Triplarea impozitelor de la Timișoara, ilegală. Sentință-șoc a instanței de fond, urmează recursul

0
Publicat:

O parte a hotărârii Consiliului Local Timișoara prin care au fost stabilite impozitele pentru anul 2022 și prin care dările pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice au fost majorate de trei ori față de 2021, a fost anulată în instanță. Sentința nu este definitivă.

Hotărârea privind impozitele a fost propusă de Dominic Fritz și aprobată de Consiliul Local
Hotărârea privind impozitele a fost propusă de Dominic Fritz și aprobată de Consiliul Local

Tribunalul Timiș a pronunțat o sentință care, dacă va rămâne definitivă, va fi devastatoare pentru Primăria Timișoara. Concret, prevederile Hotărârii de Consiliu Local 459/16.12.2021, prin care au fost stabilite impozitele și taxele locale pentru anul 2022, și prin care impozitele pentru clădiri nerezidențiale deținute de persoane fizice, au fost anulate. Sentința nu este definitivă, fiind atacată cu recurs.  

Concret, într-un proces deschis de avocatul Anton Trăilescu, profesor de drept administrativ la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara și proprietar al unui imobil cu destinație nerezidențială, Tribunalul Timiș a anulat prevederile referitoare la majorarea impozitelor pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice.

E vorba de impozitul triplat în 2022, prin aplicarea unei cote de 1,95 la sută, peste cota maximă de 1,3 la sută prevăzută de Codul Fiscal.

În procesul de la Tribunalul Timiș, avocatul Anton Trăilescu a reclamat mai multe ilegalități din procesul de emiterea a hotărârii de Consiliu Local prin care au fost stabilite impozitele și taxele din 2022.  Trăilescu a explicat că potrivit art. 489 alin. 3 din Codul Fiscal, înainte de a vota o astfel de majorare, Consiliul Local ar fi trebuit să aprobe o hotărâre prin care să fie stabilite cotele adiționale de impozitare.

„Potrivit legii, criteriile în funcţie de care se pot stabili cotele adiţionale de impozitare nu se stabilesc de primar sau de compartimentul financiar din cadrul primăriei, întrucât legea nu le conferă o asemenea competenţă, ci trebuie ‹hotărâte› de consiliul local, ceea ce presupune deliberarea şi votarea acestor criterii, precum şi adoptarea unei hotărâri în acest sens de către consiliul local”, a explicat avocatul Trăilescu în proces.

Avocatul Anton Trăilescu a mai reclamat în dosar că „s-au stabilit cotele adiţionale de impozitare şi cu încălcarea art. 31 alin. 1 din Legea nr. 24/2000, în sensul că nu s-au realizat studii şi evaluări privind impactul supraimpozitării asupra mediului economic şi nici nu s-au efectuat consultări cu specialiştii şi nici informări publice, supraimpozitarea fiind la discreţia primarului care a propus-o şi majorităţii consilierilor locali care a votat în acest sens”.

Cracterul arbitrar al HCL nr. 459/2021 este vizibil şi prin prisma faptului că, în anul 2021, Consiliul local a stabilit o cotă de 0,6% pentru impozitarea clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, de 3 ori mai redusă decât cota de 1,95% stabilită pentru anul 2022, iar situaţia economică din anul 2022 nu diferă de cea din anul 2021, aşa cum rezultă din referatul de aprobare întocmit de primar”, a reclamat avocatul.

O altă problemă invovată de avocatul Anton Trăilescu în instanță este legată de încălcarea legii privind transparența decizională „în sensul că nu s-a respectat procedura referitoare la participarea cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a Hotărârii în speţă”. „Or, una din condiţiile de valabilitate ale actului administrativ de autoritate este ca acesta să fie emis după procedura prevăzută de lege”, a mai arătat avocatul Trăilescu în proces.

Apărarea Consiliului Local

Consiliul Local Timișoara s-a apărat susținând că „încadrarea cotei adiţionale în limitele prevăzute de Codul Fiscal, chiar şi la valoarea maximă, respectă prevederile legale, astfel ca în speţă, cotele adiţionale de 50% stabilite de către Consiliul Local in vederea majorării impozitului datorat pentru clădirile nerezidențiale si pe mijloacele de transport se încadrează in limita maxima prevăzuta la art.469 alin.2 din Codul fiscal”.

„Or, susţinerile reclamantului privind nelegalitatea HCLMT nr.459/16.12.2021 pentru lipsa aprobării prin hotărârea Consiliului Local a criteriilor de majorare a impozitelor pe clădirile nerezidențiale si pe mijloacele de transport si pentru lipsa motivării acestora, nu sunt întemeiate”, se arată în apărarea Primăriei Timișoara din Instanță.

Verdictul Tribunalului

Tribunalul Timiș a admis acțiunea avocatului Anton Trăilescu și a anulat prevederile Hotărârii de Consiliu Local prin care impozitele pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice au fost triplate.

„Tribunalul constată că pârâtul Consiliul Local nu a făcut dovada faptului că anterior adoptării actului administrativ contestat ar exista vreo hotărâre a autorităţii deliberative prin care să fie stabilite criteriile economice, sociale, geografice, urbanistice, precum şi necesităţile bugetare locale care să justifice majorarea impozitului cu o cotă adiţională de 50%. Instanţa nu va reţine susţinerile pârâtului potrivit cărora aceste criterii sunt cuprinse în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre”, se arată în sentința Tribunalului Timiș.

Tribunalul a mai reținut că „un referat de aprobare a proiectului de hotărâre nu poate suplini lipsa unei hotărâri a consiliului local prin care să fie stabilite în mod clar criteriile avute în vedere pentru majorarea cotei de impozit”.

„Adiţional acestui motiv de nelegalitate, instanţa va considera ca fiind întemeiate şi criticile invocate de reclamant referitor la întinderea cotei adiţionale, încălcarea principiului justei impuneri sau a echităţii fiscale şi a principiului proporţionalităţii. Astfel, in lipsa unor criterii stabilite în mod clar, nu se poate aprecia dacă majorarea cu 50% a cotei de impozit aferentă clădirilor nerezidenţiale ale persoanelor fizice, aceste principii au fost respectate”, se mai arată în sentința Tribunalului Timiș, care nu este definitivă.

Tribunalul Timiș a mai decis că „contrar” susţinerilor Consiliului Local, „autoritatea publică locală a nu respectat dispoziţiile legale invocate anterior, neoferiind posibilitatea implicării destinatarilor actului normativ în luarea şi elaborarea deciziei administrative”.

Impozite fără „mămăițe cu brâu de lână” și „milionari veroși”

La dezbaterea publică organizată în 2021, pe tema impozitelor locale pentru anul 2022, city managerul Matei Creiveanu, cel care a fost trimis de primarul Dominic Fritz să le ofere explicații cetățenilor, a arătat care este motivul majorării impozitelor. 

„Noi vrem să preîntâmpinăm o practică de optimizare fiscală. Este o aritmetică simplă. Vrem tratament egal la activitate similară. Nu avem mămăiţa simbolică cu brâul de lână, nici milionarul veros şi necruţător. Nu tratăm în clişee. Impozitul şi politica fiscală este o aritmetică simplă. Încercăm să acordăm un tratament egal, atâta tot”, a replicat Matei Creiveanu.

Impactul bugetar al majorării de impozit din 2022 a fost, potrivit calculelor inițiale, de aproximativ 18 milioane de lei. Avocatul Alin Trăilescu, care a formulat, în numele notarului Adina Renate Motica, o plângere prealabilă împotriva hotărârii de Consiliu Local prin care au fost aprobate impozitele pentru anul 2023, a declarat că și această hotărâre va fi atacată în instanță. 

Alin Trăilescu a declarat că dacă sentința Tribunalului Timiș, referitoare la impozitele pentru anul 2022 rămâne definitivă, proprietarii ar trebui să își primească înapoi o parte din banii plătiți. „Dacă hotărârea tribunalului rămâne definitivă după soluționarea recursului, practic dispare baza tuturor deciziilor de impunere emisă în baza acestei hotărâri, iar consecința firească ar fi să se restituie sumele de bani încasate nelegal, nedatorat la bugetul public, iar persoanele interesate pot formula cereri de restituire a acestor sume de bani”, a declarat avocatul Alin Trăilescu. 

TimişoaraPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite