A fost contestată legalitatea implementării tehnologiei de recunoaştere facială în România

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Mai multe ONG-uri atrag atenţia asupra obligaţiei autorităţilor publice de a respecta şi ocroti viaţa intimă, familialăşi privată, în temeiul Art. 26 (1) din Constituţia României, art 151 din TFUE, art. 8 din COE şi art. 71 din Noul Cod Civil - Dreptul la viaţă privată.

Patru organizaţii nonguvernamentale au transmis autorităţilor o scrisoare deschisă prin care îţi exprimă îngrijorarea cu privire la respectarea principiilor fundamentale ce ţin de respectarea vieţii private, prin punerea în aplicare a sistemului de recunoaştere facială ce urmează a fi achiziţionat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, formulând totodată mai multe cereri în mod public.

„Subliniem faptul că organizaţiile semnatare nu se poziţionează împotriva implementării de noi tehnologii menite să aducă un plus de siguranţă locuitorilor României, susţinând în schimb o abordare responsabilă a acestora, respectând dreptul la viaţă privată, conform legislaţiei naţionale şi europene aplicabile.”

Redactarea caietului de sarcini desconsiderând obligaţiile privind instituirea unor garanţii adecvate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor va avea drept consecinţă achiziţia unui sistem de recunoaştere facială care nu va putea fi folosit în condiţii de legalitate.

„Inspectoratul General al Poliţiei Române, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, trebuia să facă o analiză de impact înainte de a demara orice acţiune legată de prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi achiziţionarea aplicaţiei software, şi să includă criterii fundamentale care să asigure respectarea principiilor „privacy by design” şi „privacy by default”, se arată în scrisoare deschisă.

Organizaţiile semnatare consideră că decizia implementării unui sistem de monitorizare în masă, care vizează toţi locuitorii României, ar fi trebuit luată, conform cerinţelor legale, în urma unui proces real şi transparent de evaluare a riscurilor, care să implice atât Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cât şi societatea civilă.

„Lipsa acestui proces ne determină să privim cu scepticism atât legalitatea implementării acestui sistem, cât şi capacitatea de a-şi îndeplini scopul fără a aduce atingeri drepturilor tuturor locuitorilor României”, concluzionează semnatarii.

Pentru conformitatea soluţiei tehnice ONG-urile solicită analiza următoarelor acţiuni propuse:

  • anularea procedurii de achiziţie în cauză;
  • identificarea sau elaborarea unui cadru legal care să reglementeze expres un astfel de sistem de monitorizare în masă;
  • efectuarea unei evaluări a impactului prelucrărilor de date pentru acest tip de prelucrare;
  • consultarea societăţii civile cu privire la utilizarea unui sistem de recunoaştere facială;
  • consultarea autorităţii cu privire la rezultatul evaluării impactului prelucrărilor pentru a stabili împreuna cu aceasta măsurile corespunzătoare care vor fi instituite pentru protejarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor legitime ale persoanei vizate;
  • redactarea unui nou Caiet de sarcini care să cuprindă cerinţe exprese privind măsurile tehnice şi organizatorice pe care sistemul trebuie sa le cuprindă încă din momentul conceperii;
  • stabilirea la cel puţin 70% a ponderii criteriului de selecţie privind „Eficacitatea algoritmului de căutare/comparare”, acesta fiind de departe cel mai important aspect al acestui sistem;
  • impunerea de criterii de selecţie în ceea ce priveşte demonstrarea capacităţii tehnice şi profesionale prin solicitarea demonstrării existenţei unei experienţe similare prin implementarea unui sistem similar şi solicitarea de recomandări emise de beneficiari, precum şi solicitarea dovezilor privind deţinerea unui specialist în data privacy care va asista pe toată perioada de implementare a sistemului şi a training-ului personalului autorităţii contractante.

Organizaţiile care au înaintat scrisoarea deschisa autorităţilor sunt:

Asociaţia Specialiştilor în Confidenţialitate şi Protecţia Datelor
Asociaţia pentru Tehnologie si Internet – ApTI
Asociaţia pentru Protecţia Vieţii Private
Asociaţia pentru Respectarea Drepturilor Omului

Mass media a tras deja un semnal de alarmă asupra riscurilor şi a controverselor asociate utilizării acestui tip de sistem de monitorizare în mai multe articole publicate în ultima lună, în care au fost analizate şi trendurile contradictorii în ceea ce priveşte utilizarea acestei tehnologii la nivel mondial.

Ma bucur că un subiect atât de sensibil şi totodată atât de important nu a trecut neobservat de societatea civila.Voi urmări îndeaproape efectele acestei scrisori deschise, cu speranţa că autorităţile vor luat în serios acest demers şi vor înţelege, în cel de-al 12-lea ceas, că ignorarea obligaţiilor legale ce le revin atunci când discutăm despre implementarea unei asemena tehnologii va avea efectul mărului otrăvit, împingând spre noi borne neîncrederea populaţiei în capacitatea Poliţiei Române de a le asigura siguranţa.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite