România vrea să închidă toate centralele electrice pe bază de lignit şi huilă până în 2030. Calendarul închiderilor

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Foto: Arhivă Adevărul
Foto: Arhivă Adevărul

Ministerul Energiei a publicat, marţi, 31 mai, un proiect de ordonanţă de urgenţă care stabileşte cadrul legal general pentru eliminarea etapizată din mixul energetic a producţiei de energie electrică pe bază de lignit şi huilă.

Proiectul prevede interzicerea construirii de noi centrale alimentate cu acest combustibil fosil, încetarea producţiei de energie electrică pe bază de lignit şi huilă, precum şi retragerea din exploatare şi închiderea definitivă şi ireversibilă, până la 31 decembrie 2030, a unei capacităţi energetice totale instalate pe bază de lignit şi huilă de 4.920 MW.

„Prin proiectul de act normativ se stabileşte ca încetarea producerii energiei electrice pe bază de lignit şi huilă, să se realizeze până la data de 31 decembrie 2030, prin retragerea din exploatare şi închiderea definitivă şi ireversibilă a capacităţii energetice totale instalate pe bază de lignit şi huilă, de 4.920 MW.”, arată proiectul supus dezbaterii publice.

Conform sursei citate, până la data de 31 decembrie 2021 au fost scoşi din funcţiune, definitiv şi ireversibil, 1.695 MW, respectiv grupul energetic Turceni 3 cu o putere instalată de 330 MW, grupul energetic Işalniţa 8 cu o putere instalată de 315 MW, ambele aparţinând Complexului Energetic Oltenia, precum şi cele 5 grupuri energetice de 210 MW ale CTE Page 4 of 22 Mintia – Deva, urmare aprobării date de Adunarea Creditorilor debitorului Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A..

Calendarul închiderilor

De asemenea, diminuarea puterii electrice nominale a capacităţilor producătoare de energie electrică pe bază de lignit şi huilă se realizează anul acesta, conform prevederilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), prin retragerea definitivă şi ireversibilă din exploatare a 660 MW, pe bază de lignit şi anume: 

- Grupul energetic Rovinari 3 – 330 MW; 

- Grupul energetic Turceni 7 – 330 MW; 

Anul 2025 reprezintă o nouă etapă, prevăzută în PNRR, în ceea ce priveşte închiderea definitivă şi ireversibilă a capacităţii energetice totale instalate pe bază de lignit şi huilă, prin oprirea definitivă şi ireversibilă a următoarelor grupuri ce însumează 1.425 MW: 

-  Grupul energetic, pe bază de lignit, Rovinari 6 – 330 MW; 

-  Grupul energetic, pe bază de lignit, Turceni 4 – 330 MW; 

-  Grupul energetic, pe bază de lignit, Işalniţa 7 – 315 MW; 

-  Grupul energetic, pe bază de lignit, Govora 3 – 50 MW; 

-  Grupul energetic, pe bază de lignit, Govora 4 – 50 MW; 

-  Grupul energetic, pe bază de lignit, Craiova II 1 – 150 MW; 

-  Grupul energetic, pe bază de lignit, Craiova II 2 – 150 MW; 

- Termo-Service Iaşi II, pe bază de huilă – 50 MW. 

Închiderea definitivă şi ireversibilă a capacităţilor de producere pe bază de lignit aferente Complexului Energetic Oltenia (CEO) sunt incluse şi în Planul său de Restructurare, aprobat de Comisia Europeană la data de 26

ianuarie 2022. 

În scopul asigurării funcţionării sigure şi stabile a Sistemului Electroenergetic Naţional, începând cu anul 2026 şi până la data de 31 decembrie 2030, grupurile energetice Rovinari 4, Rovinari 5 şi Turceni 5, în cuantum de 990 MW putere instalată, aparţinând CEO, vor asigura rezerva tehnică, fiind disponibile pentru a reporni numai la cererea Operatorului de Transport şi de Sistem. 

Perioada de funcţionare a grupurilor ca rezervă tehnică va fi direct corelată cu implementarea planului de investiţii al Complexului Energetic Oltenia şi necesarul de putere al SEN. 

Grupul energetic Paroşeni 4, cu o putere instalată de 150 MW, va asigura, până la 31 decembrie 2030, neutralizarea huilei rezultată ca urmare a lucrărilor de punere în siguranţă a zăcămintelor de huilă. 

Închiderea definitivă a ultimelor grupuri energetice pe bază de lignit şi huilă, rămase după anul 2025, însumând o capacitate totală de 1.140 MW, se realizează până la 31 decembrie 2030, astfel: 

- Grupul energetic, pe bază de lignit, Rovinari 4 – 330 MW – 31.12.2030; 

- Grupul energetic, pe bază de lignit, Rovinari 5 – 330 MW – 31.12.2030; 

- Grupul energetic, pe bază de lignit, Turceni 5 – 330 MW – 31.12.2029; 

- Grupul energetic, pe bază de huilă, Paroşeni 4 – 150 MW – 31.12.2030.

Închiderea carierelor

Potrivit documentului publicat de Ministerul Energiei, închiderea definitivă şi ireversibilă a carierelor de lignit şi a exploatărilor miniere de huilă se va face corelat cu închiderea definitivă şi ireversibilă a capacităţilor de producere a energiei electrice. 

Astfel, conform Planului de Restructurare al CEO, în perioada 2023 – 2025 unele capacităţi energetice, respective:

- Grupul energetic, pe bază de lignit, Turceni 4 în perioada 2023 – 2025, 

- Grupul energetic, pe bază de lignit, Işalniţa 7 în perioada 2024 – 2025, 

- Grupul energetic, pe bază de lignit, Rovinari 4 în anul 2025, vor reprezenta rezervă tehnică, astfel încât carierele de lignit Pinoasa, Tismana,  Jilţ Nord,  Roşiuţa, care asigură cantităţile de lignit pentru aceste capacităţi energetice, vor avea un nivel de producţie scăzut, cantitatea de lignit exploatată fiind direct corelată cu perioadele şi durata de funcţionare a grupurilor energetice. 

Oprirea unor grupuri energetice la Rovinari, Turceni şi Işalniţa conduce la încetarea definitivă şi ireversibilă a activităţii de extracţie a lignitului la carierele miniere: 

- Husnicioara şi Lupoaia la 31 decembrie 2022, 

- Jilţ Sud la 31 decembrie 2023,

- Tismana la 31 decembrie 2024. 

La data de 31 decembrie 2029, va înceta activitatea de extracţie a lignitul la cariera Roşiuţa, iar la carierele Roşia şi Pinoasa încetarea activităţii va avea loc la data de 31 decembrie 2030, aceste cariere furnizând cărbunele pentru grupurile energetice Rovinari 4, Rovinari 5 şi Turceni 4, grupuri ce vor asigura rezerva tehnică pentru perioada 2026 – 2030.

Carierele de exploatare a lignitului Alunu şi Berbeşti, care deservesc CET Govora, îşi vor înceta definitiv şi ireversibil activitatea de exploatare în anul 2025.

Persoanele care îşi pierd locurile de muncă urmare aplicării programului de decarbonizare au prioritate la cursurile de reconversie profesională şi recalificare prevăzute în Planul Naţional de Formare Profesională, precum şi a nevoilor de formare profesională identificate la nivelul Planurilor Teritoriale pentru o Tranziţie Justă. 

Având în vedere că operatorii economici cei mai afectaţi de procesul de decarbonizare se află în judeţele Gorj, Hunedoara şi Dolj, se impune includerea persoanelor disponibilizate din aceste zone, cu prioritate, în planurile de creştere a capacităţii serviciilor publice de formare profesională şi recalificare. 

„Urmare a restrângerii activităţilor de producere a energiei electrice pe bază de cărbune şi de extracţie a lignitului şi a huilei necesare, reducerea numărului de personal prin ieşirea la pensie şi/sau a concedierilor colective. O parte a personalului disponibilizat va putea fi absorbit de activităţile de punere în siguranţă a exploatărilor miniere şi ecologizare a terenurilor. Disponibilizările de personal ca urmare a închiderii definitive şi ireversibile a grupurilor energetice cu funcţionare pe lignit şi huilă şi a carierelor şi minelor aferente au impact asupra ratei de ocupare a forţei de muncă şi asupra ratei şomajului. În prezent, impactul nu poate fi cuantificat întrucât o parte importantă a personalului disponibilizat va fi reîncadrat pentru activităţile de punere în siguranţă a exploatărilor miniere şi ecologizare a terenurilor”, mai informează proiectul.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite