25 de ani de închisoare pentru violatori şi pedofili

0
0
Dezbaterea online pentru proiectul de lege al PRU a atras 4 milioane de vizualizări
Dezbaterea online pentru proiectul de lege al PRU a atras 4 milioane de vizualizări

Luni voi depune la Parlament un proiect de modificare a Codului Penal prin care violatorii şi pedofilii să fie pedepsiţi cu până la 25 de ani de închisoare.  Propunerea legislativă a fost supusă dezbaterii publice în mediul online, dar şi în mass media, întrunind un sprijin cvasi-unanim şi atrăgând susţinerea unui număr record de cetăţeni români. Femeile şi copiii din România trebuie să poată trăi în siguranţă.

Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal

Articolele 218, 219, 220, 221 şi 222 din Legea 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1.Articolul 218 va avea următorul cuprins:

 (1) - Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 15 la 25 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) - Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în condiţiile alin. (1).

(3) - Pedeapsa este închisoarea de la 20 la 25 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:

a. victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

b. victima este rudă în linie directă, frate sau soră;

c. victima nu a împlinit vârsta de 16 ani;

d. fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;

e. fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;

f. fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună.

(4) - Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea pe viaţă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(5) - Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) şi alin. (2) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

(6) - Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1)-(3) se pedepseşte.

 

2. Art. 219 va avea următorul cuprins:

(1) - Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218, cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 15 la 25 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) - Pedeapsa este închisoarea de la 20 la 25 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:

a. victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

b. victima este rudă în linie directă, frate sau soră;

c. victima nu a împlinit vârsta de 16 ani;

d. fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;

e. fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;

f. fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună.

(3) - Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea pe viaţă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) - Dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvârşirea actelor sexuale prevăzute în art. 218 alin. (1) şi alin. (2), fapta constituie viol.

(5) - Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

(6) - Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte.

 

3. Art. 220 va avea următorul cuprins:

(1) - Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor cu vârsta între 13 şi 15 ani se pedepsesc cu închisoarea de la 15 la 25 ani.

(2) - Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, se pedepseşte cu închisoarea de la 20 la 25 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) - Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 13 şi 18 ani, când majorul a abuzat de autoritatea ori influenţa sa asupra victimei, se pedepseşte cu închisoarea de la 20 la 25 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) - Fapta prevăzută în alin. (1)-(3) se sancţionează cu închisoarea de la 20 la 25 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când:

a. minorul este rudă în linie directă, frate sau soră;

b. minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

c. a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.

(5) - Faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă nu depăşeşte 3 ani.

 

4. Art. 221 va avea următorul cuprins:

(1) - Comiterea unui act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut în art. 220, împotriva unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, precum şi determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc cu închisoarea de la 15 la 25 ani.

(2) - Pedeapsa este închisoarea de la 20 la 25 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când:

a. minorul este rudă în linie directă, frate sau soră;

b. minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

c. fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.

(3) - Actul sexual de orice natură săvârşit de un major în prezenţa unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(4) - Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiţionist ori la spectacole sau reprezentaţii în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum şi punerea la dispoziţia acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(5) - Faptele prevăzute în alin. (1) nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă nu depăşeşte 3 ani.

 

5. Art. 222 va avea următorul cuprins:

Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să se întâlnească, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanţă, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.

 

                                                Expunerea de motive

 

Propunerea legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal are în vedere înăsprirea pedepselor pentru infracţiunile de viol şi pedofilie pentru a rezolva o problemă care a devenit acută în societatea românească prin lejeritatea cu care sunt tratate aceste cazuri de către justiţie.

          Modificările propuse la Codul Penal prevăd pedepse între 15 şi 25 de ani de închisoare pentru infracţiunile de viol şi pedofilie pentru a descuraja puternic aceste fapte şi pentru că, din punct de vedere moral şi psihologic, atât violul cât şi pedofilia reprezintă crime împotriva sufletului victimelor care, de cele mai multe ori, nu îşi mai revin niciodată complet după abuzurile la care au fost supuse.

          Diminuarea anterioară a pedepselor pentru pedofili a avut loc şi ca urmare a unor presiuni externe, România devenind în ultimii ani un paradis al turismului sexual pentru pedofili, lucru inacceptabil şi care trebuie contracarat cu toată puterea legii. Sunt numeroase cazurile de pedofili străini care vin în România profitând de îngăduinţa legii, iar atunci când sunt prinşi, scapă cu pedepse uşoare care nu sunt în măsură să descurajeze aceste practici inumane. Tocmai de aceea, înăsprirea pedepsei în cazul infracţiunii de pedofilie va avea ca efect imediat stoparea reţelelor de pedofili străini care acţionează în România. De asemenea, proiectul prevede înăsprirea pedepsei pentru cei care le fac propuneri sexuale minorilor, faptă tratată foarte uşor în actualul Cod Penal şi pentru care prezenta propunere legislativă prevede o pedeapsă de la 5 la 10 ani de închisoare.

          Un caz special este acela în care violul are ca rezultat şi moartea victimei, în această situaţie propunerea legislativă prevede pedeapsa cu închisoarea pe viaţă.

          Numai un cadru legislativ dur şi aplicat corect poate rezolva această problemă în societate şi încuraja victimele să depună plângere atunci când sunt abuzate sexual. Tratarea cu indiferenţă a acestor cazuri, ba chiar condamnarea morală tot a victimelor, face ca doar circa 10 la sută dintre cazurile de viol să fie raportate şi să se caute pedepsirea făptaşilor în justiţie.

          Cât despre pedofilie, România trebuie să ia măsuri drastice prin care străinii să nu mai îndrăznească să facă acest gen de abuzuri în ţara noastră, iar acest lucru va fi obţinut prin adoptarea prezentului proiect legislativ.

          Femeile şi copiii sunt de prea multe ori victimele nepăsării şi abuzurilor de tot felul, de aceea proiectul de lege a identificat modalitatea prin care abuzurile sexuale să fie pedepsite exemplar, ceea ce va avea un efect direct asupra stopării acestor fenomene.

          Propunerea legislativă a fost supusă dezbaterii publice în mediul online, dar şi în mass media, întrunind un sprijin cvasi-unanim şi atrăgând susţinerea unui număr record de cetăţeni români. Aşadar, modificarea Codului Penal răspunde unei nevoi reale şi urgente a societăţii, cetăţenii dorind ca abuzurile sexuale să fie oprite, iar femeile şi copiii din România să poată trăi în siguranţă.  

  

Iniţiator:

Bogdan Diaconu

Preşedintele Partidului România Unită

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite