Schimbări de decani la patru din cele cinci facultăţi ale Universităţii din Alba Iulia

Schimbări de decani la patru din cele cinci facultăţi ale Universităţii din Alba Iulia

Miruna Tudoraşcu este noul decan al Facultăţii de Drept. Foto: facebook/Miruna Tudorascu

La Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia continuă schimbările masive în ceea ce priveşte funcţiile de conducere, după alegerea a doi tineri prorectori. Patru dintre cele cinci facultăţi au decani noi după desfăşurarea concursurilor organizate de conducerea instituţiei.

Ştiri pe aceeaşi temă

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a organizat luni, 14 martie, concursuri publice pentru desemnarea decanilor celor cinci facultăţi din cadrul instituţiei de învăţământ superior. 
 
11 candidaţi au fost înscrişi pentru cele cinci funcţii, cea mai mare concurenţă fiind la Facultatea de Drept, unde au fost înscrişi trei candidaţi. Potrivit raportului asupra desfăşurării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de decani ai facultăţilor din cadrul Universităţii ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, comisia a declarat câştigători următorii candidaţi:
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti – conf. univ. dr. Rotar Corina;
 
Facultatea de Ştiinţe Economice – prof. univ. dr. Maria Popa;
 
Facultatea de Istorie şi Filologie – conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora;
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale – lect. univ. dr. Tudoraşcu Mihaela Miruna;
 
Facultatea de Teologie Ortodoxă – pr. Prof. univ. dr. Himcinschi Mihai.
 
Singurul decan care a rămas în funcţie este prof. univ. Maria Popa. Foştii decani sunt: Facultatea de Ştiinţe – prof univ. dr. ing. Ioan Ienciu; Facultatea de Istorie şi Filolofie – Prof. univ. dr. Ileana Ghemes; Facultatea de Drept – conf. univ. dr. Ioan Gânfălean; Facultatea de Teologie -Prof. univ. dr. Emil Jurcan.
 
Membrii comisiei de concurs au evaluat candidaţii prin acordarea unei note, de la 1 la 10, pentru fiecare din probele de concurs, constând în evaluarea dosarului de concurs şi a planului managerial, respectiv interviu, având în principal ca temă Planul managerial al Rectorului şi Programul managerial propriu. Fiecare probă a fost notată cu o notă reprezentând media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei. Nota finală a candidatului se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la cele două probe. Ierarhizarea candidaţilor se va face în ordinea notelor obţinute, declarându-se reuşit candidatul cu nota cea mai mare.
 

Universitatea din Alba Iulia are doi noi prorectori. Media vârstei echipei de conducere este de 39 de ani


 

citeste totul despre: