Aberaţii legislative: Ca să iei ajutor pentru încălzire trebuie să ai şcoală, să faci zeci de drumuri şi să completezi un top de hârtie.

Aberaţii legislative: Ca să iei ajutor pentru încălzire trebuie să ai şcoală, să faci zeci de drumuri şi să completezi un top de hârtie.

Pensionarul Gheorghe Anton spune că nu va avea cu ce să plătească întreţinerea dacă nu primeşte ajutorul la încălzire

Insuşi primarul Brăilei consideră că formularistica din acest an este exagerat de greoaie şi destinată celor "cu carte". Municipalitatea speră să poată aduna dosarele începând cu data de 1 noiembrie. Beneficiarii sunt amărâţi care nu numai că n-au venituri, dar au şi puţină şcoală.

Ştiri pe aceeaşi temă

În acest an, prevederile legislative care reglementează acordarea ajutorului pentru încălzire îi obligă pe cetăţeni să vină cu acte pentru fiecare formulă de venit înscrisă pe cerere.
Chiar şi persoanele fizice autorizate care solicit ajutor trebuie să aducă de la "Fisc" dovada încasărilor din ultimul an.


Primarul Aurel Simionescu consideră însă că anul acesta s-a exagerat cu formularistica, documentaţia fiind destul de dificil de completat pentru cei cu mai puţină şcoală.

Cereri peste cereri

"Ceea ce mi se pare deosebit este că fiecare cetăţean va trebui să depună o cerere pe propria răspundere care arată cam ca declaraţia de avere, în care trebuie precizate veniturile realizate de familie în luna respectivă, cu adeverinţe eliberate de angajator, dacă a fost angajat, tot felul de astfel de informaţii, ori persoanele care de regulă sunt beneficiare ale unor astfel de ajutoare, sunt bătrâni, sunt persoane cu mai puţină educaţie, în general", susţine Aurel Simionescu, primarul Brăilei.


Complicat este până şi pentru primar.
"Este o exagerare în formularistica respectivă şi în modul în care vom putea să răspundem solicitărilor oamenilor", este de părere primarul municipiului. Edilul consideră e anormal să se facă un astfel de document pentru nişte ajutoare date unor oameni necăjiţi.
"Poate că unii nu sunt atât de necăjiţi, dar pentru 1%, îi punem pe ceilalţi 99% să facă astfel de declaraţii",
a adăugat Simionescu.


Oamenii aşteaptă documentele să vadă dacă într-adevăr vor avea mai multe de declarat faţă de anii trecuţi. "Eu n-am decât o pensie de 700 de lei. În afară de cuponul de pensie, ce să le mai arăt", se întreabă Ionica Vîlcu, una dintre "candidatele" la ajutor de încălzire.

Dosarele se depun la Asistenţă Socială

Potenţialii beneficiari pot ridica cereri pentru subvenţii şi de la sediul Distrigaz, de pe strada Polonă, iar dosarele pentru acordarea subvenţiilor vor fi depuse doar la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială de pe B-dul Cuza -pentru lemne, cărbuni, combustibili petrolieri - şi la Punctul Termic 2 - pentru energia termică.

Ce conţine dosarul pentru ajutor social de încălzire?


Documentele necesare pentru dosar sunt: buletin/carte/carte provizorie de identitate, certificat de naştere copii/livret de familie, certificat de căsătorie, certificat de deces, adeverinţa cu venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, din care trebuie să reiasă acordarea sau neacordarea bonurilor de masă, cupon de pensie/cupon şomaj/talon/mandat/ajutoare cu caracter permanent sau alte creanţe legale din luna anterioară depunerii cererii, adeverinţă bursă elevi/studenţi, adeverinţă eliberată de Agenţia Judeţeană de Prestaţii Social/ talon pentru alocaţia de stat, adeverinţă eliberată de Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale sau instituţia plătitoare pentru cei care sunt în creştere şi îngrijire copil conform OUG 148 din 2005, adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară în cazul persoanelor autorizate să desfăşoare o activitate independentă, adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari privind numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă, ultima factură de gaze, hotărâre de divorţ, hotărâre definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau încuviinţarea adopţiei, hotărâre judecătorească sau hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind măsura plasamentului, decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau dispoziţia autorităţii tutelare şi alte documente doveditoare privind veniturile declarate.

Cât este cuantumul ajutorului pentru încălzire?

În fiecare dintre cele trei mari categorii de ajutoare pentru încălzire minimul veniturilor de persoană este până la 155 lei şi maximum 615 lei.
Astfel, pentru energia termică la venituri până în 155 lei, valoarea ajutorului este de 90%, ajungându-se ca cei ce realizează venituri lunare între 540 lei şi 615 lei să primească un ajutor de, doar 10%.
În ceea ce priveşte gazele naturale cei care obţin venituri până în minimul de 155 lei vor primi o valoare a ajutorului de 260 lei, iar cei care se încadrează la limita maximă, adică obţin venituri între 540 lei şi 615 lei vor primi doar 19 lei.
Pentru cei care se încălzesc cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri şi obţin venituri până la 155 lei, valoarea ajutorului va fi de 54 lei, în timp ce, persoanele care obţin venituri la nivelul maxim între 540 şi 615 lei vor primi 16 lei.

Condiţii suplimentare de acordare a ajutorului de încălzire

Date fiind actualele condiţii economice, în OUG 86 din 2010, este prevăzută o listă cu diverse bunuri mobile sau imobile, iar cetăţenii care, prin prisma veniturilor lunare se încadrează în normele primirii ajutorului de încălzire dar depăşesc "limitele" impuse de "lista neagră", nu vor mai primi aceste ajutoare.
Astfel, în ceea ce priveşte terenurile ce împrejmuiesc o locuinţă, dacă, acestea depăşesc 1000 metri pătraţi în zona urbană şi 2000 de metri pătraţi în zona rurală, deţinătorii nu se mai încadrează la primirea ajutorului de încălzire.
Legat tot de terenuri, dar în zona colinară şi de şes, nu se mai încadrează să primească ajutorul de încălzire şi cei care au mai mult de două hectare de teren arabil şi fâneaţă sau forestier, ori depăşesc un hectar de vie, livadă sau grădină de legume ori flori.
În ceea ce priveşte terenurile montane, limitele sunt de 2 hectare teren forestier, 1,5 hectare de vii şi/sau livezi şi patru hectare de fâneţe ori păşuni.
Valorile de mai sus fac referire la familiile cu număr de persoane cuprinse între 1 şi 3 membrii.
În cazul familiilor cu peste trei persoane valorile pentru terenul care împrejmuieşte casa este asemeni cu cel prezentat mai sus, în schimb suprafaţa de teren arabil sau fâneaţă este 3 hectare, viile, livezile sau grădinile de legume sau/şi flori nu trebuie să depăşească 1,5 hectare, în zonele colinare şi de şes.
Pentru familiile cu peste trei membri, din zona montană, acestea nu ar trebui să deţină un teren forestie mai mare de 3 hectare, suprafaţa viilor şi livezilor nu trebuie să fie mai mare de 2 hectare iar suprafaţa păşunilor şi fâneţelor nu trebuie să fie mai mare de 5 hectare.
În ceea ce priveşte animalele, familia nu trebuie să deţină peste 3 bovine, peste 5 porcine, peste 20 de ovine/caprine sau peste 15 familii de albine.
Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul din bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.


citeste totul despre: