Concurs pentru şcolile din mediul rural. 20 de unităţi de învăţământ vor fi desemnate câştigătoare

Concurs pentru şcolile din mediul rural. 20 de unităţi de învăţământ vor fi desemnate câştigătoare

Concurs pentru şcolile din mediul rural

20 de şcoli de la sate pot câştiga un laborator digital, sesiuni de formare pentru profesori şi un pachet complet de aplicaţii, jocuri, materiale digitale, planuri de lecţii, pentru a susţine învăţarea matematicii şi TIC-ului cu ajutorul tehnologiilor digitale.

Ştiri pe aceeaşi temă

 

Cele 20 de şcoli participante vor fi selectate în urma derulării unei competiţii deschise. În procesul deselecţie se poate înscrie orice unitate şcolară din mediul rural care are clasele V-VIII.  Cele 20 de şcoli vor fi selectate de o comisie formată din membri ai echipei de implementare a proiectului. În măsura în care vor răspunde cerinţelor din această competiţie, vor fi alese în proporţii relativ egale şcoli cu scor de tehnologizare mare, mediu şi scăzut. Competiţia deschisă este  reglementată prin prezenta metodologie.

Cea de a doua etapă a proiectului constă în propunerea conţinutului digital (iunie-decembrie 2017). Materiile propuse pentru acest proiect sunt matematică şi TIC. Pentru matematică, specialiştii din proiect se vor consulta cu profesorii din şcolile selectate şi vor propune materiale didactice bazate pe utilizarea unor aplicaţii digitale educative, de tipul “învăţare prin joc”, care exemplifică o serie de concepte teoretice din cadrul materiei. Aceste aplicaţii digitale, ce pot fi accesate pe tablete, sunt auxiliare materiei de bază, venind în completarea acesteia şi exemplificând într-un mod interactiv conceptele teoretice. Pentru selecţia aplicaţiilor digitale, se va face o analiză a curriculei şi se vor selecta aplicaţii adaptate la unele secţiuni din aceasta, corelându-se obiectivele de învăţare a Matematicii la clasele V-VIII.

Mai mult decât atât, profesorii de matematică şi TIC din cele 20 de şcoli vor participa la două sesiuni de training– una la începutul anului şcolar, a doua- la jumătatea anului şcolar. În cadrul acestora, experţii din proiect îi vor antrena pe profesori să utilizeze materialele didactice informatice selectate în procesul de predare şi va avea loc un util schimb de experienţă între toţi cei implicaţi în derularea proiectului.

 Programul „Digitaliada“ este la cea de a doua ediţie, Competiţia este deschisă pentru toate şcolile gimnaziale din mediul rural în perioada 16.05.2017 - 02.06.2017.

citeste totul despre: