Nereguli grave la Inspecţia Muncii: Angajatorii nu pot introduce datele privind vechimea angajaţilor în REVISAL

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Nereguli grave la Inspecţia Muncii au fost descoperite în urma verificărilor făcute de Corpul de Control al premierului, printre care şi imposibilitatea introducerii datelor angajaţilor în REVISAL.

Potrivit concluziilor Corpului de Control, trase în urma verificărilor efectuate asupra activităţii Inspecţiei Muncii în perioada 2017 – 2019, una dintre cele mai grave nereguli se referă la achiziţia unui nou sistem REGES/REVISAL.

„Până la data de 24.03.2020 nu a fost aprobat de către ordonatorul principal de credite proiectul tehnic aferent noului registru general de evidenţă a salariaţilor. Prin urmare, deşi au trecut mai mult de doi ani de la data intrării în vigoare a HG nr. 905/2017, respectiv data de 19.12.2017, până în prezent, IM nu a achiziţionat sistemul informatic necesar soluţiei tehnice pentru transmiterea datelor în registru de către angajatori prevăzut de HG nr. 905/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere că nu a fost achiziţionat noul sistem informatic, în prezent, angajatorii nu au posibilitatea introducerii tuturor datelor prevăzute la art. 3 din HG  nr. 905/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, în aplicaţia informatică existentă, pe portalul IM, următoarele cerinţe ale acestui articol nu sunt implementate (lit. i)) sau sunt parţial implementate (lit. g), j), m), n))”, se arată în raportul Corpului de Control.

Art. 3, la care face referire Corpul de Control are următoarele prevederi:

ART. 3 (1) Registrul se întocmeşte în formă electronică. (2) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 completează registrul în ordinea angajării persoanelor, cu următoarele date, fără a avea caracter limitativ: 

a) datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat, respectiv instituţie/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare - CUI, codul de identificare fiscală - CIF, sediul social şi numele şi prenumele reprezentantului legal - pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, domiciliul - pentru persoanele fizice; 

b) datele de identificare ale salariaţilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă - Uniunea Europeană - UE, non-UE, Spaţiul Economic European - SEE; 

c) data încheierii contractului individual de muncă şi data începerii activităţii; 

d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative; e) tipul contractului individual de muncă; 

f) durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată; 

g) durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial; 

h) salariul de bază lunar brut, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă;

 i) datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară; 

j) data transferului astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul; 

k) data preluării prin transfer, astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul;

 l) data la care începe şi data la care încetează detaşarea, precum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face detaşarea; 

m) data la care începe şi data la care încetează detaşarea transnaţională, definită de Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, statul în care urmează să se realizeze detaşarea transnaţională, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi; 

n) data la care începe şi data la care încetează detaşarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, statul în care urmează să se realizeze detaşarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi; 

o) perioada, cauzele de suspendare şi data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale; 

p) data şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă.

Grave nereguli şi în privinţa achiziţiei Registrului electronic de evidenţă a zilierilor 

„Achiziţionarea unei aplicaţii electronice privind modulul de zilieri, prin care registrul de evidenţă al zilierilor să poată fi transmis în format electronic, a fost prevăzută iniţial pentru luna ianuarie a anului 2017 şi ulterior pentru data de 31.07.2017. Cu toate acestea, aplicaţia privind modulul de zilieri a fost achiziţionată cu o întârziere de aproape 3 ani, respectiv la data de 20.12.2019. 

Neefectuarea plăţii facturii nr. 1232/20.12.2019, în valoare de 740.061, aferentă achiziţiei aplicaţiei electronice privind modulul de zilieri12 denaturează realitatea exerciţiului bugetar aferentă anului 2019, respectiv o execuţie incompletă a obiectivelor de investiţii astfel cum au fost acestea stabilite şi asumate în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 201913 , respectiv într-un procent de doar 71,84% din valoarea aprobată a acesteia”, arată Corpul de Control.

Citeşte şi:

 

Violeta Alexandru: Doar 80% dintre cărţile de muncă au fost scanate, unele sunt greşite

 

Statul ne-a bramburit cărţile de muncă! Cine are noroc iese la pensie. Cine nu, nu

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite