Ce nereguli a găsit Curtea de Conturi la BNR

Ce nereguli a găsit Curtea de Conturi la BNR

Verificările efectuate de Curtea de Conturi asupra operaţiunilor Băncii Naţionale a României au scos la iveală câteva nereguli, printre care şi modificarea în 2016, fără explicaţii, a  soldurilor unor conturi faţă de situaţiile financiare ale anului 2015.

Ştiri pe aceeaşi temă

„S-a constatat menţinerea în contul de imobilizări în curs de execuţie a unor servicii recepţionate în perioada 2015-2016, situaţie care s-a remediat operativ în timpul misiunii, prin înregistrarea în contul de imobilizări necorporale a sumelor reprezentând contravaloarea studiilor recepţionate, în valoare de 316 mii lei. 
 
În notele explicative la situaţiile financiare încheiate la data de 31.12.2016 nu s-au detaliat motivele prezentării unor solduri modificate ale unor conturi faţă de situaţiile financiare ale anului 2015”, arată Curtea de Conturi. 
 
Pe de altă parte, din analiza informaţiilor prezentate în situaţiile financiare aferente anului 2016 a rezultat faptul că modul de prezentare a datelor financiare în Bilanţul anual, respectiv în „Contul de profit şi pierdere” pentru anul încheiat, a fost diferit în anul 2016 faţă de anul precedent, fără ca acest aspect să fie detaliat în notele explicative la situaţiile financiare. 
 
Operaţiunea de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului Băncii Naţionale a României pe anul 2016 nu a fost încheiată, în sensul în care nu s-a efectuat evaluarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă a plusurilor de inventar constatate şi nici nu s-au luat măsuri în vederea clarificării minusurilor constatate. În timpul verificării, entitatea a luat măsuri în vederea remedierii deficienţei. 
 
De asemenea, au fost identificate unele deficienţe referitoare la: 
 
- desfăşurarea procedurii de atribuire a unui contract de achiziţii, respectiv declararea unui ofertant ca „ADMIS” în urma procesului de evaluare a documentelor de calificare, în condiţiile în care termenul de valabilitate al garanţiei de participare nu acoperea integral cerinţele precizate în anunţul de participare; 
 
- neconstituirea unei garanţii de bună execuţie în conformitate cu prevederile contractului de achiziţie de lucrări; 
 
- acceptarea unei garanţii bancare cu un mecanism de executare neacoperitor pentru BNR, în calitate de autoritate contractantă; 
 
- neurmărirea modificării termenilor şi condiţiilor unei garanţii ca urmare a schimbării prestatorului în cadrul unui contract comercial. În timpul controlului, BNR a dispus măsuri operative în vederea remedierii deficienţei respective; 
 
- nesolicitarea prelungirii valabilităţii unei poliţe de asigurare ca urmare a necoroborării termenilor şi condiţiilor contractului comercial cu data ordinului de începere a lucrărilor. Curtea de Conturi concluzionează că, în general, cu excepţia deficienţelor consemnate în Raportul de control, operaţiunile verificate care intră în competenţa de verificare a Curţii de Conturi au fost efectuate de Banca Naţională a României cu respectarea cadrului legal aplicabil. 
 
Curtea de Conturi a formulat următoarele recomandări: 
 
- analiza tuturor operaţiunilor înregistrate în contul de imobilizări în curs de execuţie şi efectuarea înregistrărilor corespunzătoare în evidenţa contabilă a entităţii, în conformitate cu dispoziţiile normelor interne; 
 
- respectarea prevederilor Normei nr. 1/2007 privind organizarea şi conducerea contabilităţii BNR în ceea ce priveşte prezentarea notelor explicative la situaţiile financiare; 
 
- dispunerea măsurilor în vederea valorificării, conform dispoziţiilor legale, a rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
 
- analiza tuturor documentaţiilor privind procedurile de achiziţii publice aflate în derulare, identificarea eventualelor situaţii similare celor constatate şi dispunerea măsurilor legale în consecinţă.
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

citeste totul despre: