Trei soluţii diferite date de instanţe în tot atâtea dosare cu acelaşi obiect

Trei soluţii diferite date de instanţe în tot atâtea dosare cu acelaşi obiect

Casa Macridescu este cuprinsă de bălării

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea a oferit detalii despre procesele în care este parte cu privire la casele monument istoric.

Ştiri pe aceeaşi temă

Direcţia de Cultură Vrancea  aplicat trei amenzi unor proprietari de imobile monument istoric din Focşani, care au lăsat clădirile în paragină.

Toţi proprietarii au contestat în instanţă amenzile, iar judecătorii au dat trei soluţii diferite. Într-un caz au anulat amenda, în altul au diminuat-o la jumătate iar în al treilea caz au păstrat amenda, toate fiind decizii definitive.

Astfel, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea a câştigat, definitiv, procesul civil privind amenda aplicată SC DIVERSIS SA - proprietarul monumentului istoric Şcoala Comercială, situat în mun. Focşani, str. Coteşti, nr. 17, jud. Vrancea.

De asemenea, instanţa de fond a diminuat amenda aplicată de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea în cazul proprietarului monumentului istoric Gara Odobeşti - CNCF CFR SA Bucureşti-Sucursala CREIR - CF Galaţi, iar instanţa de apel a anulat amenda aplicată în cazul proprietarilor monumentului istoric Casa Macridescu din mun. Focşani, str. Cuza-Vodă, nr.4.-

Deetaliile despre cele trei litigii în care Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea este parte

Prin sentinţa civilă nr. 3168/27.04.2017, Judecătoria Focşani, a admis în parte plângerea contravenţională a petentei CNCF CFR SA BUCUREŞTI-SUCURSALA CREIR-CF GALAŢI – proprietar al monumentului istoric cod LMI VN-II-m-B-06530 – Gara Odobeşti, situat în oraşul Odobeşti, str. Caporal Diea, nr. 15, jud. Vrancea -  dispunând modificarea procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea.
Astfel, instanţa de judecată a înlocuit maximul amenzii aplicat de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea - 8.000 de lei - cu minimul amenzii prevăzut de Legea 422/2001, respectiv 4.000 de lei.
Hotărârea civilă a fost pronunţată în şedinţa publică din data de 27.04.2017 şi poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Reamintim că, în data de 15.07.2016, în temeiul Legii 422/2001 şi a O.G. 2/2001, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea a sancţionat contravenţional CNCF CFR SA BUCUREŞTI-SUCURSALA CREIR-CF GALAŢI - cu amendă în valoare de 8.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 36, alin. 1, lit. b) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
Împotriva procesului-verbal încheiat, contravenientul a formulat plângere contravenţională, conform O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiile.

Cumnatul lui Nici Săpunaru s-a ales cu amendă

Prin sentinţa civilă nr. 857/07.02.2017, Judecătoria Focşani a respins plângerea contravenţională introdusă de SC DIVERSIS SA - proprietarul monumentului istoric cod LMI VN-II-m-B- 06412 - Şcoala Comercială, situat în mun. Focşani, str. Coteşti, nr.17, jud. Vrancea -  obligând petenta la plata amenzii contravenţionale aplicate de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea în cuantum de 8.000 lei.  Hotărârea instanţei de fond nu este definitivă, aceasta putând fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.
Având în vedere faptul că niciuna dintre părţile cauzei nu a introdus apel în termenul legal, hotărârea a rămas definitivă si irevocabilă prin neapelare, SC DIVERSIS SA fiind obligată, prin hotărârea judecătorească pronunţată în cauză, să plătească amenda contravenţională de 8.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute de Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
Reamintim că SC DIVERSIS SA  a fost sancţionată contravenţional de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea în data de 22.07.2016 pentru nerespectarea obligaţiilor impuse de art. 36, alin.1, lit. b) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Amenda transformată în avertisment

Prin sentinţa civilă nr. 1519/24.02.2016, Judecătoria Focşani a respins plângerea contravenţională formulată de Constantinescu Claudia Cezarina şi Carnabel Raemy Daniela, coproprietarele monumentului istoric cod LMI VN-II-m-B-06415 - Casa Macridescu din mun. Focşani, str. Cuza-Vodă, nr. 4, jud. Vrancea, obligând petentele  la plata amenzilor contravenţionale în cuantum de 8.000 de lei fiecare.
Sentinţa civilă nr. 1519/24.02.2016 a fost atacată de petente cu apel în termenul prevăzut de lege.
Prin Decizia Civilă nr. 190/21.02.2017, Tribunalul Vrancea – Secţia a II-a civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, a admis apelul formulat de petente împotriva sentinţei civile nr. 1519/24.02.2016, în sensul anulării proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiate de către Direcţia Judeţeană Cultură Vrancea şi înlocuirii sancţiunii amenzilor contravenţionale aplicate cu sancţiunea contravenţională a avertismentului.

Coproprietarele monumentului istoric Casa Macridescu, situat în mun. Focşani, str. Cuza-Vodă, nr. 4, jud. Vrancea, au fost sancţionate de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea în data de 10.06.2015 cu amendă contravenţională în valoare de 8.000 de lei fiecare pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de art. 36 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

citeste totul despre: