„Cultura Alternativă”, proiectul care defineşte Statutul Artistului în România

0
0

Conferinţa de deschidere a Proiectului ”Cultura Alternativă”, un proiect selectat spre finanţare în cadrul POCA 2014-2020, cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European va avea loc pe 17 mai, de la ora 11.00, în sala unui club din strada George Enescu 25.

Obiectivul general al proiectului propus de organizatorul proiectului, Asociaţia Culturală Flower Power, este consolidarea capacităţii ONG-urilor şi a actorilor relevanţi din domeniul cultural de a iniţia, promova, implementa şi monitoriza politici publice adaptate contextului cultural actual românesc, în vederea îmbunătăţirii şi sincronizării acestuia cu mediul cultural european şi internaţional.

„Deşi ideea unui Statut al Artistului în România nu este nouă, până acum existând mai multe încercări de a crea un document sau o serie de reglementări sub acest nume, Proiectul ”Cultura Alternativă” are ca obiective, pe lângă realizarea unei politici publice alternative care să ducă la îmbunătăţirea statutului artistului şi la sincronizarea acestuia cu bunele practici în domeniul cultural din ţările europene, o componentă de instruire”, declară Anca Constantin van der Zee, responsabilul de comunicare al proiectului

Activităţile de formare propuse de proiect sunt concepute cu scopul de a-i ajuta pe reprezentanţii ONG-urilor şi pe artiştii din diverse arii culturale să descopere şi să deprindă metode şi moduri care să le susţină implicarea, participarea şi influenţarea prin intermediul mecanismelor democratice, a deciziilor cu mare impact asupra vieţii şi activităţii lor.

Un alt element important pe care proiectul îl propune este un sondaj de percepţie care să conducă la colectarea informaţiilor specifice în legătură cu impactul şi efectele legislaţiei din zona culturală asupra artiştilor din diverse subdomenii culturale. Proiectul propune, ca metodă de lucru, un chestionar on-line conceput astfel încât să culeagă informaţii care să conducă la o imagine reală a nevoilor din domeniu şi a problemelor cu care artiştii se confruntă.

Pe de altă parte, proiectul propune o serie de întâlniri cu artiştii din arii culturale specifice, care se vor desfăşura în centre culturale importante şi vor pune în discuţie în scopul esenţializării, problemele pe care aceştia le propun spre rezolvare. În cadrul activităţilor se va avea în vedere promovarea egalităţii de şanse şi a nediscriminării.

Proiectul va pune la dispoziţia artiştilor, pe toată durata proiectului şi după aceea, toate informaţiile şi resursele pregătite şi realizate în cadrul acestuia, prin intermediul unui website dedicat care va putea fi accesat la adresa statutulartistului.ro .

Printre oficialităţile care vor participa la conferinţa de deschidere a proiectului se numără Directorul Autorităţii de Management P.O.C.A., Carmen-Elena Dobrotă şi Mihaela Nicolae, Consilier Superior la Direcţia Generală Programe Europene-Capacitate Administrativă - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Cultură


Ultimele știri
Cele mai citite