Articol publicitar

Invitație de participare

0
0

Subscrisa, GRAL MEDICAL SRL, cu sediul în București, sector 3, strada Traian Popovici, nr. 79-91, corp E, camera 104, etaj  1, înregistrată la Registrul Comerțului  sub nr. J40/6112/2003, CUI 15413404, telefon: +40 723 071 158, e-mail: daniel.horge@p-a.ro, reprezentată convențional prin DANIEL HORGE.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Vă invită să depuneți oferta în cadrul procedurii “ Achiziția lucrărilor de construcție”, derulată de subscrisa în cadrul proiectului cu titlul „ÎNFIINȚARE SPITAL DE ONCOLOGIE”, finanțat in cadrul Schemei de ajutor aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 807 din 2014 cu modificările si completările ulterioare prin Acord pentru Finanțare nr. 403 din 26.05.2022.

Scopul contractului este construire clinică de oncologie, funcțiuni conexe, utilități si împrejmuire teren, inclusiv echipamente cu montaj necesare pentru funcționarea clădirii.  Predarea lucrărilor se va face la cheie.

Lucrările urmează a fi executate în Ploiești, Str. Romulus, nr. 3, jud. Prahova.

Se intenționează încheierea unui contract de lucrări, cu o durată de 12 luni (de la atribuirea contractului) inclusiv decontările aferente lucrărilor executate, din care execuția lucrărilor este de 10 luni de la ordinul de începere al lucrărilor.

Valoarea estimată a procedurii este de 8.515.109,24 lei fără TVA (10.132.980,00  lei TVA inclus).

Contractul va fi atribuit ofertantului care se califică și a cărui oferta prezintă cele mai multe avantaje financiare și tehnice pentru realizarea scopului proiectului și îndeplinirii necesitaților societății contractante, la un raport calitate/preț competitiv.

Ofertele inițiale vor putea fi îmbunătățite (din punct de vedere financiar) în urma unei proceduri de negociere.

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția persoanelor interesate printr-o solicitare transmisă la adresa de mail a subscrisei: daniel.horge@p-a.ro

Oferta va fi depusă la următoarea adresa: București, sector 3, strada Traian Popovici, nr. 79-91, corp E, camera 104, etaj  1

Ofertele se vor depune până la data 11.11.2022, la adresa mai sus prezentată, până la ora 16.00.

În acest sens ofertantul trebuie să sigileze oferta într-un plic  exterior (sau colet) închis corespunzător și netransparent.

Pentru informații suplimentare sau clarificări:

Persoana de contact DANIEL HORGE , telefon: +40 723 071 158, e-mail: daniel.horge@p-a.ro

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite