De ce nu-şi fac treaba funcţionarii publici: Dezinteres, neglijenţă, lipsă de profesionalism. Raportul oficial al ANFP

De ce nu-şi fac treaba funcţionarii publici: Dezinteres, neglijenţă, lipsă de profesionalism. Raportul oficial al ANFP

FOTO Arhivă

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a primit anul trecut aproape 3.000 de sesizări, o parte dintre acestea vizând comportamentul funcţionarilor publici sau modul neadecvat în care îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu.

Ştiri pe aceeaşi temă

„Din numărul total de adrese repartizate spre soluţionare de către structura juridică cu atribuţii de monitorizare a aplicării legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici s-au întocmit 13 note privind propuneri de acţiuni de control şi 19 note privind propuneri de exercitare tutelă administrativă”, se arată în raportul de activitate al ANFP pe anul trecut.
 
În cadrul principalelor domenii în care ANFP a fost solicitată să formuleze puncte de vedere şi să acorde asistenţă de specialitate, la cererea compartimentelor de resurse umane, cele mai multe solicitări au vizat recrutarea (16%), urmate de promovarea funcţionarilor publici (13%) şi cele privind drepturile funcţionarilor publici (12%), obligaţiile funcţionarului public şi ale instituţiei publice (11%), mobilitatea funcţionarului public (10%), comisii de disciplină (6%), suspendarea raportului de serviciu şi evaluarea funcţionarului public (5%), încetarea raportului de serviciu (4%), răspunderea funcţionarului public (1%), perfecţionare profesională şi comisii paritare (sub 1%).
 
Din analiza categoriilor de personal vizate în solicitările adresate ANFP în vederea acordării îndrumărilor şi clarificărilor de specialitate în domeniul funcţiei publice, se constată că majoritatea petiţiilor se referă la funcţionari publici de execuţie (87%), un procent de doar 6% dintre acestea fiind pentru funcţionari publici de conducere.

Potrivit raportului de activitate al ANFP, principalele cauze ale nerespectării normelor de conduită au fost următoarele:
 
Semestrul I
 
• Dezinteresul manifestat de funcţionarul public pentru funcţia publică pe care o ocupă;
• Necunoaşterea suficientă a prevederilor legale incidente atribuţiilor din fişa postului;
• Lipsa profesionalismului, nerespectarea programului de lucru, nerespectarea termenelor de efectuare a lucrărilor şi neasumarea corectitudinii efectuării lucrărilor;
• Comportament neadecvat în relaţiile cu colegii şi cu beneficiarii serviciilor publice;
• Volum foarte mare de lucrări, personal insuficient, spaţiu neadecvat de lucru, salarizare neconformă cu munca depusă;
• Nerespectarea demnităţii funcţiei publice deţinute, necorelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor
autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
 
Semestrul II
 
• Neglijenţa funcţionarilor publici în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
• Atitudine nepotrivită privind conduita în relaţiile cu cetăţenii;
• Volum prea mare de muncă;
• Legislaţie neclară;
• Implicare excesivă a factorului politic;
• Încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
Comportament neadecvat al personalului care asigură relaţia cu publicul în situaţia în care beneficiarii serviciilor publice manifestă un comportament verbal agresiv, expresii jignitoare;
• Nerespectarea programului de lucru;
• Crearea unei situaţii conflictuale privind subordonarea ierarhică;
• Nerespectarea procedurilor privind colectarea, prelucrarea, verificarea şi validarea datelor statistice;
• Întârziere sistematică în efectuarea lucrărilor;
• Nerespectarea dispoziţiilor superiorului ierarhic;
• Nerespectarea obligaţiilor legale;
• Nesoluţionarea în termenul legal a cererilor de eliberare a unor documente;
• Afectarea imaginii şi prestigiului instituţiei;
• Lipsa de imparţialitate în rezolvarea sarcinilor;
• Insuficienta cunoaştere a normelor de conduită şi a consecinţelor nerespectării acestora;
• Absentarea nemotivată de la serviciu;
• Nerespectarea regimului privind conflictul de interese şi al incompatibilităţii;
• Nerespectarea regulamentului intern;
• Părăsirea locului de muncă;
• Desfăşurarea în timpul orelor de program a unor activităţi în afara atribuţiilor de serviciu;
• Nerespectarea principiilor generale care guvernează conduita profesionala a funcţionarului public;
• Control intern insuficient;
• Prezentarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice;
• Întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
• Dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
• Comunicare defectuoasă;
• Refuz neîntemeiat de a duce la îndeplinire, conform fişei postului, sarcinile dispuse de superiorii ierarhici;
• Controverse privind aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate;
• Neîndeplinirea cu profesionalism şi responsabilitate a atribuţiilor din fişa postului;
• Nerespectarea procedurilor operaţionale.
 
Dintre consecinţele produse ca urmare a nerespectării normelor de conduită ale funcţionarilor publici care au fost cel mai des menţionate, enumerăm:
 
Semestrul I 2019
 
• Atragerea nemulţumirii beneficiarilor serviciilor publice în raport cu activitatea profesională a unor funcţionari publici;
• Conflicte la locul de muncă, atmosferă neplăcută, tensiune;
• Sesizarea comisiei de disciplină;
• Aplicarea sancţiunilor disciplinare conform prevederilor legale;
• Posibile prejudicii aduse instituţiei;
• Neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu potrivit fişei postului.
 
Semestrul II 2019:
 
• Perturbarea activităţii instituţiei;
• Aplicarea sancţiunilor disciplinare;
• Efectuarea activităţilor fără respectarea prevederilor legale;
• Atmosferă tensionată între colegi, întârzieri în realizarea obiectivelor instituţiei;
• Încetarea raporturilor de serviciu;
Servicii discriminatorii acordate cetăţenilor;
• Vicierea datelor statistice;
• Neasigurarea unui serviciu public de calitate pentru cetăţeni;
• Atingerea prestigiului instituţiei publice prin neîndeplinirea obiectivelor stabilite;
• Generarea de disfuncţionalităţi în desfăşurarea activităţii instituţiei publice;
• Trimiterea în judecată pentru infracţiunile săvârşite de funcţionarul public;
• Prejudicii materiale şi de imagine aduse instituţiei publice;
• Disconfort profesional şi personal prin apariţia unor stări conflictuale;
• Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu.
 
Întregul raport de activitate al ANFP poate fi văzut AICI

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările