Prejudicii colosale la Ministerul Muncii: ajutoare sociale plătite unor proprietari de şalupe şi conturi bancare

0
Publicat:
Ultima actualizare:
FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), subordonată Ministerului Muncii, a făcut plăţi ilegale de zeci de milioane de lei în perioada 2018 - 2019, virând ajutoare sociale unor persoane care aveau salarii şi chiar şalupe, maşini, depozite bancare ori primeau dividende.

Cu ocazia misiunii de audit financiar efectuat de Curtea de Conturi în 2019 la nivelul ANPIS s-au verificat şi 251 de agenţii teritoriale, restul de 172 agenţii teritoriale fiind verificate de către camerele de conturi teritoriale. 

Au fost identificate plăţi efectuate fără respectarea cadrului legal aplicabil, pentru tipurile de beneficii de asistenţă socială reprezentând: • indemnizaţia pentru creşterea copilului, în sumă de 4, 5 milioane de lei, acordată cu nerespectarea cadrului legal, în perioada 2018-2019, deoarece: 

- unii dintre titularii acestui drept au realizat venituri din: salarii (755 mii lei), pensii (1.633 mii lei), activităţi independente şi activităţi agricole (1.661 mii lei) peste limita legală; 

- unele persoane au beneficiat pentru acelaşi copil, simultan, atât de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, cât şi de stimulent de inserţie, fie titularul dreptului indemnizaţiei, fie celălalt părinte (398 mii lei). 

Abateri similare reprezentând indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului (10,42 milioane de lei) au fost identificate şi la AJPIS: Arad, Argeş, Călăraşi, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Neamţ, Prahova, Sălaj, Teleorman, Timiş şi Vrancea. 

• stimulent de inserţie, în sumă de 11,6 milioane de lei, acordat cu nerespectarea cadrului legal, în perioada 2018- 2019, întrucât unii dintre titularii acestui drept nu au obţinut în acelaşi timp şi venituri supuse impozitului, condiţie impusă pentru acordarea acestui drept. Abaterea a fost identificată la AJPIS: Arad, Giurgiu, Hunedoara, Neamţ, Prahova, Sălaj, Teleorman, Timiş şi Vrancea; 

• venit minim garantat (VMG 754 mii lei) şi alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF 1,72 milioane de lei), întrucât acestea au fost acordate, fără respectarea prevederilor legale, unor persoane care, în perioada 2018-2019 deţineau anumite bunuri care conduc la excluderea acordării acestor drepturi.

Curtea de Conturi a descoperit că aceste ajutoare au fost acordate şi unor persoane care deţineau: autoturisme şi autovehicule cu o vechime mai mică de 10 ani (1,21 milioane de lei); şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosfera Delta Dunării (160 mii lei); au realizat venituri din salarii şi pensii peste limita legală (729 mii lei); deţineau depozite bancare (298 mii lei); au obţinut venituri din dividende (32 mii lei); au realizat venituri (din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din arendă şi din jocuri de noroc) peste limita legală (48 mii lei). 

Abateri similare, în sumă de 2,66 milioane de lei (VMG) şi de 3,15 milioane de lei (ASF), au fost identificate şi la AJPIS: Arad, Argeş, Călăraşi, Caraş-Severin, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Neamţ, Prahova, Sălaj, Teleorman, Timiş şi Vrancea; 

În ce priveşte stimulentul de inserţie Curtea a descoperit că a fost încasat eronat de unii dintre titularii acestuia, în perioada 2018-2019, întrucât au obţinut venituri impozabile, reprezentând indemnizaţie de şomaj acordată şomerilor (253 mii lei). 

Unele beneficii de asistenţă socială în sumă de 249 mii lei (din care suma de 241 mii lei a fost confirmată de entitatea auditată) au fost acordate ulterior decesului în perioada 2018-2019, reprezentând: drepturi pentru persoanele cu dizabilităţi (193 mii lei), alocaţie de stat pentru copii, alocaţie pentru susţinerea familiei şi venit minim garantat (56 mii lei). Abateri similare în sumă de 22 mii lei au fost identificate şi la AJPIS: Argeş, Dolj şi Prahova. 

Alte nereguli:

• indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 7 ani încadrat în grad de handicap şi alte forme de sprijin destinate creşterii copilului încasate de unii beneficiari care au obţinut şi alte venituri contrar prevederilor legale, în perioada 2018-2019 (166 mii lei); 

• ajutor lunar nerambursabil acordat eronat beneficiarilor unei forme de protecţie care, în perioada 2018-2019, au realizat venituri din salarii peste limita legală, suma fiind confirmată de entitatea auditată (119 mii lei); 

• unii dintre beneficiarii indemnizaţiei pentru însoţitorul adultului cu handicap vizual grav au încasat în mod eronat în anul 2019 acest drept în sumă de 69 mii lei concomitent cu încasarea acestui drept şi de la bugetul asigurărilor sociale de stat; 

• alocaţii de stat pentru copii acordate cu aplicarea eronată a legislaţiei (49 mii lei), identificate la AJPIS: Călăraşi, Dolj, Neamţ şi Timiş; 

• ajutoare pentru încălzire (termică, gaze şi energie electrică) au fost acordate în perioada 2018-2019, fără respectarea prevederilor legale, unor persoane care deţineau autoturisme şi autovehicule cu o vechime mai mică de 10 ani sau depozite bancare (19 mii lei). 

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite