Cum îi îndemna Ceauşescu pe români să economisească energia şi cum îi sancţiona pe cei care încălcau Decretul

0
Publicat:
Ultima actualizare:
ceausescu

În urma cu 35 de ani, în luna februarie 1987, Nicolae Ceauşescu a emis un Decret prin care reducea drastic consumul de energie electrică şi gaze naturale la nivel naţional, în contextul „dificultăţilor existente în această iarnă în asigurarea energiei”.

Astfel, prin Decretul Consiliului de stat publicat sâmbătă (zi lucrătoare la acea vreme – n. red.), 7 februarie 1987, „s-au stabilit o serie de măsuri de maximă importantă pentru raţionalizarea consumului de gaze naturale şi energie electrică”.

„Aşa cum se prevede în decret, aceste măsuri sînt menite să asigure, deopotrivă, desfăşurarea normală a activităţii economico-sociale, un regim sever de economisire a energiei electrice şi combustibililor, introducerea unei discipline riguroase la toate locurile de muncă şi eliminarea oricărei forme de risipă, aplicarea cu fermitate a celor mai severe sancţiuni împotriva tuturor celor care depăşesc consumurile normate, care nu respectă reglementările în domeniul gospodăririi raţionale a energiei electrice şi gazelor naturale”, titra ziarul Scînteia la data de 8 februarie 1987, precizând că aceste reglementări privesc doar lunile februarie şi martie 1987.

Două obiective nemijlocit legate, urmărite prin Decretul privind unele măsuri pentru raţionalizarea consumului de energie şi gaze naturale:

• Reducerea cu 20% a consumului de energie electrică in gospodăriile populaţiei 

• Reducerea cu cel puţin 30% a consumului de energie electrică si gaze naturale pentru activităţi neproductive in toate unităţile economice, pentru realizarea neabătută a programului de dezvnltare economico-socială a tării

Cerinţe pentru consumatorii non-casnici

„Conducerile centralelor industriale, întreprinderilor, tuturor unităţilor economice sînt obligate să ia măsuri de organizare a activităţii la fiecare loc de muncă, în aşa fel încît să se asigure încadrarea strictă în cotele de gaze naturale şi energie electrică alocate, utilizarea raţională şi eliminarea pierderilor de energie şi comustibili”, se menţiona în Decret. 

Principelele obligaţii pentru întreprinderi:

• Consumurile de gaze naturale şi energie electrică pentru activităţi neproductive se reduc cu cel puţin 30 ia sută. 

• Pentru depăşirea repartiţiilor lunare de gaze naturale şi energie electrică de către unităţile economice se aplică sancţiunile şi penalizările prevăzute de lege.

 • Penalizările şi majorările plătite de către unităţile economice pentru depăşirea cotelor repartizate de gaze naturale şi energie electrică se suportă de către cei vinovaţi. 

• Sumele ce nu au putut fi recuperate de la cei vinovaţi vor fi suportate din fondul de participare al oamenilor muncii la beneficii, în condiţiile legii. în caz de repetare a depăşirii consumurilor se aplică măsura înlocuirii din funcţie a cadrelor de conducere vinovate. 

„Se interzice folosirea pentru încălzirea spaţiilor din toate unităţile socialiste de stat, cooperatiste şi obşteşti şi din imobile a oricăror aparate consumatoare de energie electrică”, preciza documentul de stat. 

• în toate unităţile economice să fie intensificată activitatea comisiilor energetice, care trebuie să facă zilnic controale şi să urmărească respectarea riguroasă a normelor tehnologice de consum la fiecare produs şi în fiecare secţie de fabricaţie, să ia măsuri concrete pentru reducerea în continuare a consumurilor de energie, pentru elaborarea unor tehnologii cu consumuri cît mai reduse. 

• Să se evite cu desăvîrşire funcţionarea în gol sau sub capacitatea nominală a maşinilor-unelte, a tuturor utilajelor productive. 

• Să fie revizuite şi etanşeizate toate instalaţiile şi circuitele de aer comprimat, să fie eliminată orice sursă de risipă a agenţilor termici tehnologici. 

• Activitatea în sectoarele funcţionale din întreprinderi trebuie astfel organizată încît să fie folosită cît mai mult lumina naturală. 

• în incinta întreprinderilor, pe toate căile de acces şi în depozitele în aer liber să se asigure iluminatul numai acolo unde este strict necesar.

Cerinţe pentru consumatorii casnici

„Fiecare cetăţean, fiecare om al muncii trebuie să înţeleagă că prin promovarea unui sever spirit de economisire, prin aplicarea măsurilor de reducere cu cel puţin 20 la sută a consumurilor actuale de energie electrică şi reducerea severă a consumului de gaze naturale se contribuie în mod direct la asigurarea condiţiilor necesare pentru buna funcţionare a unităţilor productive. Cu alte cuvinte, in condiţiile actuale, soarta producţiei se hotărăşte — sub aspectul asigurării resurselor energetice — nu numai in unităţile economice, ci şi in afara orelor de program, acasă, în gospodăria fiecărui cetăţean”, se arăta în document.

„Toţi cetăţenii trebuie să ştie că în spiritul prevederilor Decretului:

• Pentru lunile februarie şi martie, la energia electrică livrată populaţiei pentru iluminat şi utilizări casnice cotele lunare stabilite sînt cu 20 la sută mai mici decit cele actuale. 

• Toţi cetăţenii sînt obligaţi să ia măsuri stricte pentru reducerea consumurilor de gaze naturale şi energie electrică şi să se încadreze în cotele stabilite prin decret. 

• In cazul depăşirii cotelor lunare se vor lua următoarele măsuri: 

- pentru depăşirea consumului de gaze naturale intre 1-5 la sută se aplică un tarif de 1 500 lei/1 000 mc; 

- pentru depăşirea între 5-10 la sută se aplică un tarif de 3 000 lei/1 000 mc şi se avertizează consumatorul ; 

- dacă după avertizare se va depăşi consumul cu 10 la sută se procedează la întreruperea temporară a gazelor pînă la recuperarea depăşirii ; 

-in cazul cînd depăşirea de pină la 10 la sută se repetă, se procedează la întreruperea definitivă a livrării gazelor;

- pentru depăşirea consumului de energie electrică intre 1-5 la sută se aplică un tarif de un leu/kWh;

- pentru depăşirea consumului cu 5-10 la sută se aplică un tarif de 2 lei/kWh şi se avertizează consumatorul ; 

- consumatorii care, după ce au fost avertizaţi, depăşesc cota stabilită vor plăti pentru întreaga cantitate consumată un tarif de 2,50 lei/kWh, pină la incadrarea în cotele lunare.

Preţul unui kWh oră la acea vreme era de 0,65 lei, iar pentru gazele naturale 1 leu/mc.

scinteia 1987 decret economisire energie
EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite