Sfinţii, despre farmece, prevestiri şi blesteme: „Când începem să credem în visele diavolilor ei îşi bat joc de noi“

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Unii oameni cred în farmece şi în posibilitatea ca aceste incantaţii să poată schimba soarta unui om. În cele ce urmează, vom analiza ce spune Biblia despre asta, dar şi care sunt învăţăturile sfinţilor în acest sens.

După învăţătura Sfântului Nicodim Aghioritul, vrăjitoria se împarte în mai multe părţi şi anume: vrăjitoria propriu-zisă (prin care se înţelege chemarea diavolilor pentru a descoperi oamenilor comori ascunse, lucruri pierdute şi altele de acest fel) şi ghicirea (prin care unii oameni spun cele viitoare prin semnele din palmă şi prin alte obiecte).

Sfântul Ioan Gură de Aur zice: "Diavolii nu au reuşit să vindece nici măcar pe vrăjitori şi fermecătorii care le slujeau lor, de beşicile şi de bubele pe care le-a dat Dumnezeu prin Moise în Egipt" (Ieşirea 9, 11).

Este păcat să creadă creştinii în vise?

La rândul său, Sfântul loan Scărarul că „cel ce crede în vise este asemenea celui ce aleargă după umbra sa şi încearcă s-o prindă". Tot el spune, că „diavolii slavei deşarte sunt în visuri prooroci. Ei închipuiesc, ca nişte vicleni, cele viitoare şi ni le vestesc mai dinainte. lar dacă se împlinesc vedeniile, ne minunăm şi ne mândrim cu gândul, ca şi cum am avea darul înaintevederii (proorociei). Cei ce ascultă pe diavolul, aceştia s-au făcut adeseori prooroci mincinoşi“. Şi mai departe zice: „Diavolii nu ştiu nimic de cele viitoare, dintr-o cunoştinţă de mai înainte, căci şi doctorii pot să ne spună moartea de mai înainte“. Apoi încheie, zicând: "Când începem să credem în visele diavolilor, ei îşi bat joc de noi, chiar când suntem treji. Cel ce crede visurilor şi nălucirilor din somn este cu totul necercat. lar cel ce nu crede nici unora este filosof" (Filocalia, vol. IX, Cuvântul 3, p. 76).

Cine dezleagă farmecele

Singurul mijloc de desfacere a vrăjilor şi de vindecare a demonizării este întoarcerea sinceră la Hristos, prin spovedanie, pocăinţă, sfânta împărtăşanie şi toate cele pe care le recomandă preoţii bisericii.

“Nu te amăgi, creştine, îţi spun că nici lupul nu devine vreodată oaie, conform zicătorii, nici diavolul nu devine vreodată doctor şi mai uşor ar putea să îngheţe focul şi să ardă zăpada decât să vindece cu adevărat diavolul, deoarece este întotdeauna neputincios. Şi dacă am presupune că ar putea să te vindece trebuie să cunoşti că nu vrea aceasta deoarece sănătatea omului este un lucru bun, ori diavolul urăşte întotdeauna cele bune, de aceea se numeşte urâtor de bine”

spunea Sfântul Nicodim Aghioritul.

Cum se dezleagă farmecele

„Cel ce crede cu tărie în Dumnezeu, cel ce se roagă neîncetat lui Dumnezeu şi merge regulat la biserică nu va cere niciodată ajutorul diavolului şi al vrăjitorilor, care sunt vrăjmaşii lui Dumnezeu. Deci, cei ce au credinţă tare în Dumnezeu, să-I ceară neîncetat ajutorul. lar cei slabi în credinţă, care au cerut vreodată ajutorul vrăjitorilor, dacă vor să se mântuiască, mai întâi să se spovedească de acest păcat şi să ceară canon. Apoi, să nu mai apeleze la ajutorul satanei în orice nevoie ar fi, ci numai la Dumnezeu să alerge. Apoi să se roage cât mai mult cu rugăciuni şi lacrimi din inimă şi aşa, cu răbdare şi cu credinţă, se vor izbăvi de vrăji şi vor primi darul Duhului Sfânt“. (Deuteronom 4, 29; Psalm 118, 58; leremia 29, 13)

Vrăjitoria, pedepsită

Sfântul Vasile cel Mare îi pedepseşte aspru pe vrăjitori în canonul 72: "cel ce se dă pe sine vrăjitorilor sau unora ca aceştia se va canonisi cu canonul ucigaşilor". El pune pe vrăjitori în randul ucigaşilor de oameni şi a celor lepădaţi de Dumnezeu, adică îi opreşte de la Sfânta Împărtăşanie de la 10 la 20 de ani. Iar cel ce descântă se va canonisi 20 de ani.

Iar Pravila mică de la Govora zice: "Femeia ce va fermeca străini şi pe ai săi se opreşte de la cele sfinte 8 ani şi metanii 500 pe zi. Iar Canonul 61 al Sinodului la VI-lea Ecumenic opreşte de la Sfânta Împărtăşanie pe cei ce merg la ghicitori, la cărţi de joc şi la alte asemenea, spre a afla cele viitoare, timp de 6 ani“.

Dar şi Sfânta Scriptură arată cât de greu pedepseşte Dumnezeu pe cei ce aleargă la la vrăjitori: "Pe fermecători nu-i lăsaţi să trăiască" (Ieşirea 22,18) şi iarăşi zice: "şi bărbatul sau femeia, oricare dintre ei se vor face descântători sau vrăjitori cu moartea să se omoare; pe amândoi cu pietre să îi ucideţi ca vinovaţi sunt (Lev.29,27) Şi iarăşi sufletul care se va duce la descântători sau vrăjitori ca să curvească în urma lor Eu voi întoarce faţa Mea împotriva sufletului aceluia şi-l voi pierde din poporul lui." (Lev.20,6. Gal 5,20)

Turnu-SeverinPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite