Conferinţe internaţionale despre inovare în educaţie

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

De la Sinaia, profesorul Constantin Hărăbor îmi atrage atenţia asupra unor eforturi de inovare în educaţie care se desfăşoară chiar acum în România. Redau mai jos articolul pe această temă, aşa cum mi-a parvenit, considerându-l reprezentativ pentru ce fac profesorii şi experţii români în chestiunea inovării în educaţie, cum înţeleg conceptul şi cum se poziţionează faţă de el.

“A devenit un truism faptul că sistemul de educaţie trebuie înoit, modernizat, eficentizat. Dar acest proces complex nu se poate face doar „Top Down”, cu directive de „sus” , ci trebuie concomitent un proces de schimbare şi de jos in sus, realizat de diverşi actori din spaţiul educaţiei, în diverse reţele internaţionale şi/sau nationale.  Vă prezentăm în continuare două astfel de iniţative private, extrem de reprezentative în acest sens.

Primul se referă la activitatea desfăşurată începând din anul 1999 de către Grupul Internaţional Mathematical Creativity and Giftedness”, care a organizat la Universitatea Munster din Germania prima Conferinţă Internaţională pe tema „Dotarea şi Creativitatea Matematică”.

În perioada 25 – 28 iunie 2015 se desfăşoară la Sinaia a 9-a Conferinţă Internaţională pe această temă, organizată pentru prima dată în Romania de Institutul pentru Dezvoltarea

Evaluării în Educaţie (IDEE), Universitatea Petrol‐Gaze Ploieşti şi Fundatia pentru Integrare Europeană SIGMA (FIES), sub egida Grupului Internaţional MCG, din partea căruia participă doamnnele Roza Leikin-Israel, preşedinte, Linda Sheffield-SUA, vicepreşedinte, şi Emiliya Velikova-Bulgaria, secretar, iar doamna profesor universitar dr. Mihaela Singer- Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti este preşedintele Conferinţei Internaţionale. La Conferintă participa specialişti reputaţi de la universităţi din 13 ţări ( SUA, Canada, Germania, Israel, Bulgaria, Polonia, Suedia, Letonia, Turcia, Cipru, Coreea de Sud, Africa de Sud şi România). Principalele teme ce vor fi abordate sunt:

1. Creativitate în matematică pentru elevi de toate vârstele, din toate mediile sociale;

2. Caracteristici psihologice ale creativităţii matematice; 3. Talent, geniu, elevi dotaţi;

4. Creativitate individuală sau de grup, în cadrul educatiei formale sau non-formale.

Lucrările se vor desfăşura atât în sesiuni plenare, cât şi pe secţiuni. În sesiunile din plen vor prezenta lucrări următorii invitaţi de marcă: Viktor Freiman - Universitatea Moncton,Canada; Gabriele Kaiser - Universitatea Hamburg, Germania; Bharath Sriraman- Universitatea Montana, SUA; Rina Zazkis - Universitatea Simon Fraser, Canada. Conferinţa reuneşte învăţători, institutori, profesori de matematică, matematicieni, cercetatori, alţi specialişti interesaţi în hrănirea şi sprijinirea dezvoltării creativităţii matematice a elevilor, formarea abilităţilor elevilor de a aplica cunoştintele matematice în modalităţi inovative şi creative, promovarea inovării şi perfecţionării procesului de predare şi învăţare a matematicii, atât în domeniul educaţiei formale cât şi al educaţiei non-formale.

Prin tematica abordată se va asigura prezentarea rezultatelor celor mai noi cercetari în domeniu, realizarea unor dezbateri fructuoase, a unui bogat şi divers schimb de experienţă şi se vor crea oportunităţi de interacţiune între specialişti şi practicieni cu interese interdisciplinare. 

A doua iniţiativă demnă de a fi popularizată este Conferinţa „Evaluare constructivă şi învăţare semnificativă” organizată în cadrul proiectului implementat de Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie în parteneriat cu Editura Sigma şi Complexul Educaţional Lauder-Reut, cu titlul „Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba maternă a elevilor din învăţământul primar pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatice”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract POSDRU/154/1.1/G/139340, ce se derulează în perioada 14 mai 2014 – 13 noiembrie 2015.  Acest Proiect are ca obiectiv general: Dezvoltarea de mecanisme şi instrumente inovative non-formale în vederea creşterii calităţii procesului educaţional, vizând în mod specific competenţele de lectură şi accesul la competenţe-cheie de cetăţenie activă în învăţământul primar. Una dintre metodele activ-participative de prezentare, evaluare şi validare a exemplelor de bune practici educaţionale generate de activităţile concrete desfăşurate în cadrul acestui proiect este această Conferinţă care se desfăşoară concomitent şi este cuplată cu cealaltă Coferinţă Internaţională, în ideea unui transfer de know-how educativ interdisciplinar. Ea va consta în prezentări deosebite în plen, mese rotunde, workshop-uri, seminarii realizate de către experţii echipei de implementare. Proiectul este coordonat de o echipă de 12 experţi, dintre care menţionăm: Ovidiu Ionescu – Manager proiect, doctor Boris Singer – Responsabil proiect Editura Sigma, Camelia Cristea – Expert informare şi diseminare / Reprezentant legal IDEE, Anca Mândru – Responsabil proiect Complexul Educaţional Lauder-Reut.

În cadrul celor 4 workshopuri ( Comunicare dincolo de cuvinte, Comunicarea-între haute couture şi pret-a-porter, Ce rost are gândirea laterală în şcolală? şi Minunea de a vorbi in public) vor fi abordate, prin activităţi inedite, module de dezvoltare durabilă (mediu şi dezvoltare comunitară). În vederea dezvoltării competenţelor de comunicare şi de cetăţenie activă ale elevilor din ciclul primar, se vor desfasura ateliere de educaţie non-formală (Teatru-forum, Biblioteca vie, etc.) urmărindu-se: promovarea egalităţii de gen; dezvoltarea stimei faţă de ceilalti; respectarea diversităţii; eliminarea discriminării, aplicarea bunelor maniere în raporturile interumane.

Menţionăm că Şcoala Gimnazială Nr. 117, Sector 6 Bucureşti este participantă în acest proiect, responsabil fiind doamna institutoare Olimpia Ivan. Cu ocazia lansării celor două Conferinţe s-a sărbătorit împlinirea unui sfert de secol de la înfiinţarea  Editurii SIGMA - un recunoscut actor de calitate în spatiul educaţei din ţara noastră.”

Autori: Camelia Cristea – Expert informare şi diseminare / reprezentant legal IDEE; Constantin Hărăbor - profesor de matematică şi coordonator proiecte europene internaţionale, Şcoala Gimnazială Nr. 117, Bucureşti; Gheorghe Crăciun - profesor de matematică, şcoala gimnazială „Sfânta Vineri”-Ploieşti.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite