Statul a închis 556 de mine. Dintre acestea a terminat de ecologizat în zece ani 212, iar 93 sunt în curs de realizare. Pentru restul nici nu a început lucrul

0
0
Statul a închis minele, dar ecologizarea zonelor nici măcar nu a demarat pentru aproape jumătate dintre acestea
Statul a închis minele, dar ecologizarea zonelor nici măcar nu a demarat pentru aproape jumătate dintre acestea

Începând cu anul 1998, statul a demarat închiderea şi reconstrucţia a 556 de mine şi cariere, însă până acum a finalizat doar 212 dintre acestea, iar un număr de 93 se află în diverse stadii de execuţie, în vreme ce 251 de lucrări nici măcar nu au fost demarate, arată datele Conversmin, citate de Mediafax.

Compania de stat menţionează că din 2005 până acum au fost alocate în acest sens 918,56 de milioane de lei.

Începând cu anul 1998, în conformitate cu Legea minelor 61/1998 şi 85/2003, prin 11 hotărâri succesive de Guvern s-a aprobat închiderea definitivă şi reconstrucţia ecologică a zonelor afectate pentru 556 mine/cariere, amplasate în 227 de localităţi din 28 de judeţe, care au în componenţă 2.504 lucrări miniere de legătură cu suprafaţa reprezentate de galerii de coastă, plane înclinate, puţuri principale, puţuri auxiliare şi suitori de aeraj, precum şi 78 iazuri de decantare cu un volum total înmagazinat de 341,31 milioane mc şi o suprafaţă ocupată de circa 1.770 ha şi 675 halde miniere cu un volum de 3.101,92 milioane mc şi o suprafaţă ocupată de circa 9.260 ha, pentru care trebuie asigurate fondurile necesare pentru efectuarea lucrărilor şi activităţilor minime necesare punerii în siguranţă şi urmărirea stabilităţii în timp a depozitelor arată societatea.

„Din totalul celor 556 de obiective miniere, la 31 decembrie 2014 stadiul fizic al perimetrelor miniere se prezintă după cum urmează: obiective miniere finalizate: 212; obiective miniere aflate în diverse stadii de execuţie: 93; obiective miniere neatacate: 251“, potrivit Conversmin, citată de Mediafax.

Ministerul Economiei a alocat în acest an 42 de milioane de lei pentru lucrări de conservare, închidere şi ecologizare a unor mine, după ce anul trecut a alocat 

peste 57 milioane lei.

„Suma totală alocată pentru anul 2015 de la bugetul de stat prin ministerul de resort – Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului (MECT) – este de 41.989.910 lei. Întreaga sumă este direcţionată în sectorul conservare, închidere, reconstrucţie ecologică şi activităţi postînchidere a minelor“, a transmis Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor „Conversmin“ - SA Bucureşti, citată de Mediafax.

Ce s-a realizat anul trecut

Anul trecut, compania a asigurat conservarea a 60 de obiective miniere şi închiderea şi ecologizarea a 37 de obiective, dintre care 9 au avut alocate fonduri pentru execuţia unor lucrări de remediere, intervenţii sau calamităţi.

De asemenea, potrivit datelor transmise de Conversmin, în 2013 au intrat în conservare 64 de obiective miniere şi s-au închis şi ecologizat 33 obiective miniere, din care 9 au avut alocate fonduri pentru execuţia unor lucrări de remediere, intervenţii sau calamităţi.

În perioada 2005 - 2014, valoarea fondurilor financiare alocate pentru activitatea de conservare şi pentru lucrările de închidere şi reconstrucţie ecologică a fost de 918,56 milioane lei. În această perioadă au intrat în conservare 640 de obiective miniere şi au fost închise şi ecologizate 502 mine.

„Având în vedere volumul mare de lucrări necesare a fi executate pentru închiderea şi reconstrucţie ecologică a perimetrelor miniere, durata de execuţie depăşeşte de cele mai multe ori 12 luni, din acest motiv un obiectiv minier necesită finanţare pe parcursul a mai multor ani calendaristici“, arată compania de stat.

Când încetează exploatarea unui zăcământ

Activitatea minieră de exploatare a unui zăcământ încetează atunci când resursele minerale exploatabile s-au epuizat, când exploatarea a devenit nerentabilă economic sau atunci când continuarea exploatării a devenit imposibilă din cauze naturale (inundaţii, surpări, alunecări de teren) sau provocate (foc, explozii de gaze), ale căror efecte nu pot fi înlăturate prin intervenţii tehnice, în condiţii economice.

Principalele probleme ale activităţii de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate o constituie amenajarea şi punerea în siguranţă a depozitelor de material steril rezultat în urma exploatării zăcămintelor din cadrul obiectivelor miniere, respectiv haldele şi iazurile de decantare, spun oficialii companiei de stat.

Ce lucrări se fac în cadrul operaţiunilor de ecologizare

Operaţiunile necesită un volum mare de investiţii, soluţii şi lucrări speciale pentru asigurarea stabilităţii şi punerea în siguranţă a acestora, respectiv: execuţia sau remedierea de lucrări cu caracter hidrotehnic (galerii hidrotehnice, cămine de colectare, sonde inverse, drenuri, rigole colectoare, canale de deviere şi de coastă, disipatoare, ziduri de sprijin, apărări de maluri, regularizări cursuri de apă, etc.); geometrizarea depozitelor (descărcări şi depuneri de material, compactări, consolidări curente sau speciale, protecţii, acoperirea cu sol, plantări sau înierbări, impermeabilizări etc.); execuţia de lucrări necesare monitorizării şi urmăririi în timp a stabilităţii – borne topografice, piezometre, inclinometre.

Conversmin selectează firme pentru executarea lucrărilor şi serviciilor din cadrul programului anual, prin proceduri de achiziţie publică. 

Printre firmele care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie se numără Compania Naţională de Metale Preţioase şi Neferoase - Remin SA Baia Mare, Govora SA, Compania Naţională a Uraniului, Eco Invest, Radioactiv Mineral Măgurele, Compania Naţională a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest Deva, Întreprindere Montaj Instalaţii, Societatea Naţională a Sării - Salrom, Societatea Naţională a Cărbunelui Ploieşti, Hidroconstrucţia şi Moldomin.

Conversmin este o societate cu capital integral de stat şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului. Societatea estimează pentru acest an venituri totale de 46,3 milioane lei şi are 90 de angajaţi.

Mai multe - Economie

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite