Procedura de testare a elevilor în şcoli sau acasă. Document

Procedura de testare a elevilor în şcoli sau acasă. Document

Pentru testarea elevilor în şcoli cu teste de salivă e nevoie de acordul părinţilor Foto: Arhivă

Ministerul Sănătăţii a trimis o nouă instrucţiune privind testarea elevilor cu testele pe bază de salivă care trebuie publicată în Monitorul Oficial. Documentul arată că părinţii trebuie să-şi dea acordul.

Ştiri pe aceeaşi temă

Ce prevede metodologia de lucru la nivelul unităţilor de învăţământ 
 
 
În scopul identificării rapide a eventualelor cazuri de infecţie cu virusul SARS - COV-2, se efectuează testarea periodică, utilizând teste rapide antigen non invazive efectuate din proba de salivă.
 
1. Măsuri generale
 
Testarea periodică cu teste rapide antigen efectuate din proba de salivă se realizează după cum urmează:
 
a) în prima şi în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii, înaintea începerii orelor de curs;
 
b) Testarea se va efectua în sala de clasă/grupă sau în alte spatii, sub îndrumarea cadrului medical sau a persoanelor responsabile desemnate din cadrul unităţii de învăţământ sau la domiciliu, sub îndrumarea părinţilor/reprezentanţilor legali;
 
c) Persoanele responsabile din cadrul unităţii de învăţământ vor fi instruite privind colectarea testelor cu rezultat pozitiv, acestea fiind considerate deşeuri medicale cu potenţial infecţios. În situaţia colectării testelor cu rezultat pozitiv la nivelul unităţilor de învăţământ, acestea se vor arunca în coşuri de gunoi prevăzute cu capac şi pedală prevăzute cu sac de gunoi, şi vor fi colectate şi eliminate pe un circuit separat, conform prevederilor OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.
 
2.  Recomandări generale de utilizare a testelor rapide antigen efectuate din proba de salivă:
 
1. Se respectă instrucţiunile de utilizare specifice fiecărui tip de test, conform recomandărilor producătorului;
2. Se păstrează testele intre +2 - +30 °C;
3. Se utilizează caseta de testare imediat ce a fost scoasa din folia protectoare de aluminiu;
4. Se prelucrează mostra de saliva imediat după recoltare;
5. Se evită consumul de alimente/băuturi cu cel puţin o oră înainte de efectuarea testului, în funcţie de prevederile producătorului.
6. Se asigură permanent dezinfecţia corecta a mâinilor şi suprafeţelor. 
 
 
3.    Pentru testarea propriu-zisă: 
 
1. Se scoate dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat şi folositi-l cât de curând posibil 
2. Se aşează dispozitivul de testare pe o suprafaţă plană şi curată 
3. Se scoate un tub de extractie si o sticluta de solutie. Scoateti capacul si adaugati solutia in tubul de extractie 
4. se scuipă saliva în recipientul pentru colectare a salivei 
5. se extrag 4 picături de salivă cu o pipetă şi se transferă în tubul de extractie 
6. se îndoaie şi se aruncă recipientul de colectare a probei într-o pungă de plastic ca şi deşeu medical 
7. se închide tubul de extracţie cu capacul şi se agită uşor, vertical, timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei să se amestece bine cu soluţia 
8. se transferă 3 picături de probă în spaţiul de probă al dispozitivului de testare (caseta) 
9. Se citeşte rezultatul după 10-15 minute 
10. Se interpretează rezultatul conform instrucţiunilor de utilizare :
Pozitiv: Apar două linii. O linie colorată apare în zona martor (C) şi o altă linie colorată apare la zona de test (T), indiferent de intensitatea liniei de testare. 
Negativ: O linie colorată apare în zona-martor (C) şi nu apare nicio linie în zona de test (T). 
Neconcludent: Linia de control nu apare. Volumul specimenului insuficient sau tehnicile incorecte din punct de vedere procedural constituie motivele cele mai probabile ale rezultelor nule. Revizuiţi procedura şi repetaţi testul utilizând o nouă casetă de testare. 
 
4. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele responsabilităţi:
 
1. asigură sprijin metodologic, inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, privind testarea  cu teste rapide antigen din salivă în unităţile  de învăţământ, precum şi pentru managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen non- invaziv efectuat din proba de salivă.
2.  coordonează instruirea cadrelor medicale sau a persoanelor desemnate din unităţile de învăţământ privind modalitatea de utilizare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din probă de salivă, de interpretare a rezultatelor acestora, precum şi de colectare a testelor utilizate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 2 
 
Formular de exprimare a consimţământului
Subsemnatul/(a) ,………………………………………………………………………………
CNP .....................................adresa……………………………………………………………
în calitate de părinte/reprezentant legal al/a ………………………………………………,
din clasa                              , Unitatea de invăţământ…………………………………………………                                                 din localitatea …………………………………………………………………………………….
Îmi exprim consimţământul pentru testarea cu teste rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă a minorului în cadrul unităţii de învăţământ, 
 
 doar în prezenţa părintelui/tutorelui legal, la domiciliu 
 
  în absenţa părintelui/tutorelui legal, sub  îndrumarea personalului medical/persoanelor desemnate de unitatea învăţământ. 
 
Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către unitatea de învăţământ, inclusiv pentru transmiterea datelor la Direcţia de Sănătate Publică/Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, rezultate din prezentul consimţământ depus la unitatea de învăţământ..........................................
Data: 
Semnătura:
IMPORTANT:
- formularul se va completa cu majuscule
- persoana care completează datele în prezentul formular îşi asumă introducerea corectă a datelor.
- procedura de utilizare a testelor rapide antigen efectuate din proba de salivă constă în  prelevarea unei probe de salivă, ce poate fi colectată cu uşurinţă, fără durere şi fără a fi nevoie de un exudat nazal/faringian.
- prelevarea probei de salivă elimină durerea şi disconfortul pacienţilor faţă de testarea clasică nazofaringiană, fiind o metoda non-invazivă. Acest test permite depistarea virusului SARS CoV-2 din saliva de la nivelul cavităţii bucale.
- rezultatul testării este disponibil în 10-15 minute. Recoltarea se poate realiza de către personal medical sau persoane desemnate, precum şi de către părinţi/reprezentanţi legali 
- acest model de consimţământ va fi semnat de părinte/reprezentant legal în situaţia în care acesta îşi manifestă opţiunea de testare a minorului.
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările