Proiect MAI: Companiile care deţin infrastructură critică şi la care statul e acţionar pot fi vândute doar cu avizul CSAT

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Foto: Arhivă Adevărul
Foto: Arhivă Adevărul

Companiile cu capital de stat sau mixt din domeniul infrastructurii critice sau care deţin elemente de infrastructură critică naţională sau europeană pot fi vândute doar cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), se arată într-un proiect de lege iniţiat de Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit MAI, proiectul de lege introduce anumite „limite ale exercitării dreptului de proprietate” legate de infrastructura critică naţională şi europeană, astfel încât cetăţenii sau firmele care deţin terenuri, construcţii sau instalaţii tehnologice pe care sunt instalate elemente de infrastructură critică să fie obligaţi să permită accesul personalului de mentenanţă.

Ce prevede proiectul de lege al MAI

„Art.11' – (1) Persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat care deţin, cu orice titlu, terenuri, construcţii sau instalaţii tehnologice, în perimetrul cărora sunt amplasate sau instalate elemente de ICN/ICE, au obligaţia să permită necondiţionat accesul personalului specializat de la nivelul proprietarului/operatorului/administratorului de ICN/ICE, în vederea remedierii disfuncţionalităţilor sau realizării mentenanţei sistemelor.

(2) Pentru pagubele cauzate pe timpul desfăşurării intervenţiilor prevăzute la alin. (1), proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE au obligaţia de a plăti celor îndreptăţiţi contravaloarea expertizelor, precum şi cuantumul despăgubirilor stabilite de către evaluatori autorizaţi.

Art.11'' - La încheierea oricăror acte privind înstrăinarea, prin orice modalitate, inclusiv vânzare – cumpărare, a unor elemente de ICN/ICE sau a unor obiective ce deţin calitatea de ICN/ICE, având capital de stat sau mixt, proprietarii/operatorii/administratorii respectivi au obligaţia să solicite prin intermediul autorităţii publice responsabile avizul CSAT.”

În expunerea de motive a proiectului, MAI arată că proprietarii sau operatorii de infrastructuri critice naţionale şi europene se confruntă cu „multiple probleme” atunci când există avarii şi este nevoie de intervenţie pentru reparaţii sau mentenanţă.

„Se impune introducerea unor norme prin care să se poată crea cadrul legal necesar în vederea eliminării blocajelor existente cu scopul de a asigura serviciile esenţiale furnizate de ICN/ICE pentru bunul mers al societăţii şi funcţionarea instituţiilor statului.

Astfel, lipsa unei reglementări în ceea ce priveşte accesul la anumite elemente de infrastructură critică naţională/europeană va menţine blocajele în furnizarea serviciului esenţial furnizat de ICN/ICE, fapt ce va afecta în mod negativ evoluţiile la nivel naţional, în ceea ce priveşte asigurarea fluxului de aprovizionare cu materie primă, calitatea vieţii cetăţenilor şi securitatea naţională”, explică Ministerul de Interne. 

Iniţiatorul mai arată că „având în vedere faptul că elementele de infrastructură critică naţională/europeană sunt esenţiale pentru menţinerea funcţiilor vitale ale societăţii, securităţii, bunăstării sociale ori economice a persoanelor şi a căror perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la nivel naţional ca urmare a incapacităţii de a menţine respectivele funcţii, înstrăinarea acestora sub orice formă trebuie să se realizeze cu avizul CSAT, astfel încât să nu se producă perturbări în furnizarea serviciului esenţial”

De asemenea, prin proiectul de lege se prevede ca înstrăinarea sub orice formă a elementelor de infrastructură critică naţională/europeană să se realizeze cu avizul CSAT, „astfel încât să nu se producă disfuncţionalităţi în furnizarea serviciilor esenţiale  pentru menţinerea funcţiilor vitale ale societăţii, securităţii, bunăstării sociale ori economice a persoanelor şi a căror perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la nivel naţional”.

Ce este infrastructura critică

Programul European pentru Infrastructuri Critice menţionează 11 sectoare şi 32 de servicii asociate, printre care domeniul energetic, cel al telecomunicaţiilor, alimentarea cu apă, alimentaţia - furnizarea de alimente şi paza acestora -, domeniul sănătăţii - spitale, producţia de medicamente şi vaccinuri, cercetarea medicală , sistemul financiar guvernamental, sistemul de apărare, ordine publică şi securitate, armata, sistemul de administraţie şi de guvernare, transportul rutier, feroviar, naval, maritim şi aerian, industria chimică şi nucleară şi traficul aerian. 

Potrivit unui document al SRI, consultat de Digi24, conceptul de „infrastructură critică” poate fi asimilat cu orice entitate economică funcţională, care oferă produse, bunuri şi servicii de utilitate publică, vitale pentru întreaga societate şi a cărei distrugere, degradare ori aducere în stare de nefuncţionare produce un impact major în plan economico-social, la nivel micro şi macro regional.

„Infrastructura critică europeană” înseamnă „o infrastructură critică localizată în statele membre, a cărei perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ asupra a cel puţin trei state membre”.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite