Concedieri masive la una dintre marile companii de stat: 1.400 de oameni vor fi daţi afară până la sfârşitul anului. Salariile scad cu doar câţiva lei

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Proiectul prevede scăderea cu aproape 30% a numărului de salariaţi.
Proiectul prevede scăderea cu aproape 30% a numărului de salariaţi.

Concedieri masive vor avea loc până la sfârşitul acestui an la una dintre companiile de stat, măsura fiind luată în contextul pierderilor cumulate de peste 2,7 miliarde de lei.

Ministerul Transporturilor a publicat vineri proiectul privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al CFR Marfă, companie de stat care a înregistrat deja pierderi uriaşe.

Proiectul prevede scăderea cu aproape 30% a numărului de salariaţi, dar şi scăderea cu o pondere apropiată a cheltuielilor de natură salarială programate pentru acest an. CFR Marfă are aproximativ 4.700 de angajaţi şi are pierdere contabilă din anii precedenţi de 2,7 miliarde lei.

Principalele aspecte cuprinse în proiect:

-  nivelul total al cheltuielilor  în anul 2021, a fost estimat, în scădere cu 11,52%  faţă de cel realizat la 31.12.2020 şi în funcţie de necesarul de materiale şi servicii necesare desfăşurării în condiţii de siguranţă în exploatare, în condiţii normale a activităţii şi în condiţii de eficienţă a activităţii;

- reducerea numărului de personal prognozat la finele anului 2021 faţă de numărul de personal realizat la 31.12.2020 cu 1400 salariaţi;

- nivelul cheltuielilor de natură salarială  a fost fundamentat având în vedere prevederile art.48, alin.(1) lit.a şi alin.(3)  din Legea nr. 15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021. Cheltuielile de natură salarială programate în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, sunt mai mici cu 28,95%  faţă de cele programate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.212/2020 şi  cu 14,47% faţă de cele realizate la 31.12.2020;

- câştigul mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021  a fost influenţat cu suma de 244 mii lei, care  a reprezentat  majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, conform Hotărârii Guvernului nr.4/2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

- nivelul câştigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 este mai mic cu 0,10% faţă de cel realizat la finalul anului 2020, cu respectarea  art. 48, alin.(1), lit.a şi alin.(3) din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

- cuprinderea în cadrul proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 a   influenţelor  rezultate în urma aplicării prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente contractelor de mandat;

-  Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” - S.A.  a înregistrat plaţi restante în valoare de 3.947.373 mii lei la 31.12.2020 iar pentru anul 2021, estimează reducerea acestora cu suma de 2.497.361 mii lei (cu 63,27%).

În anul 2021, în cadrul procedurii de concordat preventiv, a fost estimat, recuperarea datoriei restante, care reprezintă ajutor de stat,  urmând ca până la închiderea acestei proceduri în luna martie 2022, sa fie recuperat întreg ajutorul de stat. În vederea realizării acestui lucru, este necesar:

- aprobarea mecanismului de plată alternativă prin darea în plată, în vederea stingerii ajutorului de stat de către Comisia Europeană;

- emiterea Ordonanţei de Urgenţă privind modalitatea alternativă de stingere a datoriei prin darea în plată a unor bunuri mobile şi imobile;

- vânzarea de către executorul judecătoresc a tuturor vagoanelor care fac obiectul dosarului de executare nr.194/2018.

 - pentru anul 2021, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” - S.A.   a programat, în proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2021, un rezultat brut pozitiv, în valoare de 33.040 mii lei, urmare a majorării veniturilor din vânzarea activelor corporale cu 335.546 mii lei, a reducerii cheltuielilor cu amortizarea, de la 275.436 mii lei ( anul 2020) la 248.737 mii lei (anul 2021) cu 9,69% şi reducerea cheltuielilor de natură salarială de la 283.241 mii lei (anul 2020) la 242.259 mii lei (anul 2021) cu 14,47%, urmare a reducerii numărului de salariaţi cu 1.400.

- sursele necesare finanţării investiţiilor pentru anul 2021 au fost estimate  în scădere cu 9,69% fata de cele realizate la 31.12.2020, de la 275.436 mii lei (anul 2020) la 248.737 mii lei, (anul 20210 şi vor fi asigurate din:

- surse proprii –amortizare.

-cheltuielile pentru investitii estimate pentru anul 2021, vor fi în creştere faţă de cele realizate la 31.12.2020 cu 172,31%, de la 37.035,54 mii lei ( anul 2020) la 100.852 mii lei (anul 2021).

-planul de investiţii;

-programul anual al achiziţiilor publice;

-planul de întreţinere şi reparaţii.

Indicatorii  economico – financiari, cuprinşi în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, au următoarele valori:

- productivitatea muncii va creşte de la 117,91 mii lei/persoană la 243,27 mii lei/

persoană (cu 106,31%);

- numărul prognozat de salariaţi  la finele anului 2021 va scădea faţă de cel

realizat la 31.12.2020 cu 1.400 de salariati;

- câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat, în anul 2021 scade de la 4.865,74 lei (anul 2020) la 4.861,02 lei (cu 0,10%);

- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, vor ȋnregistra o scădere  cu 36,48% faţă de cele realizate în anul 2020, de la 1.522,56 mii lei la 967,09 mii lei;

- creanţele restante pentru anul 2021, au fost estimate în scădere cu 30% faţă de cele realizate în anul 2020, de la 417.101 mii lei la 291.971 mii lei;

- plăţile restante, au fost estimate în scădere cu 63,27%, de la 3.947.373 mii lei la 1.450.012 mii lei.

- la 31.12.2020, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFA”  S.A. înregistreaza pierdere contabilă din anii precedenti, în valoare de 2.742.408 mii lei pentru care  a întocmit un program de reducere, conform prevederilor legale.

- pentru anul 2021 se estimează un rezultat brut in valoare de 33.040 mii lei .

Conform art.48, alin.(9) şi alin. (10) din Legea nr.15/2021 – Legea bugetului de stat, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFA”  S.A.  a programat reducerea pierderilor  înregistrate la 31.12.2020, reducerea pierderii contabile din anii precedenţi şi a plăţilor restante, înregistrate  la finalul anului 2020, în  baza unui program care conţine măsuri concrete şi cuantificabile, pe termen mediu şi lung.

EconomiePartenerii noștri

image
canal33.ro
Ultimele știri
Cele mai citite