De la catedra de „Ştiinţele Lumii“, direct pe terenul administraţiei. Cum a fost primul an din noua mea viaţă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Alexandra Tătaru, viceprimar Focşani
Alexandra Tătaru, viceprimar Focşani

A trecut un an de când am început un nou capitol din activitatea profesională, în urma alegerii mele în funcţia de viceprimar al municipiului Focşani.

După 23 de ani neîntrerupţi la catedră, ca profesor de geografie, un domeniu extraordinar pe care l-am numit „Ştiinţa Lumii”, fără de care nu putem exista, pentru care m-am pregătit asiduu şi am obţinut satisfacţii profesionale unice, am ales să fac o schimbare în carieră, în urma alegerilor locale. Mi-am asumat misiunea de a fi implicată în administraţia oraşului nostru tocmai pentru a mişca treburile din loc şi să fac lucruri bune pentru semeni.

Cu acest gând am şi intrat în politică acum patru ani, când m-am alăturat echipei USR, determinată să întreprind mai mult pentru comunitatea în care trăiesc, după trei decenii de dezamăgiri constante şi ipocrizie cât cuprinde.

La mijlocul lui februarie 2021 am fost aleasă viceprimar al municipiului reşedinţă de judeţ, iar acum, la momentul bilanţului, am ales să împărtăţesc cu voi, pe acest blog, unde scriu de 9 ani opinii total altfel, ce am muncit din poziţia pe care o deţin. Este şi un exerciţiu de sinceritate, dar în acelaşi timp simt nevoia să menţionez că funcţia deţinută nu îmi  conferă deloc o poziţie comodă, ceea ce e şi de preferat, iar eu, scuzaţi-mi "modestia", nu sunt omul care să facă umbră pământului.

Când scriu aceste rânduri, apreciez că a fost un an de muncă asiduă,  atât la birou, cât şi pe teren. De altfel, nu am venit ca profan în zona de administraţie, fiind un domeniu pe care l-am cunoscut îndeaproape din alte două experienţe dragi mie, cele de activist civic şi jurnalist. Ceea ce înseamnă că nu a fost nevoie de o tranziţie pentru a şti cu ce se mânâncă administraţia.

Recunosc, mulţi ar părea tentaţi să spună că într-un an nu se văd multe semne de pe urma activităţii mele, dar am o explicaţie pentru asta, chiar două, având în vedere puterile nelimitate conferite primarilor prin Codul Administrativ. Cu asta cred că spun totul.

În cazul meu, probabil că cineva a dorit să mă ţină mai mult în birou decât pe teren atunci când mi-a dat în coordonare unul dintre cele mai importante servicii din cadrul Primăriei Focşani, cel de Impozite şi Taxe locale, compartiment cu un volum de activitate imens, care presupune printre altele şi suficient de multă muncă birocratică. Aşa se face că în anul care s-a scurs de când sunt viceprimar au trecut prin mâinile mele mii de documente pe care nu le-am  „semnat ca primarul”, cum spune o vorbă din popor, ci le-am trecut mai întâi prin filtrul cunoaşterii, practic un timp valoros dedicat doar acestei activităţi.

Socotesc că întotdeauna este loc de mai bine în ceea ce facem şi nu aş dori acum, aici, să caut ţapi ispăşitori în altă parte pentru unele dintre neîmpliniri, în condiţiile în care, recunosc, mi-am creat aşteptări mai mari de la funcţia pe care o deţin.

Cu bune, dar şi mai puţin bune, faptele se regăsesc în raportul meu de activitate pe care l-am depus încă de pe data de 17 ianuarie la conducerea Primăriei Focşani, care nu a catadicsit nici până în prezent să-l facă public pe site-ul instituţiei, aşa cum prevede legea.

În calitate de viceprimar, coordonez, aşa cum am menţionat Serviciul Taxe şi Impozite Locale, la care se adaugă Compartimentul de autorizări agenţi economici, Compartimentul transport urban, Compartimentul protecţia mediului (Urbanism), Serviciul de administrare a cimitirelor (Direcţia de Dezvoltare şi Servicii Publice Focşani, Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân (DDSP). De asemenea, în fişa postului sunt şi responsabil al Municipiului Focşani pentru derularea ”Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (P.O.A.D)” privind distribuirea pachetelor cu alimente şi produse de igienă.

Membru în toate comisiile Consiliului Local

Dacă vorbim de Consiliul Local, ca reprezentant USR PLUS sunt membru în toate cele trei comisii de specialitate stabilite la nivel de U.A.T., respectiv Comisia de buget şi administraţie publică; Comisia de urbanism şi agricultură; Comisia pentru drepturile omului, cultură, învăţământ, sănătate şi sport. De asemenea, fac parte din Comisia Socială pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul A.N.L., din Comisia Tehnică pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, sunt parte componentă a Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă. Prin urmare, am participat la toate activităţile amintitelor comisii, cu sute de ore de dezbateri, propuneri şi soluţii votate pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii semenilor noştri.

Am rămas în legătură constantă cu activitatea pentru care m-am format o viaţă, cea de profesor, prin faptul că reprezint interesele Consiliului Local în consiliile de administraţiei de la şase unităţi de învăţământ gimnazial şi liceal, astfel că problemele din şcoli îmi sunt acum şi mai mult cunoscute, iar cei care conduc respectivele unităţi pot oricând confirma că am fost un factor permanent de sprijin pentru ei.

Activitatea culturală mi-a fost apropiată cu mult înainte să fiu om de administraţie, de aceea decizia primarului de a-mi retrage atribuţiile pe acest segment, la nici două săptămâni de la atribuirea lor, din motive strict politicianiste, m-a mâhnit profund, cunoscând proiectele pe care voiam să le iniţiez şi altele pe care să le sprijin. Cu toate acestea, tot Consiliul Local m-a desemnat membru în Consiliile Administrative la Ateneul Popular ”Mr. Gh. Pastia” şi Ansamblul Folcloric ”Ţara Vrancei” şi cred că nu am ratat niciunul dintre evenimentele culturale ale oraşului, aşa cum obişnuiam şi pe vremuri.

Trei luni, preşedinte de şedinţă

Pe parcursul anului 2021, am participat la 12 şedinţe ordinare şi 26 extraordinare ale Consiliului Local, la care s-au dezbătut aproximativ 700 proiecte de hotărâri.

În ultimul trimestru din 2021, octombrie, noiembrie, decembrie, am fost aleasă preşedinte de şedinţă în legislativul focşănean,  timp în care am condus 10 şedinţe ordinare şi extraordinare. În cadrul lor, pe lângă analiza şi dezbaterea lor, uneori ore în şir, a, avut interpelări şi intervenţii constante, în medie 2-3/şedinţă, în funcţie de ordinea de zi supusă dezbaterii.

De asemenea, am propus mai multe amendamente care ţineau în special de reducerea sau suplimentarea unor sume alocate din bugetul local, pe diverse capitole şi instituţii, iar unele au avut în vedere modificării unor Regulamente/acte normative. Am militat pentru diminuarea sumelor pentru evenimente festive cu bugete nejustificate, dar am propus diminuări de sume şi de la unele capitole bugetare exesive  propuse de Primărie, Poliţia Locală prin fondul de rezervă.

În acelaşi timp, personal am solicitat suplimentarea bugetului Direcţiei de Dezvoltare în vederea îmbunătăţirii activităţii şi serviciilor publice în comunitate, precum derularea unor proiecte şi servicii suplimentare, achiziţionarea unui burghiu de scos cioate şi trunchiuri de copaci, reparaţii străzi şi alei (Strada Verde,  strada Stăeşti, calea de acces pe Stadionul Milcov, trotuare, înlocuire pavele), reparaţii cişmele şi fântâni arteziene, toaletări copaci, amenajare spaţii verzi; extindere Cimitir Sudic; studii tehnice pentru reabilitarea unor monumente funerare istorice (Gen. Bengescu, Monumentul Eroilor, Mr. Gh. Pastia); cartografiere cimitire; achiziţie de arbori şi flori ornamentale, achiziţie instrumentar medical veterinar şi construire spaţiu carantinare, organizare Târg Adopţii Câini fără stăpân, amplasare indicatoare specifice (la Padocul Goleşti) ş.a.

Am cerut expres alocări de sume pentru achiziţie unui aspirator profesional la Clubul de tenis masă CSM Focşani, alocări de bani pentru Teatrul Municipal Pastia necesari achiziţiei unui scaun mobil pentru persoanele cu dizabilităţi, proiect realizat deja, precum şi alocări de bani la şcoli, după cum urmează: dotare Grădiniţa 13; dotare cantină Gh. Asachi; reparaţie acoperiş C.T. ”Edmond Nicolau”, aprobare sume dotări Liceul de Arte ”Gh. Tattarescu” ş.a. În cadrul şedinţelor de consiliu local, am propus amendamente la Regulamentul de Asistenţă Socială cu privire la darea în administrare a punctelor termice apartamentate în urma reabilitării acestora; amendamente la Regulamentul de gestiune, exploatare şi întreţinere a parcărilor din cadrul noului Serviciului Parcări al DDSP.

De asemenea, sunt iniţiator şi coiniţiator la alte zeci de proiecte de hotărâre, multe cu impact social, altele legate de dezvoltarea oraşului, care pot fi regăsite în raportul meu public aflat pe pagina de Facebook.

Corespondenţa&comunicare&colaborări

În calitate de reprezentant al Consiliului Local în A.G.A a S.C. Parking S.A. am fost mandatată să evaluez activitatea managerului şi a membrilor Consiliului de Administraţie pe perioada mandatului 2017-2021, să numesc un nou Consiliu de Administraţie interimar şi să demarez procedurile de selecţie privind viitorul C.A. pentru următorii patru ani. Totodată, în paralel, s-a demarat procesul de dizolvare a Societăţii Parking S.A. şi găsirea de opţiuni privind delegarea serviciului de ridicări şi blocări auto unei alte instituţii din subordinea U.A.T. Focşani. Remarc colaborare bună cu toţi funcţionarii din Serviciile şi Compartimentele pe care le coordonez, cu membrii Consiliului Local Focşani, cu membrii Consiliului Judeţean Vrancea, cu directorii de instituţii subordonate sau alte instituţii publice, cu preşedintele Consiliului Judeţean, alte persoane publice.

Am interacţionat constant cu Poliţia Locală pentru prevenirea unor fapte/acţiuni ilegale pe domeniul public, mai ales cele legate de protecţia mediului sau controlul autorizărilor agenţilor economici. Conlucrarea cu agenţii economici, de asemenea, a fost constantă şi am purtat o corespondenţă permanentă privind respectarea prevederilor legale pentru menţinerea curăţeniei, respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţilor comerciale, asigurarea facilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi etc

Pentru 2022, am în vedere mai multe obiective pe care o să le iniţiez imediat după aprobarea bugetului local. Vom, desfiinţa total o căpuşă pentru bugetul local, Parking S.A. Am în vedere alocări sume pentru DDSP şi amenajarea unor spaţii verzi şi de agrement (parcuri, aliniamente alei), amenajarea unor spaţii pentru sport în aer liber (fitness/outdoor, teren sport sintetic de cartier), alocări sume pentru şcoli (funcţie de nevoi), implementarea proiectului artă stradală urbană, achiziţionarea unui automat de colectare a deşeurilor reciclabile (PETrică), continuarea proiectelor de reabilitare a monumentelor funerare istorice, promovarea unor evenimente culturale cu grad de atracţie turistică, organizarea Conferinţei anuale a Societăţii de Geografie din România şi promovarea valorilor locale şi judeţene pe plan naţional şi internaţional, alte proiecte sociale, diverse.


 

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite