Dan Marc, Fondator și CEO Footprints: „Emiratele sunt pentru noi cea mai interesantă regiune de dezvoltare“

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Dan Marc, Fondator și CEO Footprints, a vorbit într-un interviu acordat ziarului Adevărul despre relația cu Emiratele Arabe Unite, despre ce ar putea oferi o asemenea colaborare și planuri pentru a pune în practică posibile parteneriate cu investitori din zonă.

Dan Marc, Fondator și CEO Footprints
Dan Marc, Fondator și CEO Footprints

Adevărul: Sunteți interesați de potențialul de dezvoltare pe care îl pot oferi fondurile de investiții din Emirate?

Dan Marc: Desigur, Emiratele Arabe Unite sunt pentru Footprints, în acest moment, cea mai interesantă regiune de dezvoltare a afacerii. Avem în Emirate singura piață unde exista un mix perfect de condiții în care Footprints se poate dezvolta: branduri globale de retail cu control și decizie locală și cu bugete de inovație care sunt direcționate înspre tehnologiile de date și Inteligenta Artificiala. Pe lângă aceste aspecte, faptul că există și fonduri de investiții serioase în regiune, nu face decât să amplifice importanţa regiunii pentru dezvoltarea globala a Footprints.

În plus, credem foarte puternic în oportunitățile de colaborare dintre cele două economii. Romȃnia are, cu siguranță, unul dintre cele mai mari capabilitaţi de inovare tehnologică neexploatate încă la adevărată valoare. Iar Emiratele au o dorință formidabilă de a investi în inovație tehnologică și a capitaliza pe oportunitatea de a deveni următoarea platforma globală de inovație și dezvoltare, așa cum consideram a fi Silicon Valley acum.

Ce ar putea oferi o asemenea colaborare pentru domeniul dumneavoastră?

Regiunea are de oferit unele dintre cele mai iconice și mai inovative branduri globale de retail. Prin parteneriatele strategice cu fondurile locale, Footprints ar avea acces la aceste branduri. Iar acest scenariu este un scenariu în care am obține recunoaștere la nivel global.

Domeniile IT&C şi digitalizare sunt de interes strategic atrag multe investiții de pe piața din Emirate. Aveţi planuri pentru a pune în practică asemenea parteneriate cu investitori din zonă?

Avem deja o prezenta în Emirate și lucrăm să o creștem. Am livrat un prim proiect în regiune cu ajutorul partenerului nostru global, Microsoft. Acum ne preocupă operaţionalizarea unui birou permanent în regiune pentru vânzări și pentru asigurarea succesului Footprints la clienții din regiune.

English version

Dan Marc, Founder and CEO Footprints

United Arab Emirates is for Footprints, at the moment, the most interesting region for business development

Adevărul: Are you interested in the development potential that Emirati investment funds could offer?

Dan Marc: Of course, the United Arab Emirates is for Footprints, at the moment, the most interesting region for business development. We have in the Emirates the only market where there is a perfect mix of conditions in which Footprints can grow: global retail brands with local control and decision-making and innovation budgets that are directed towards data technologies and Artificial Intelligence. On top of this, the fact that there are serious investment funds in the region only amplifies the importance of the region for Footprints' global development.

In addition, we strongly believe in the opportunities for collaboration between the two economies. Romania certainly has one of the greatest untapped technological innovation capabilities yet to be fully exploited. And the UAE has a tremendous desire to invest in technological innovation and capitalize on the opportunity to become the next global platform for innovation and development, as we consider Silicon Valley to be now.

What could this kind of collaboration offer for your field?

The region has to offer some of the most iconic and innovative global retail brands. Through strategic partnerships with local funds, Footprints would have access to these brands. And this is a scenario where Footprints would gain global recognition.

The IT&C and digitization areas are of strategic interest attracting many investments from the Emirati market.  Do you have plans to implement such partnerships with investors in the region?

We already have a presence in the Emirates and we are working to grow it. We already delivered a first project in the region with the help of our global partner, Microsoft. We are now concerned with operating a permanent office in the region for sales and ensuring Footprints' success with customers in the region.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite