„DanteDì: DANTE Invitat special la Colegiul Naţional Ion Neculce - Bucureşti“

0
0

O iniţiativă culturală remarcabilă a avut loc în data de 25 martie 2021 cu prilejul sărbătoririi lui Dante Alighieri de „ziua lui” în anul celui de-al şaptelea centenar de la moartea acestui poet universal.

Evenimentul a confirmat dimensiunea interculturală şi incluzivă a ţărilor, ai căror reprezentanţi au fost prezenţi. Sărbătoarea DanteDi a fost împărţită în două sesiuni care au implicat profesori şi respectiv, elevi conform programului.

Moderatoarele evenimentului dr. Nicoleta Silvia IOANA, profesor de limbă şi literatură  italiană  la Colegiul Naţional Ion Neculce şi Cristina PAGANI profesor de limba şi literatură italiană, lector italian în cadrul Colegiului în baza MEMORANDUM-ului DE ÎNŢELEGERE între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind funcţionarea secţiilor şcolare bilingve româno-italiene semnat în 2002 au fost iniţiatoarele celebrării zilei DanteDi.

Prima parte a evenimentului dedicat lui Dante Alighieri  a avut următoarea structură:

Saluturi instituţionale din partea următorilor invitaţi:

Deputatul Andi Gabriel GROSARU – Reprezentant al comunităţii italiene din Romanîa în Parlament RO.AS.IT

Prof. Dr. Catalina OLARU  - Director al Colegiului National Ion Neculce, Bucuresti, sector 1

Marco PETRINI - Prim Secretar al Ambasadei Italiei la Bucureşti

Maria Luisa SCOLARI – Director al Istituttului Italian de Cultură din Bucureşti

Pina FOTI - Preşedinte al Accademiei STUDIO ITALIA, Roma Italia dar şi a Clubului Rotary Roma Quirinale

  Ida VALICENTI- Preşedinte al Societăţii Dante Alighieri Comitato di Bucarest

Soprana Arlinda MORAVA- Atasat Cultural al Ambasadei Albaniei in România

Evenimentul online pe platforma google meet a înregistrat 5 intervenţii despre Dante:

 „Nasce il Dantedì”- dr. Nicoleta Silvia IOANA – profesor de limbă şi literatură italiană la Colegiul Naţional Ion Neculce a prezentat cadrul formal cu istoricul naşterii celebrului eveniment.

Ideea lui Dantedì s-a născut dintr-un editorial al jurnalistului şi scriitorului Paolo Di Stefano care a apărut în „Corriere della Sera” pe 19 iunie 2017, unde a fost prezentată propunerea ca Dante Alighieri să aibă propria sa zi în calendar pe modelul Bloomsday dedicat lui Joyce. (organizat anual pe 16 iunie la Dublin şi în alte părţi ale lumii pentru a sărbători scriitorul irlandez James Joyce). În 24 aprilie 2019 în „Corriere della Sera” prin titlul Dante è la nostra identità. Istituiamo la sua Giornata, Paolo Di Stefano a invitat atât ministerele, cât şi diferitele instituţii care se ocupă de Poetul Suprem să stabilească o „Ziua Dante / Dantedì” în vederea celebrării, în 2021, a şapte sute de ani de la moartea autorului.

„După şapte secole - scria Di Stefano - pare momentul unei izbucniri de mândrie din toată Italia”/ «Dopo sette secoli — scriveva Di Stefano — sembra il momento di uno scatto d’orgoglio tutto italiano».

Propunerea a fost primită cu entuziasm şi a atras în joc un mare număr susţinători: de la Accademia della Crusca la Societatea Dante Alighierila Asociaţia Italienilor. A apărut dificultatea în alegerea datei cu atât mai mult cu cât nu se cunoaşte cu exactitate ziua naşterii sale, ci doar a botezului 26 martie 1266 şi a morţii sale în noapte de 13-14 septembrie sau conform unor ipoteze stabilite pe baza calculelor unor studioşi  25 martie şi 8 aprile – posibile date pentru începutul călătoriei sale imaginare în lumea de dincolo evocată în capodopera sa Divina Commedia.

Ca atare, pe 17 ianuarie 2020, în şedinţa Consiliului de Miniştri, la propunerea titularului Departamentului Culturii Dario Franceschini, a fost aprobată directiva de stabilire a datei pentru ziua dedicată poetului Dante Alighieri, având în vedere cei 700 de ani de la moartea sa sărbătorită în 2021, respectiv data de 25 martie. La sfârşitul lunii iulie 2020, moţiunea a fost depusă în Parlament şi mai mulţi purtători de cuvânt au fost pasionaţi de cauza ei. Astfel Dantedi se doreşte a fi o adevărată sărbătoare pentru italieni şi pentru cei care privesc cu simpatie cultura şi limba italiană în toată profunzimea ei care să implice şcoli, teatre, biblioteci, cinematografe, pieţe şi locuri de întâlnire şi să se extinde dincolo de hotarele Italiei.

                

”La fortuna di Dante in Romania (dal 1848 al 2021)” a fost prezentată de profesor conferentiar Otilia BORCIA  care a realizat un articol cu acelaşi nume publicat în cartea omonimă la editura il Convivio din Sicilia . Intervenţia a fost o adevărată sinteză şi documentare şi informare a celor prezenţi în legătură toate contribuţiile la studiul lui Dante în România după 1840 până astăzi, adică traduceri şi studii despre viaţa şi opera marelui florentin.

”Dante: INFERNO in canti e terzine scelte/Infernul în cânturi şi terţine alese”, Antonio RIZZO cu o introducere de Răzvan STAICU, profesor de limbă şi lieratură italiană în Colegiul Naţional Ion Neculce.

Antonio Rizzo, pasionat de literatură italiană, de istoria arhitecturii şi de istoria artei;  care trăieşte de cca 14 ani în România a publicat împreuna cu RO.AS.IT  o serie de 4 caiete dintre care cel de-al doilea „Îmi amintesc de o zi de şcoală. Caietul 2. Dante: Infernul în cânturi şi terţine alese” alese («Mi ricordo di un giorno di scuola/ quaderno 2. Dante: INFERNO in canti e terzine scelte»)”, în 2015, cu ocazia aniversării a 750 de ani de la naşterea poetului Dante Alighieri.

           

image

           Captură foto - eveniment google meet  25 martie 2021

Anche Dante dà i numeri: messaggi visibili e invisibili/ Dante oferă, de asemenea, numerele: mesaje vizibile şi invizibile” , prof. Cristina PAGANI

A prezentat structura matematică a capodoperei lui Dante Divina Comedie împărţită în trei părţi, numite „cantiche” (Infern, Purgatoriu şi Paradiso), fiecare dintre ele constând din 33 de cântece (cu excepţia Infernului, care conţine un cântec proemial suplimentar) constând dintr-un număr variabil de versuri, între 115 şi 160, structurate în terţine cu un total de 14.233 versuri.

”La Divina Commedia per stranieri: Dante nelle classi di Italiano L2”, prof. Marco Ciminiera,  expert în predarea limbii italiene ca L2, la Accademia Studioitalia, Şcoala de limba italiană cu sediul la Roma, în care limba lui Dante este predată studenţilor străini din 1985.

Şcoala menţionată este dintre cele mai recunoscute centre de formare pentru profesorii italieni, oferind programe de formare de înaltă calitate şi cursuri specializate. Este autorizată de MIUR- Ministerul Italian al Învăţământului, Universităţii şi cercetării, Universitatea pentru Străini din Siena pentru examenele CILS şi DITALS – cea mai importantă certificare a profesorilor pentru predarea limbii italiene ca L2, Universitatea pentru străini din Perugia pentru certificările CELI.

A doua parte evenimentului a fost cea dedicată elevilor şi realizată de aceştia despre  “L'Inferno e i suoi Demoni”. Au participat elevii de la Colegiul Ion Neculce clasele a Xa G şi a XII a G- clase cu profil bilingv italian şi elevi de la Istitituto di Istruzione Superiore “Capriotti” Italia cu care colegiul bucureştean a încheiat un „gemellaggio” cu titlul “Alleanze per la conoscenza: gemellaggio DanteDì".

Au salutat din partea Colegiului National Ion Neculce, dir. adj prof. Victor DRUJININ şi din partea şcolii partener italiene, dir. Elisa Vita, cu participarea deosebită a doamnei Sabrina PROIETTI- profesor de limbă şi liteartură italiană.

După o lungă călătorie prin Infern şi o mică barfă cu demonii acestuia Caron, Caronte, Minos, Lucifer, etc dar şi după ce ne-au prezentat numere şi simetrii în capodopera dantesca invitaţii s-au delectat cu imagini cu pliante, flyere făcute de elevi pentru acest eveniment, dar şi cu o prezentarea realizată de colegii lor mai mari de la XII a G care sub titlul „Lo sai che? Curiosità su Dante/Ştii că? Curiozităţi despre Dante” au demonstrat o profundă cunoştiinţa asupra versalităţii lui Dante Alighieri.

Mai multe - Opinii

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite