Politicienii vor sta gratis în casele de protocol. Statul le va plăti chiria, întreţinerea, precum și alte cheltuieli

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Legislația privind locuințele de protocol ale RA-APPS a fost modificată astfel încât politicienii să poată locui gratuit în aceste imobile, instituțiile la care sunt angajați urmând să deconteze toate cheltuielile.

Politicieni care votează în Parlament
Statul va deconta toate cheltuielile politicienilor legate de imobilele RA-APPS

UPDATE: Guvernul a aprobat ordonanța: „Modificările (...) vizează regulile aplicabile locuințelor de protocol și mecanismul privind atribuirea acestora, în acord cu poziția și ierarhia sistematizată a fondului locativ de protocol”.

Știrea inițială:

Pot beneficia de locuinţe de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevăzute de lege, persoanele care îndeplinesc următoarele funcţii publice: vicepreşedinţi ai Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, miniştri şi asimilaţi ai acestora, precum şi preşedintele Consiliului Legislativ şi avocatul poporului”, se arată în actul normativ care modifică Ordonanța Guvernului nr. 19/2002.

Pentru acești politicieni, inclusiv din Senat și Camera Deputaților, atribuirea locuinţei de protocol se face, la cererea acestora, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului şi se pune la dispoziţie acestora de către R.A.-A.P.P.S., împreună cu dotările aferente, pe baza de contract de închiriere și prestări servicii încheiat cu persoanele beneficiare, în limita fondului locativ existent.

Atribuirea locuinţelor de protocol se poate face numai dacă persoanele sus-amintite nu deţin în proprietate exclusivă sau în coproprietate în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea o alta locuinţă care să corespundă criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Pentru locuinţele de protocol, chiria şi cheltuielile de întreţinere pentru energie, gaze, apa, canal, amortizarea şi uzura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, după caz, taxele şi impozitele pe clădiri şi terenuri se decontează de instituţiile publice în care îşi desfăşoară activitatea beneficiarii”, se mai arată în documentul aflat joi pe masa Guvernului.

Persoanele fizice sau juridice pot închiria imobile la prețul pieței pentru 30 de zile

Actul normativ modifică și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condiţiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" și a altor măsuri economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial nr. 952 din 16 octombrie 2020, aprobată prin Legea nr. 103/2022.

Imobilele proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., pot fi atribuite prin contract de locațiune de Directorul General al R.A.-A.P.P.S., pe bază de tarif orar, la cererea persoanelor fizice sau juridice, în vederea desfășurării unor activități cu caracter ocazional precum organizare evenimente, târguri, expoziții, filmări, activități sportive, culturale, de agrement, conform destinației imobilului.

Tariful orar se stabilește de Consiliul de Administrație al R.A.- A.P.P.S., care nu poate fi mai mic decât prețul de piață determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați, în condiţiile legii, şi selectaţi de către R.A.-A.P.P.S., cu respectarea legislaţiei în vigoare. Tariful orar trebuie să acopere obligatoriu contravaloarea amortizării imobilului, a amortizării investiţiilor proprii ale R.A. - A.P.P.S., a impozitelor şi taxelor locale, a asigurării obligatorii a imobilului, a cheltuielilor indirecte, de întreţinere înregistrate în contabilitatea regiei cu imobilul respectiv, a altor servicii incluse, după caz, precum şi a unei cote de profit de minimum 10%.

(Închirierea imobilelor se va putea face pe o perioadă de cel mult 30 de zile.

RA-APPS administrează 821 de imobile

Fondul locativ administrat de RA-APPS cuprinde 821 de imobile proprietate publică și privată a statului, dintre care 80% cu o vechime de peste 75 de ani, ce necesită lucrări de consolidare sau de investiții ample, Regia suportând toate lucrările de întreținere, raparații și investiții până la această data (cu excepția imobilelor de reprezentare și protocol) cu preponderență din venituri proprii din închirieri și într-un procent ocazional din venituri din vânzari imobile conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Reparațiile de natura investițiilor și investițiile realizate în ultimii 3 ani de RA-APPS la fondul locativ de stat (cu excepția bazei de reprezentare și protocol) a fost de cca 120.000.000 lei, în condițiile în care veniturile din vânzari imobile au fost de cca 45.000.000 lei.

Veniturile din vânzări imobile au tendița anuală de descreștere, datorită vechimii imobilelor, situației geopolitice și economice, situației juridice nereglementată a acestora, neatractivității imobilelor rămase la vânzare sau acte normative adoptate de Guvernul Romaniei pentru transmiterea imobilelor în administrarea altor instituții publice.

La data prezentei, gradul de ocupare al imobilelor din fondul locativ administrat de RA-APPS de către instituții publice, locuințe de serviciu și de protocol, demnitari, sindicate, partide politice, beneficiari conform prevederilor legale, pentru care Regia percepe o marjă de profit de maxim 10%, a crescut de la 15% în anul 2015 la 80%, veniturile ce puteau fi obținute de către RA-APPS în condiții de eficiență economică prin închirierea acestora prin licitație în baza unor rapoarte de evaluare, diminuându-se substanțial la cca 7.800.000 lei în anul 2024.

NF-31 by Web Adevarul on Scribd

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite