încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.A. Microintreprinderi, Apel 2019.

Programul Operaţional Regional 2014-2020, este gestionat la nivel naţional de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, iar la nivel teritorial, de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.

 
Valoarea totală a proiectului este de 1.396.105,77 lei. Finanţarea nerambursabilă este de 935.042,98 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare de 794.786,54 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional în valoare de 140.256,44 lei.
 
Obiectivul general al proiectului il constituie consolidarea si dezvoltarea activităţii SC ALMAR INTERCONECT SRL pe piaţa spălătoriilor auto de tip self service din judeţul Buzău, prin implementarea unor tehnologii moderne de lucru, care sa conducă la eficientizarea prestaţiei companiei.
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 
1. Modernizarea procesului de cleaning auto, prin investiţii în echipamente noi;
 
2. Inovarea tehnologiilor privind serviciul de cleaning auto prin implementarea unor tehnologii moderne de lucru, conforme standardelor de calitate internaţionale care vor avea ca efect atât o reducere a timpului de prestare, cât şi o creştere a calităţii acestora, dar şi a profitabilităţii afacerii;
 
3. Creşterea productivităţii întreprinderii – vizează o eficientizare a utilizării resurselor financiare, materiale şi umane, respectiv:
 
- Creşterea cifrei de afaceri cu cel puţin 30% în primul an de operare a investiţiei;
 
- Crearea a 5 noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea mediului de lucru al angajaţilor companiei;
 
- Optimizarea alocării resurselor financiare prin identificarea oportunităţilor şi alternativelor.
 
Rezultatele obţinute:
 
1. O nouă capacitate tehnică de prestare a serviciului de cleaning auto (1 linie de spălare cu 9 posturi şi accesorii) – această nouă capacitate de lucru presupune tehnologizarea activităţii curente a companiei şi modernizarea procesului de prestare, cu implicaţii directe asupra creşterii portofoliului de clienţi şi a cifrei de afaceri a intreprinderii;
 
2. O tehnică nouă abordată in procesul de prestare a serviciului, graţie noii investiţii, respectiv cleaning auto de tip self service, proces inovativ eco-friendly;
 
3. 5 noi locuri de muncă create in cadrul proiectului, dintre care 1 destinat unei persoane cu varsta peste 50 de ani.
 
Durata de implementare a proiectului este de 31 luni: 01 iunie 2019 – 31 decembrie 2021.
 
Impactul proiectului la nivelul localităţii va consta în creşterea nivelului de competitivitate al întreprinderilor private, prin utilizarea unor echipamente performante.
 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SC ALMAR INTERCONECT SRL, manager de proiect – Dl Ionuţ PETREA, telefon 0744695249, e-mail: soran@yahoo.com.
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României