Casele de Pensii încep o nouă recalculare. Modelul adeverinţei care dovedeşte locul de muncă în condiţii speciale

Casele de Pensii încep o nouă recalculare. Modelul adeverinţei care dovedeşte locul de muncă în condiţii speciale

Casele de Pensii au anunţat demararea unei noi etape de recalculare a anumitor categorii de venituri de care beneficiază pensionarii, publicând şi modelul adeverinţei care dovedeşte locul de muncă în condiţii speciale, a informat CNPP.

Prin intrarea în vigoare a OUG nr.108/2020, noi locuri de muncă sunt recunoscute ca locuri de muncă în condiţii speciale, în înţelesul Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 
„Sunt avute  în  vedere următoarele activităţi din industria de armament: fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor; fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii, locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia; operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice; delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare”, a informat CNPP.
 
De asemenea, perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi în locurile de muncă de mai sus şi care - conform legislaţiei anterioare – au fost încadrate în grupa I de muncă, este asimilată stagiului de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă.
 
Beneficiile acestor dispoziţii sunt:
 
Reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfăşurat cel puţin 25 de ani activităţi în locurile de muncă mai sus menţionate;
 
Utilizarea,  la determinarea punctajului mediu anual,  a unui stagiu complet de cotizare de 25 ani, pentru stagiul de cotizare realizat în aceste condiţii.
 

Cine poate beneficia de dispoziţiile acestui act normativ

 
Persoanele care solicită deschiderea drepturilor de pensie ulterior datei de 07.07.2020, inclusiv, respectiv data intrării în vigoare a actului normativ în discuţie şi care au desfăşurat activităţile menţionate mai sus;
 
Persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 07.07.2020, care au desfăşurat activităţile enunţate mai sus, valorificate în condiţii speciale potrivit declaraţiilor nominale depuse de angajatori sau asimilate acestora (valorificate în grupa I de muncă) şi care pot solicita recalcularea drepturilor de pensie în baza OUG nr. 108/2020.
 
Drepturile de pensie recalculate se acordă începând cu luna următoare solicitării;
 
Pentru recunoaşterea acestor perioade ca fiind lucrate în condiţii speciale persoana interesată trebuie să depună adeverinţa eliberată de angajatorul la care a lucrat sau, după caz, de către deţinătorul legal al arhivelor acestuia;
 
Modelul adeverinţei poate fi descărcat aici.
 

 

Anexa

 

    Date de identificare a unităţii

    ........................................

    ........................................

    Nr. ................/...................

 

 

ADEVERINŢĂ

 

    Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ....................................., născut/născută la data de .............. în localitatea ................, judeţul ..........., având codul numeric personal ......................................, a fost angajat/angajată cu contract individual  de muncă la societatea*1)................................, în meseria/funcţia ................., în perioada  .................................. .

    În perioada ............... a desfăşurat activităţi*2)........, încadrate în grupa I de muncă, în procent de ...., conform nominalizării efectuate prin*3)..............., în baza prevederilor*4)......................, activităţi care se regăsesc la art. 30 alin. (1) lit. g) din <LLNK 12006   226 10 201   0 18>Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societăţii, cunoscându-se prevederile Codului penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

 

 

Conducătorul unităţii,

..........................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

____________

    *1) Se completează cu denumirea societăţii sau, după caz, cu eventualele denumiri anterioare.

    *2) Se vor menţiona doar activităţile desfăşurate de persoana fizică care sunt prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010.

*3) Se completează actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea, pensionării (proces-verbal, decizie, tabel, hotătârea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare etc.).          Se va completa doar în situaţia în care la dosar nu există documente eliberate conform legii privind încadrarea în grupa I de muncă.

*4) Se precizează actul normativ (număr, dată, poziţie, anexă) în baza căruia a fost încadrat în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001.            Se va completa doar în situaţia în care la dosar nu există documente eliberate conform legii privind încadrarea în grupa I de muncă.

 

 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: