Ce prevede pactul văzut de ONU drept o soluţie la migraţia haotică şi denunţat de ţări cu politici dure în domeniu

Ce prevede pactul văzut de ONU drept o soluţie la migraţia haotică şi denunţat de ţări cu politici dure în domeniu

FOTO medium.com

La trei ani de la declanşarea crizei refugiaţilor în Europa, peste 180 de ţări membre ONU sunt aşteptate să aprobe un pact care reglementează migraţia la nivel mondial. Denunţat îndeosebi de Statele Unite şi Ungaria, conduse de guverne ostile migranţilor, acest text este promovat intens de Franţa şi Germania. Trecând în revistă principalele sale aspecte, diplomaţia germană explică de ce îl susţine şi va vota favorabil.

Ştiri pe aceeaşi temă

„Pactul mondial pentru o migraţie sigură, ordonată şi reglementată“ este fructul unui proces complex de discuţii şi negocieri între reprezentanţii tuturor ţărilor membre ONU. Peste 180 de ţări intenţionează să aprobe acest document în cursul conferinţei interguvernamentale programate pe 10 - 11 decembrie la Marrakech (Maroc). Acest pact nu este un tratat internaţional şi nici constrângător din punct de vedere juridic, informează Ministerul de Externe al Germaniei.

Ce reprezintă?

Migraţia este o caracteristică a vremurilor actuale. Ţinând cont de provocările tot mai presante aduse de acest fenomen politicii multilaterale, o cooperare la scară largă a devenit necesară. „Pactul mondial pentru o migraţie sigură, ordonată şi reglementată“ are rolul de a oferi un cadru adecvat de gestionare a acestor provocări.

Ce conţine?

Pe lângă preambul, pactul începe cu menţionarea a zece principii directoare, în principal suveranitatea naţiunilor, caracterul neconstrângător al documentului în materie de drept internaţional, dar şi angajamentul în favoarea universalităţii drepturilor omului.

Textul continuă cu 23 de obiective pentru o migraţie sigură, ordonată şi reglementată. Printre ele figurează reducerea factorilor structurali ai migraţiei nereglementate, consolidarea căilor pentru o migraţie sigură, ordonată şi reglementată, lupta transfrontalieră împotriva traficului de fiinţe umane, ameliorarea cooperării în gestionarea frontierelor, sporirea protecţiei pentru copii şi femei, precum şi garantarea accesului la serviciile de bază.

Va restrânge drepturile suverane?

Respectarea suveranităţii naţionale este unul dintre principiile directoare ale acestui text, subliniază diplomaţia germană. „Pactul reafirmă dreptul suveran al statelor de a-şi defini politicile naţionale în privinţa migraţiei şi dreptul de a-şi gestiona acest domeniu în funcţie de competenţa lor, cu respectarea dreptului internaţional“, arată articolul 15 al documentului. Întrucât nu are valoare de tratat internaţional, acest pact nu va avea vreun efect asupra ordinii juridice a ţărilor participante, notează sursa citată.

Va genera costuri suplimentare?

Având în vedere că nu este constrângător din punct de vedere juridic, pactul nu va genera costuri directe obligatorii. Totuşi, ţările membre au libertatea de a contribui voluntar cu fonduri la ONU şi la organismele sale subsidiare.

Stabileşte un „drept al migraţiei“?

Pactul nu are vocaţia de a crea noi regelementări juridice. El indică expres că suveranitatea statelor nu este afectată, mai ales în ceea ce priveşte dreptul de şedere şi politica frontalieră. În acelaşi timp, textul subliniază clar că toţi migranţii beneficiază de drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la sprijin în situaţii deosebit de periculoase, îndeosebi pentru copii, în conformitate cu obligaţiile reieşite din legislaţia internaţională în vigoare.

Încurajează migraţia?

Obiectivul este de a ordona şi reglementa migraţia haotică. Pactul prevede combaterea problemelor structurale care provoacă fluxurile de migranţi (obiectivele 2 şi 10) şi ameliorarea coordonării în gestionarea frontierelor. Totuşi, susţine migraţia reglementată, indispensabilă în numeroase regiuni ale lumii din cauza evoluţiilor demografice şi solicitărilor de pe piaţa muncii.

Efectele pozitive ale migraţiei reglementate

Pactul este văzut ca un instrument de ajutorare a muncitorilor calificaţi aflaţi în căutare de muncă, cât şi a ţărilor care au nevoie de ei.

De asemenea, este văzut ca fiind benefic pentru dezvoltarea socială şi economică a unor ţări. De exemplu, în 2017, suma totală a banilor trimişi acasă de către migranţi s-a ridicat la 600 de miliarde de dolari, 450 de miliarde ajungând în ţări în curs de dezvoltare, adică triplul ajutorului public oferit pentru dezvoltare.

Aduce atingeri libertăţii de exprimare?

Obiectivul 17 al acestui pact încurajează o dezbatere publică fondată pe analiza faptelor şi respectarea libertăţii presei, condamnând în acelaşi timp actele de rasism şi discriminare la adresa migranţilor.

Când, cum şi unde va fi adoptat?

„Pactul mondial pentru o migraţie sigură, ordonată şi reglementată“ va fi aprobat, pe bază de consens sau vot, în cursul unei conferinţe interguvernamentale la Marrackech (Maroc), care va avea loc pe 10 - 11 decembrie. Odată aprobat, textul va fi transmis Adunării Generale a ONU.

Mai multe ţări nu sunt de acord cu acest pact, printre ele numărându-se Statele Unite, Australia, Israel, Austria, Bulgaria, Cehia, Polonia sau Ungaria.

Aceste ţări afirmă că pactul contravine politicilor lor în domeniul migraţiei şi pune în pericol securitatea naţională.

citeste totul despre: