Salariile nababilor de la stat au devenit „strict secrete”. Unele sunt de 2-4 ori mai mari decât al preşedintelui Iohannis

0
Publicat:
Ultima actualizare:
„Adevărul” a analizat ultimele declaraţii de avere ale şefilor din cele mai importante autorităţi de reglementare. FOTO Shutterstock
„Adevărul” a analizat ultimele declaraţii de avere ale şefilor din cele mai importante autorităţi de reglementare. FOTO Shutterstock

Salariile din marile companii de stat sau la care statul deţine acţiuni sunt acum secretizate, la solicitarea companiilor, potrivit răspunsurilor date de Agenţia Naţională de Integritate către ZF.

Marile monopoluri de stat din energie, companii lis­ta­te la Bursă, au cerut şi au obţinut din partea Agen­ţiei Naţionale de Inte­gritate (ANI), utilizând legile în vigoare, secretizarea veniturilor, scrie ZF.

„Prin adresele înregistrate la Agen­ţia Naţională de Integritate cu nr. 15286/2019 şi nr. 4968/06.02.2020, Societatea Naţio­nală de Transport de Gaze Naturale Transgaz S.A a solicitat «anonimizarea veniturilor rea­li­zate de angajaţii societăţii» în temeiul dis­poziţiilor art. 129 alin. (1) din  Contractul Colectiv de Muncă, potrivit căruia «salariile au caracter confidenţial, responsabilitatea păs­trării caracterului confidenţial al acestora re­venind ambelor părţi»“, au răspuns re­pre­zetanţii ANI la solicitarea ZF ca urmare a fap­tului că în declaraţiile de avere ale anga­jaţilor Transgaz veniturile din 2020 nu mai sunt vizibile.

Situaţia este valabilă şi pentru alte mo­no­po­luri ale statului din energie, secretiza­rea veniturilor venind ca urmare a cererii companiilor.

„În ceea ce priveşte alte firme deţinute de statul român pentru care Agenţia Naţională de Integritate a procedat în mod similar, enumerăm: Romgaz S.A, Electrica Serv S.A, Transelectrica S.A, Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. De asemenea, s-a procedat similar şi în ca­zul Administraţiei Naţionale a Peni­tenciarelor- prin aplicarea dispoziţiilor art. 86 alin. (4) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Ministerul Afacerilor Interne - prin aplicarea dispoziţiilor art. 86 alin. (4) din Legea 153/2017 privind salarizarea perso­nalu­lui plătit din fonduri publice, Autori­ta­tea Naţională de Reglementare în Dome­niul Energiei, Banca Naţională a Româ­niei“, au mai precizat reprezentanţii ANI.

Unele salarii sunt mai mari de 180.000 lei/an, cât încasează Iohannis

În 2020, „Adevărul” a analizat ultimele declaraţii de avere ale şefilor din cele mai importante autorităţi de reglementare, cu roluri cheie de supraveghere a activităţii din domeniul energiei, comunicaţiilor şi asigurărilor, pe care le-am comparat cu venitul şefului statului, care a fost de 179.735 lei (echivalentul a 37.059 euro). Toate veniturile au fost echivalate la un curs valutar de 4,85 lei/euro.

Dumitru Chiriţă, preşedintele ANRE: peste 680.000 lei/an

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) verifică, supraveghează şi reglementează, inclusiv prin emiterea avizelor/licenţelor, atât firmele/companiile care activează în domeniul energiei electrice, cât şi pe cele de pe segmentul gazelor naturale.

Preşedintele instituţiei este Dumitru Chiriţă, care a încasat în 2019 nu mai puţin de 681.156 lei (echivalentul a 140.444 euro, calculat la un curs valutar de 4,85 lei/euro), conform ultimei sale declaraţii de avere depusă pe site-ul ANRE în luna iunie 2020. 

Indemnizaţia domnului Chiriţă de anul trecut a fost de 3,8 ori mai mare decât a şefului statului.

Adjunctul său, vicepreşedintele ANRE Zoltan Nagy-Bege, deţine, conform declaraţiei sale de avere, nu mai puţin de 13 conturi curente, depozite bancare şi fonduri de investiţii la Raiffeisen, Banca Transilvania, OTP Bank şi Metropolitan Life Pensii, dar şi titluri de valoare/obligaţiuni în România şi străinătate, remuneraţia încasată de la ANRE în 2019 ridicându-se la 601.026 lei (echivalentul a 123.923 euro). 

Zoltan Nagy – Bege deţine şi un Jaguar XF cumpărat în 2017. Venitul său de anul trecut a fost de 3,34 ori mai mare decât al preşedintelui României.

Cel de-al doilea adjunct al preşedintelui Dumitru Chiriţă, vicepreşedintele Mircea Man, a menţionat în declaraţia de avere remuneraţia primită de la ANRE pentru funcţia de director, respectiv 240.710 lei, menţionând că soţia sa câştigă din funcţia de director de agenţie BRD Târgu Lăpuş peste 50.000 de lei.
 

Şeful ANCOM, peste 528.000 lei/an

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.

Conducerea ANCOM este asigurată de preşedintele Vlad Stoica şi vicepreşedinţii Eduard Lovin şi Bogdan Iana.

Declaraţia de avere a preşedintelui Vlad Stoica, depusă în noiembrie 2020, nu conţine şi veniturile, ci doar o casă de locuit în Buftea şi trei terenuri în Buftea şi Periş.

Predecesorul său, Sorin Grindeanu, a încasat însă în 2019 (conform declaraţiei de avere depusă în luna iunie 2020), suma de 528.221 lei (echivalentul a 108.911 euro) în 2019, venitul său fiind de aproape 3 ori mai mare decât al şefului statului.

Adjunctul său, vicepreşedintele Eduard Lovina încasat în 2019 „despăgubiri, plăţi compensatorii conform hotărâre judecătorească definitivă + salariat – indemnizaţie vicepreşedinte” suma de 485.310 lei (echivalentul a 100.064 euro), de 2,7 ori mai mult decât Klaus Iohannis.

În ce-l priveşte pe vicepreşedintele Bogdan Iana, acesta a încasat în 2019 de la ANCOM o indemnizaţie de 420.732 lei (echivalentul a 86.749 euro), conform declaraţiei sale de avere depusă în iunie 2020. Venitul acestuia a fost mai mult decât dublu (2,34 ori mai mult) faţă de cel înregistrat de şeful statului în 2019.

ASF stă pe un munte de bani

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) verifică, supraveghează şi reglementează cele mai importante pieţe financiare din România, respectiv pensiile private Pilonul II şi Pilonul III, piaţa asigurărilor (inclusiv RCA) şi piaţa de capital. Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară este format din Nicu Marcu - Preşedinte; Elena Doina Dascălu - Prim-vicepreşedinte, Gabriel Grădinescu - Vicepreşedinte - membru executiv - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, Cristian Roşu -  Vicepreşedinte - membru executiv - Sectorul Asigurări – Reasigurări şi Ştefan Daniel Armeanu - Vicepreşedinte - membru executiv - Sectorul Sistemului de Pensii Private.

Nicu Marcu a fost numit anul trecut preşedinte al ASF, astfel încât în declaraţia sa de avere pe 2019 sunt menţionate veniturile obţinute de la Curtea de Conturi - 317.159 lei şi salariul de la Academia de Studii Economice - 128.139 lei.

Însă precedesorul său, Leonardo Badea, încasa 816.982 lei pe an provenind din salariu ca preşedinte al ASF (580.205 lei), indemnizaţiile de şedinţă (203.268 lei) şi încă 33.509 lei plata concediului neefectuat.

Prim-vicepreşedintele Elena Doina Dascălu a încasat de la ASF o indemnizaţie de 664.831 lei (echivalentul a 137.079 euro), conform declaraţiei de avere din iunie 2020, domnia sa deţinând şi o „colecţie” de bijuterii, diferite inele, lanţuri, broşe, cercei, braţări din aur în greutate totală de 480 de grame, dobândite îân perioada 1996 – 2011, cu o valoare de 8.000 de euro. Venitul său din 2019 a fost de 3,7 ori mai mare decât al preşedintelui României.

Vicepreşedintele Gabriel Grădinescu, următorul în rang după Elena Doina Dascălu, a încasat  618.652 lei (echivalentul a 127.557 euro), are patru conturi curente şi depozite bancare la Banca Transilvania şi două maşini, o Dacia Logan şi un Hyundai Tucson.

Vicepreşedintele ASF Cristian Roşu a încasat în 2019 o indemnizaţie de 612.239 lei (echivalentul a 126.234 euro), din declaraţia sa de avere reieşind că deţine şi şase conturi şi carduri bancare la BCR şi Raiffeisen. În conturile de pensii private de la Allianz Ţiriac Pensii Private şi NN Pensii, domnia sa a strâns peste 280.000 de lei.

Deşi este vicepreşedinte al ASF în domeniul pensiilor private, Ştefan Daniel Armeanu surprinde nu doar prin veniturile obţinute în 2019 din diferite activităţi, inclusiv didactice şi de cercetare, ci şi prin numărul impresionant de imobile şi conturi bancare, enumerate în declaraţia sa de avere.

Împreună cu soţia sa, Armeanu a încasat în tot anul 2019 nu mai puţin de 895.376 lei (echivalentul a 184.613 euro), din care 123.163 lei din activităţi didactice şi de cercetare şi 638.466 lei indemnizaţia de la ASF.

Armeanu deţine 14 conturi şi depozite la BCR, două la ING Bank, două la Libra Bank, nouă la CEC Bank, iar la NN Pensii a strâns 13.789 lei.

Vicepreşedintele ASF pe sectorul pensiilor private are opt case/apartamente/spaţii comerciale şi de producţie în Bucureşti şi judeţele Argeş, Ialomiţa şi Vâlcea şi patru terenuri în zonele amintite.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite