Guvernul alocă 450 de milioane de lei pentru susţinerea fermierilor afectaţi de pandemie. Ce condiţii trebuie să îndeplinească beneficiarii

0
Publicat:
Ultima actualizare:
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, joi, în deschiderea şedinţei Executivului, că vor fi alocăte astăzi 450 de milioane de lei, în agricultură, sumă de care vor beneficia 95.000 de fermieri care au fost afectaţi de efectele pandemiei de COVID-19.

„Este un sprijin pe care fermierii îl aşteaptă şi prin care noi sperăm să contribuim la tot ceea ce înseamnă redresarea agriculturii româneşti, a producţiei în fermele româneşti.”, a mai spus Ciucă, precizând că a discutat aceste aspecte şi în vizita pe care a efectuat-o în Oradea, la o investiţie în domeniul de prelucrare a legumelor. 

„Vom continua ca pe baza bunelor practici să dezvoltăm astfel de pachete de măsuri şi să continuăm să sprijinim agricultura şi industria alimentară din România”, a mai spus premierul. 

Potrivit datelor transmise de Ministerul Agriculturii, în şedinţa Guvernului din 21 aprilie 2022, a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele  bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19. 

Actul normativ reglementează speciile, beneficiarii, criteriile de eligibilitate, documentele justificative, durata schemei şi valoarea ajutorului de stat, precum şi regulile procedurale pentru implementarea schemei de ajutor de stat.

„Sprijinim crescătorii de animale prin acordarea unui ajutor de stat pentru a compensa şi a contracara o parte din pierderile pe care fermierii le-au înregistrat în ultimii doi ani, cauzate de restricţiile sanitare şi perturbarea lanţurilor de aprovizionare. Prin acordarea acestui sprijin în valoare totală de aproape 454 de milioane de lei, complementar celorlalte programe de sprijin destinate sectorului zootehnic, oferim fermierilor ajutorul de care au nevoie pentru a-şi desfăşura activitatea în condiţii de normalitate.” a declarat ministrul Adrian Chesnoiu.

Conform sursei citate, ajutorul de stat se acordă pentru următoarele categorii de beneficiari:

a) în sectorul bovine, crescătorilor persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, care, în anul 2022, desfăşoară activitate de creştere a bovinelor;

b) în sectorul suine, crescătorilor întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor în exploataţii autorizate sanitar veterinar;

c) în sectorul avicol, crescătorilor de păsări întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de reproducţie tineret şi adulte şi/sau de incubaţie şi/sau de creştere a păsărilor pentru carne sau de creştere a tineretului de înlocuire şi a găinilor adulte pentru ouă consum în exploataţii autorizate sanitar veterinar.

Beneficiarii estimativi ai acestei scheme de ajutor de stat vor fi circa 95.000 de crescători de bovine şi aproximativ 600 de fermieri din sectoarele suine şi avicol.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899.000 lei şi este repartizată după cum

urmează:

a) 170.250.000 lei pentru sectorul bovine;

b) 167.649.000 lei pentru sectorul suine;

c) 116.000.000 lei pentru sectorul avicol.

În sectorul bovine, ajutorul de stat se acordă beneficiarilor, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga şi bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploataţie cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE. Cuantumul pe cap de animal se calculează prin raportarea plafonului prevăzut la efectivul total de bovine eligibile.

În sectorul suine, ajutorul de stat se acordă beneficiarilor, astfel:

a) pentru capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare deţinută în anul 2021, echivalent UVM, în funcţie de categoriile de suine, respectiv suine la îngrăşat şi/sau scroafe şi scrofiţe montate, denumite în continuare animale de reproducţie femele, cu scopul de a menţine exploataţia în bune condiţii tehnologice;

b) pentru efectivele de suine, echivalent UVM, respectiv efectivul mediu anual aferent anului 2021/efectivul mediu anual eligibil în Măsura 14 - Bunăstarea animalelor în anul 2021 pentru categoria de animale de reproducţie femele şi/sau efectivul livrat în anul 2021/efectivul eligibil în Măsura 14 - Bunăstarea animalelor în anul 2021 pentru categoria de suine la îngrăşat.

Cuantumul ajutorului de stat în sectorul suin este de 10 euro/UVM, echivalent în lei pentru capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare.

Pentru efectivele de suine, echivalent UVM, acesta se calculează astfel:

(i) din plafonul prevăzut se scade valoarea totală aferentă capacităţii de producţie în condiţii minime de bunăstare, echivalent UVM;

(ii) suma rezultată din calculul de la pct.(i) se împarte la efectivul total de suine eligibile, echivalent UVM.

În sectorul avicol, cuantumul pe UVM se calculează prin raportarea plafonului alocat la efectivul total de păsări eligibile, echivalent UVM, şi la capacitatea totală de producţie a staţiilor de incubaţie, echivalent UVM.

Ajutorul de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol se acordă astfel:

a) pentru efectivele de păsări, echivalent UVM, respectiv efectivul mediu anual de găini rase grele/găini ouătoare aferent anului 2021/efectivul mediu anual de găini rase grele/găini ouătoare eligibil în Măsura 14 - Bunăstarea animalelor în anul 2021 şi/sau efectivul de pui de carne cu vârsta peste 35 zile şi/sau pui de curcă cu vârsta  peste 71 zile,  livraţi în 2021/efectivul eligibil în  Măsura 14 - Bunăstarea animalelor în anul 2021 şi/sau efectivul mediu anual de tineret de reproducţie aferent anului 2021 şi/sau efectivul mediu anual de tineret de înlocuire pentru găini ouătoare aferent anului 2021.

b) pentru capacitatea de producţie deţinută în anul 2021, echivalent UVM, aferentă unei serii de pui eclozionaţi.

Valoarea totală a ajutorului acordat unui beneficiar nu poate depăşi echivalentul în lei a 290.000 euro.

Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat este de 20 de zile, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022.

„Începând cu data primirii deciziei Comisiei Europene privind aprobarea acordării ajutorului de stat, se stabileşte eligibilitatea beneficiarului şi se poate constitui obligaţia de plată a acestui ajutor de stat.”, precizează reprezentanţii Ministerului Agriculturii.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri