Cum a încercat City Insurance să păcălească ASF că are bani pentru despăgubirea asiguraţilor RCA DOCUMENT

Cum a încercat City Insurance să păcălească ASF că are bani pentru despăgubirea asiguraţilor RCA DOCUMENT

Decizia prin care Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aplicat o serie de sancţiuni şi amenzi societăţii de asigurare City Insurance şi directorilor săi indică modalitatea prin care mai-marii asigurătorului au încercat să păcălească autoritatea că dispune de zeci de milioane de euro, bani pe care în realitatea nu îi avea.

Ştiri pe aceeaşi temă

Problemele City Insurance datează de mai bine de cinci ani, asigurătorul trecând deja în 2016 prin procedura de redresare financiară pe bază de plan ca urmare a faptului că se afla în dificultate financiară.
 
Şi atunci (ca şi acum în 2021) conducerea City Insurance a prezentat ASF o serie de extrase de cont emise de către o societate bancară (al cărei nume nu este publicat în decizia ASF, ca urmare a încheierii unui acord de confidenţialitate) din care rezultă faptul că asigurătorul dispune de disponibilităţi financiare necesare susţinerii activităţii şi îndeplinirii cerinţelor legale. 
 
„De la deschiderea contului şi până în prezent, conducerea companiei, inclusiv pe perioada îndeplinirii calităţii de membru al organului de conducere al asigurătorului de către domnul Renato Szilagyi, a confirmat că aceste sume deţinute în cont sunt pe deplin disponibile companiei pentru a fi utilizate în cursul normal al activităţii.
 
Sumele au fost reflectate în evidenţa contabilă a societăţii, cu implicarea domnului Renato Szilagyi”, se arată în motivarea deciziei ASF.
 
Concret, în urma controlului periodic derulat în 2020 asupra asigurătorului, ce a vizat perioada 2017—2019, ASF a stabilit un cuantum suplimentar al cerinţei de capital de solvabilitate (SCR) în valoare de 16,5 milioane euro.
 
În martie 2021, în urma unui alt control care viza perioada 1.01.2020—30.06.2020, ASF a constatat că au fost efectuate ajustări asupra valorii fondurilor proprii eligibile în valoare de 244 milioane lei, fapt ce a condus la scăderea gradului de acoperire a SCR cu fonduri proprii eligibile la 0,88. 
 
„Ulterior, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) şi alin. (6) lit. c) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, s-au constatat elemente noi care au influenţat substanţial indicatorii de solvabilitate avuţi în vedere de către autoritate. 

Astfel, în urma demersurilor efectuate de către A.S.F. a rezultat că în evidenţele societăţii bancare nu a fost identificat contul cu numărul indicat de societate prin reprezentanţii săi legali, cont care apare pe extrasele de cont pe care societatea le-a pus la dispoziţia A.S.F., iar între această societate bancară şi Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance — S.A. nu există relaţii contractuale”, se arată în motivarea deciziei.
 
A.S.F. a solicitat asistenţă internaţională în vederea confirmării existenţei contului şi cuantumului soldului acestuia, cont deschis la societatea bancară pe numele Societăţii de AsigurareReasigurare City Insurance — S.A. şi comunicat la A.S.F. 
 
Solicitarea de asistenţă internaţională a fost transmisă ca urmare a suspiciunilor A.S.F. cu privire la autenticitatea extraselor de cont emise de societatea bancară semnate de un reprezentant al acesteia, prezentate de Societatea City Insurance — S.A. la A.S.F., precum şi cu privire la lipsa mişcărilor în cont şi neaccesarea disponibilităţilor de la deschiderea contului. 
 
Informaţiile solicitate au provenit dintr-un cadru global pentru cooperare şi schimb de informaţii între autorităţile de supraveghere a asigurărilor, obţinute în baza Memorandumului de înţelegere multilateral al Asociaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor în Asigurări — MMoU IAIS, acord care reprezintă o declaraţie a intenţiei semnatarilor săi de a coopera în domeniul schimbului de informaţii, precum şi al procedurilor de gestionare a cererilor de informaţii. 
 

Cu scrisoarea din data de 20.04.2021, înregistrată la A.S.F. cu RG nr. 13.639/28.04.2021 şi VPA nr. 3.246/28.04.2021 autoritatea de supraveghere din statul de origine a comunicat A.S.F. că în evidenţele societăţii bancare nu a fost identificat contul menţionat în documentele prezentate de asigurător, cont care apare pe extrasele de cont pe care societatea le-a pus la dispoziţia A.S.F., şi că între societatea bancară şi Societatea deAsigurare-Reasigurare City Insurance — S.A. nu există relaţii contractuale. 

 
Totodată s-a comunicat faptul că toate confirmările de sold emise de către bancă au două semnături, nu numai una, aşa cum sunt cele prezentate de către societate. 
 
Aspectele mai sus menţionate au fost transmise autorităţii sub condiţia păstrării confidenţialităţii şi utilizării informaţiilor în procesul de supraveghere.
 

Amenzi de 11 milioane de lei

 
La începutul lunii trecute, City Insurance a fost „decapitată” de ASF, hotărându-se amendarea tuturor membrilor din conducere cu peste 11 milioane de lei şi înlocuirea lor cu Fondul de Garantare. Asigurătorul are 4 luni la dispoziţie să vină cu aportul de capital pentru a nu călca pe urmele Astra şi Carpatica.
 
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis următoarele măsuri şi sancţiuni: 
 
1. Sancţionarea membrilor Directoratului Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., cu sancţiunea principală cu amendă şi sancţiunea complementară de retragere a aprobării acordate de A.S.F., după cum urmează:
 
a. Renato Szilagyi - Preşedinte Directorat, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.; 
 
b. Buzerea Barbu Mircea - Vicepreşedinte al Directoratului, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.; 
 
c. Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis - membru al Directoratului, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.
 
2. Sancţionarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., cu sancţiunea principală cu amendă şi sancţiunea complementară de retragere a aprobării acordate de A.S.F., după cum urmează:
 
a. Browne Woodthorpe Robert - Preşedinte al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.; 
 
b. Rossler Max Walter - Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.; 
 
c. Pascale Cristian - membru al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.; 
 
d. Arampova Aelita - membru al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.; 
 
e. Papanikolaou Epameinondas - membru al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F. 
 
3. Suspendarea drepturilor de vot aferente acţiunilor deţinute de acţionarul Vivendi Internaţional S.R.L. în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (6) şi alin. (8) din Legea nr. 237/2015; 
 
4. Sancţionarea Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. cu amendă în cuantum de 2.930.766 lei şi stabilirea în sarcina acesteia a obligaţiei de a transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară, spre aprobare, un plan de finanţare şi redresare pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care să acopere cerinţele de capital; 
 
5. Desemnarea Fondului de Garantare a Asiguraţilor în vederea înlocuirii temporare a organului de conducere al asigurătorului, cu o durată a mandatului de 4 luni de la data intrării în vigoare a deciziei, cu posibilitatea prelungirii acesteia în condiţiile art. 36 din Legea nr. 246/2015. 
 
Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. 


Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările