Lucrările la DJ 306 A, sistate din cauza lipsei autorizaţiei de construire

Lucrările la DJ 306 A, sistate din cauza lipsei autorizaţiei de construire

Lucrările la drumul din incinta Siderca au fost sistate FOTO Facebook/PMC

Primăria Municipiului Călăraşi vine cu precizări legate de lucrările la drumul de acces din incinta Siderca (DJ 306A). Astfel, modernizarea a fost oprită după ce s-a constatat că s-au efectuat lucrară fără a deţine autorizaţie.

 
  Conform Primăriei Călăraşi, în data de 3 iulie.2019, Consiliul Judeţean Călăraşi a solicitat emiterea unui certificat de urbanism ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a drumului judeţean 306A în vederea asigurării accesului în municipiul Călăraşi”. În data de 09.07.2019, Primăria Municipiului Călăraşi a emis certificatul de urbanism nr. 401 prin care au fost solicitate Consiliului Judeţean Călăraşi următoarele: dovada titlului asupra imobilului, avize, acorduri şi documentaţii specifice în vederea emiterii autorizaţiei de construcţie.
 
În condiţiile emiterii certificatului de urbanism, care în conformitate cu dispoziţiile art.30 alin.1 din Ordinul 839/2009 este actul de informare al autorităţii administraţiei publice competente să emită autorizaţii de construire, iar în raport de prevederile art.19 alin. 4 din acelaşi act normativ, nu ţine loc de autorizaţie de construire şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii, a fost efectuat un control prin care s-a constatat că asupra tronsonului de drum cuprins între Siderca şi DN3B s-au efectuat lucrări de construire fără a deţine autorizaţie de construire. 
 
Astfel, a fost emisă adresa nr.31802/09.07.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub numărul 12004/10.07.2019 prin care s-a dispus oprirea lucrărilor până la obţinerea autorizaţiei de construire şi informarea tuturor persoanelor implicate (constructor şi proiectant) evitându-se astfel aplicarea sancţiunilor legale.
 
"Conform dispoziţiilor art.1 alin.1 din Legea 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil-teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.
De asemenea, prevederile art.2 alin.1 din prezenta lege, dispune că autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al adminsitraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor", a anunţat Primăria.
 
În conformitate cu adresa 35196/30.07.2019 prin care se solicita ca Inspectoratul de Stat în Construcţii să comunice acordul instituţiei pentru intervenţie asupra drumurilor, I.S.C. răspunde prin Inspectoratul Judeţean de Construcţii Călăraşi următoarele:
”Nu s-a solicitat până la înregistrarea prezentei adrese, acordul I.S.C. privind intervenţii asupra construcţiilor existente referitoare la obiectivul ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a drumului judeţean 306A în vederea asigurării accesului în municipiul Călăraşi”. Drept urmare, ţinând seama de competenţele conferite prin art.27, alin.1, respectiv art.28, al.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, primarul municipiului Călăraşi, reprezentat prin compartimentul de specialitate cu atribuţii de control, va lua toate măsurile legale privind începerea execuţiei lucrărilor de construcţii, la obiectivul în cauză, fără să se fi obţinut autorizaţia de construire.”
 
Indiferent de consecinţe, omul Drăgulin îşi asumă prejudiciile de imagine aduse prin acest incident. Primarul Municipiului Călăraşi nu se împotriveşte dezvoltării şi modernizării acestui drum, singura condiţie fiind ca dezvoltarea şi modernizarea să fie făcută în conformitate cu legislaţia în vigoare a acestei ţări. 
În baza răspunsului I.S.C., primarul prin aparatul de specialitate are obligativitatea respectării şi aplicării prevederilor legislative, a anunţat Primăria Călăraşi.
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

citeste totul despre: