Guvernul nu mai are bani pentru construcţia grădiniţelor sportive: finanţarea a fost micşorată de trei ori

Guvernul nu mai are bani pentru construcţia grădiniţelor sportive: finanţarea a fost micşorată de trei ori

Încă ministru al Finanţelor, Eugen Teodorovici, a publicat vineri spre dezbatere publică normele metodologice privind ajutorul de minimis acordat întreprinzătorilor care vor să construiască gradiniţe cu caracter sportiv.

Pe lângă întârzierea de peste 4 luni de la termenul până la care trebuiau elaborate aceste norme, Teodorovici propune însă şi o serie de modificări ale Secţiunii 3 din controversata OUG 114, în sensul micşorării drastice a alocărilor ce vor fi făcute de stat.
 
Fără a explica adevăratul motiv al acestor modificări, Teodorovici micşorează alocarea nerambursabilă pentru construcţia unei grădiniţe noi cu specific sportiv, de la 500.000 de euro, la ... 750.000 de lei (mai puţin de 158.000 de euro, la un curs de 4,75 lei/euro).
 
Iniţial, Secţiunea a 3-a a OUG 114 prevedea că se va aloca un „ajutor nerambursabil de până la 500.000 euro din cheltuielile eligibile, pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv, plătit investitorului după terminarea lucrărilor şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale”.
 
În forma actuală a Programului guvernamental "gROwth – Investim în copii, investim în viitor" prevăzut la Secţiunea a 3-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, se propune că „finanţarea poate fi acordată în una sau mai multe tranşe, pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de graţie, cu o valoare de până la 750.000 lei. Acesta poate acoperi atât ajutorul nerambursabil, cât şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului pentru realizarea proiectelor de investiţii conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 239/2019”.
 
Plafoanele de garanţii se stabilesc anual şi se alocă de către Ministerul Finanţelor Publice fondurilor de garantare. Pentru anul 2019 plafonul de garantare este de 600 de milioane de lei, din care ar putea fi plătite 800 de garanţii.
 
Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului sunt următoarele:
 
- sunt persoane juridice de drept privat cu sediul social în România, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român sau asociaţiile şi fundaţiile, federaţiile sau cluburile sportive care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv;
 
- nu se află în dificultate financiară;
 
- nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu MFP şi/sau instituţia de credit finanţatoare;
 
- nu figurează cu credite restante (inclusiv pentru finanţările tip leasing) în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat ;
 
- nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, C.I.P.; 
 
-  împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
 
- nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central;
- fac dovada deţinerii terenului pentru minimum 10 ani, pe care va urma să fie amplasată gradiniţa cu profil sportiv;
 
- încheie poliţe de asigurare pentru toate riscurile pentru toate bunurile imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei la valoarea acceptată de societatea de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de evaluare comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare;
 
- fac dovada selectării proiectului cu hotărârea Comisiei „Investim in copii, investim in viitor”  privind emiterea acordului de finanţare a ajutorului de minimis;
 
- fac dovada că nu au accesat şi nu vor accesa un alt credit în cadrul programului de la un alt finanţator prin completarea declaraţiei pe propria răspundere;
 
- au calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul;
 
- se încadrează în normele interne de creditare ale finanţatorului.
 
În cazul în care beneficiarul nu rambursează la scadenţă creditul acordat, colectarea şi recuperarea sumelor plătite de către Ministerul Finanţelor Publice, ca urmare a executării garanţiilor acordate în cadrul Programului se realizează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarul finanţării garantate. 
 
Toate activităţile legate de aprobarea, acordarea, respingerea, monitorizarea garanţiilor în numele şi contul statului se vor realiza de către fondurile de garantare mandatate.


Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: