prin „intervenţii” care pe termen lung fac mult mai mult rău decât bucuria pe care o creează pe moment.

Mai multe - Opinii

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite