ANAF a pus sub sechestru peste 2.000 de bunuri: 14,2 miliarde de lei încasați doar din executarea silită

0
Publicat:
Ultima actualizare:

ANAF a încasat 14,2 miliarde de lei anul trecut, doar din executarea silită, cu 15,9% mai mult decât în anul precedent, potrivit raportului de activitate al instituției.

Zeci de mașini negre pe care scrie Anaf Antifraudă
ANAF a încasat 14,2 miliarde de lei anul trecut, doar din executarea silită

Potrivit acestuia, la data de 31.12.2022 erau în derulare 43.912 eşalonări la plată cu un total al arieratelor eşalonate în sumă de 11,5 miliarde lei. Pentru debitorii având eșalonări în derulare, dintre facilitățile fiscale accesate în anul 2022, s-a remarcat eşalonarea la plată în forma simplificată, acest lucru reflectându-se în valoarea obligațiilor fiscale restante pentru care s-a apelat la această formă de înlesnire la plată, de 5,1 milioane lei (77,8% din valoarea totală a arieratelor eșalonate).

Sumele încasate în anul 2022 din ratele eşalonate la plată au fost de 5,5 milioanelei.

Activitatea de executare silită cazuri speciale

În anul 2022 a fost încasată suma totală de 199,6 milioane lei, cu 18,1% mai mare față de anul 2021, din care 152,5 milioane lei din activitatea de executare silită, respectiv 47,1 milioane lei din activitatea de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Rezultatele majore specifice activității de executare silită în cazul sentințelor penaleșicivile, aferente anului 2022, sunt reprezentate de:

• instituirea unui număr de 1.171 măsuri asigurătorii din dispoziția organului deurmărire penală și/sau a instanțelor judecătorești, constând în popriri asigurătorii asupra disponibilităților bănești și asupra sumelor datorate debitorilor de către terți, precum și sechestre asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile, cu 40,6% mai multe față de anul 2021;

• înființarea unui număr de 2.637 popriri asupra sumelor datorate debitorilor de către terți;

• au fost puse sub sechestru un număr de 1.085 bunuri mobile și a unui număr de 941 bunuri imobile;

• organizarea unui număr de 1.244 licitații, cu 10,5% mai multe față deanul 2021, pentru un număr de 764 bunuri sechestrate, din care 157 bunuri mobile și 607 bunuri imobile, fiind adjudecate 285 bunuri mobile și imobile, cu 23,1% mai multe față de anul 2021;

• valoarea de adjudecare a bunurilor imobile licitate, rezultată din activitatea de executare silită cazuri speciale este de 29,9 milioane lei, cu 135,2% mai mare față de anul 2021;

• valorificarea unui număr de 77 bunuri prin alte modalități prevăzute delege(prinînțelegerea părților, în regim de consignație, vânzare directă etc.);

• emiterea a 7 decizii de atragere a răspunderii solidare.

Din activitatea de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, a fost încasată suma totală de 47,1 milioane lei, din care suma de 31,5milioane lei provine din activitatea de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, prin confiscare dispusă în materie penală, iar suma de 15,6 milioane lei provine din activitatea de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în materie civilă. Totodată, s-au atribuit cu titlu gratuit bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în valoare de 2,8 milioane lei, reprezentând valoarea de evaluare/reevaluare aferentă bunurilor mobile.

Activitatea de inspecție fiscală

Principalele obiective ale activităţii de inspecţie fiscală în anul 2022 s-au realizat printr-o mai bună selecţie a contribuabililor pentru inspecţie fiscală şi implicit o alocare mai bună a resurselor de inspecţie fiscală și au avut în vedere, creşterea conformării voluntare la declarare şi plată și dispunerea de măsuri în vederea realizării obiectului de activitate al inspecţiei fiscale, prin:

• verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii în deplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile;

• verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor defaptaferente;

• stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale. Astfel, ca urmare a controalelor efectuate la contribuabili persoane juridice şi fizice în anul 2022, inspecţia fiscală a înregistrat următoarele rezultate:

• au fost efectuate 34.991 verificări la contribuabili persoane juridice şi fizice (26.056 la contribuabili persoane juridice şi 8.935 la contribuabili persoane fizice), dincare 24.459 inspecţii fiscale ( 17.411 la contribuabili persoane juridice şi 7.048 la contribuabili persoane fizice);

• au fost stabilite sume suplimentare în valoare totală 2.806,1 mil. lei ( 2.629,5 mil. lei la contribuabili persoane juridice şi 176,6 mil. lei la contribuabili persoanefizice), din care suma de 2.743,7 mil. lei reprezintă obligaţii principale;

• au fost efectuate 17.303 verificări documentare la contribuabili persoane juridice şi fizice, în urma cărora au fost stabilite sume suplimentare în valoare totală de 554,2mil. lei;

• au fost instituite 326 măsuri asigurătorii în valoare de 243,1 mil. lei;

• au fost aplicate 2.284 amenzi în valoare totală de 6,2 mil. lei;

• au fost înaintate organelor de urmărire penală un număr 238 de sesizări, pentru un prejudiciu total de 457,2 mil. lei;

• a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 1.848,1 mil. lei.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite