Dacă în vechea reglementare, Legea 230/2007, chitanţele de plată erau în număr de două, cote întreţinere şi fond de rulment, în noua reglementare, numărul chitanţelor eliberate de către administrator/casier sunt în număr de trei.

Astfel, în situaţia în care lista de plată cuprinde, cote, fond de rulment şi fond de reparaţii, numărul de chitanţe emise pentru fiecare proprietar, este de 3:

a) chitanţă aferentă cotelor de întreţinere;

b) chitanţă aferentă fondului de rulment;

c) chitanţă aferentă fondului de reparaţii.

Prin urmare, fiecare proprietar trebuie să aibă pentru fiecare lună (atunci când se colectează astfel de fonduri) un număr de trei chitanţe. Păstrarea acestora este importantă, atâta timp cât fondul de rulment, în caz de înstrăinare a imobilului, poate fi recuperat, iar pentru fondul de reparaţii, pe de o parte se face dovada achitării contravalorii acestuia regăsit în lista de plată, iar pe de altă parte poate constitui un prim pas spre determinarea sumei colectate la nivel de asociaţie (în cazul lipsei de transparenţă).

Eliberarea chitanţei în mod separat pentru fondul de reparatii, se regăseşte în prevederile art. 71 alin. 4.

Fondul de reparaţii este unul obligatoriu a fi constituit, astfel cum prevede art. 71 alin. 2 din Legea 196/2018. Acest fond nu se plăteşte proprietarilor, aşa cum prevede art. 70 alin. 2 (adică nu se restituie în caz de vânzare).