DOCUMENT Măsurile pentru economie care se aplică de la 1 iunie. Guvernul le aprobă joi în şedinţă

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Guvernul se reuneşte joi în şedinţă pentru a aproba măsurile ce intră în vigoare la 1 iunie FOTO Inquam Photos / Octav Gane
Guvernul se reuneşte joi în şedinţă pentru a aproba măsurile ce intră în vigoare la 1 iunie FOTO Inquam Photos / Octav Gane

Guvern va aproba în şedinţa de joi o Ordonanţă de Urgenţă instituirea de la 1 iunie a unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2.

Guvernul suportă 45% din salariul celor care revin la muncă

Începând cu data de 1 iunie 2020, angajaţii care au beneficiat de indemnizaţia de şomaj plătită de stat şi cărora le sunt menţinute raporturile de muncă ulterior reluării activităţii de către angajatori beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, prin intermediul angajatorului, de plata unei părţi din salariu, reprezentând 45% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 45% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, arată un document al Guvernului.

Suma prevăzută se acordă în valoare brută pentru asigurarea unei parţi din salariul angajatului, indiferent de durata programului de lucru stabilit de acesta cu angajatorul.

Angajatorii au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de 6 luni după împlinirea termenului de 3 luni.

Prevederile se aplică indiferent de durata suspendării contractului individual de muncă pe perioada stării de urgenţă.

Sumele se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

În vederea acordării sumelor, angajatorii depun, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata sumei din luna anterioară.

Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.

Plata sumei prevăzute se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor.

Suma este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

2.500 lei pentru angajarea tinerilor şi a celor peste 50 de ani

Începând cu 1 iunie 2020, angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, prin concediere, în perioada stării de urgenţă decretată sau a stării de alertă instituite, înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o sumă de 2.500 lei.

Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsa intre 16 şi 29 de ani înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a 4 municipiului Bucureşti, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o sumă de 2.500 lei.

Angajatorii au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de încă 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni.

Se menţin anumite facilităţi pentru domeniile cu restricţii

Pentru toate domeniile de activitate în care se menţin restricţii, se vor aplica în continuare, fără întrerupere, de la data de 1 iunie 2020, prevederile privind suportarea de către stat a indemnizaţiei de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut, pentru salariaţii introduşi de angajator în şomaj tehnic.

Se menţine de asemenea prevederea potrivit căreia alţi profesionişti, care nu au calitatea de angajatori şi întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, beneficiază din bugetul general consolidat de o indemnizaţie egală cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite