Tulcea: Centrul Cultural va avea Consiliu Artistic

0
0

Este un organism cu rol consultativ în ceea ce priveşte alcătuirea repertoriului, structura proiectelor şi programelor, strategia artistică a Centrului Cultural Jean Bart. Membrii Consiliului nu primesc bani pentru această activitate.


Noul organism se înfiinţează prin decizia directorului general, ca organism colectiv de specialitate, cu caracter consultativ, conform legislaţiei în vigoare. Are ca structură organizatorică un Preşedinte (managerul Alexandru Boureanu) şi 22 membri cu funcţii de specialitate artistică din cadrul serviciului artistic şi/sau personalităţi ale vieţii culturale care nu sunt angajate ale centrului.
Această nouă ramură de specialitate face propuneri cu privire la programul şi politica repertorială, analizează calitatea artistică a producţiei teatrale, concepţia regizorală şi scenografică, sarcinile specifice de muncă ale personalului artistic, face propuneri pentru perfecţionarea pregătirii profesionale şi utilizarea personalului artistic, stabilizarea şi menţinerea unui climat favorabil creaţiei artistice în repetiţii şi spectacole, care să asigure calitate şi performanţe maxime.
Se întruneşte de cel puţin două ori pe  stagiune
Consiliul artistic va fi convocat prin decizia  managerul instituţiei atunci când se apreciază oportun dar cel puţin de două ori pe parcursul unei stagiuni. Hotărârile se iau cu majoritate de voturi, dar au numai caracter de avizare sau recomandare, astfel că decizia îi aparţine în limitele şi condiţiile prevăzute de lege  managerului.
Dacă un membru al consiliului artistic absentează la trei întruniri consecutive ale consiliului, aceasta va fi considerată ca o acceptare tacită a renunţării calităţii de membru în Consiliul artistic al Centrului. Activităţile Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Artistic nu sunt retribuite.


Tulcea


Ultimele știri
Cele mai citite